Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

7       A   A   

Player Black
Player White
Game date
Game result
View
 Tian Ruiqi (?)
 Yi Lingtao (?)
2019-11-16
W+R
   
 He Yuhan (?)
 Tian Ruiqi (?)
2019-11-14
B+R
   
 Mao Ruilong (3p)
 Tian Ruiqi (2p)
2018-01-07
B+R
   
 Mao Ruilong (3p)
 Tian Ruiqi (2p)
2018-01-07
B+R
   
 Tian Ruiqi (2p)
2018-01-05
W+1.5
   
 Tian Ruiqi (2p)
2018-01-05
W+1.5
   
 Lin Lixiang (7p)
 Tian Ruiqi (2p)
2017-06-13
B+1.5