Gokifu : http://gokifu.com/de/rss/ en info@gokifu.com gokifu.com Sun, 23 Oct 2016 3:14:00 GMT http://gokifu.com/de/ http://gokifu.com/de/images/21logo.png Gokifu: <![CDATA[Chen Yiming (2p) vs Yu Zhiying (5p) , 2016-10-20 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lm2http://gokifu.com/de/s/2lm2 Chen Yiming (2p) vs Yu Zhiying (5p) , 2016-10-20 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen YimingYu Zhiying
<![CDATA[Wang Chenxing (5p) vs Cai Bihan (2p) , 2016-10-20 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lm1http://gokifu.com/de/s/2lm1 Wang Chenxing (5p) vs Cai Bihan (2p) , 2016-10-20 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:42:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang ChenxingCai Bihan
<![CDATA[Takei Takashi (7p) vs Yamada Kimio (9p) , 2016-10-20 ,43rd Japanese Tengen, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lm0http://gokifu.com/de/s/2lm0 Takei Takashi (7p) vs Yamada Kimio (9p) , 2016-10-20 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:41:00 GMTgonewsweiqibadukgoTakei TakashiYamada Kimio
<![CDATA[Ishida Yoshio (9p) vs Oya Koichi (9p) , 2016-10-20 ,43rd Japanese Tengen, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llzhttp://gokifu.com/de/s/2llz Ishida Yoshio (9p) vs Oya Koichi (9p) , 2016-10-20 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoIshida YoshioOya Koichi
<![CDATA[Ryu Minhyung (5p) vs Shin Minjun (5p) , 2016-10-20 W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2llyhttp://gokifu.com/de/s/2lly Ryu Minhyung (5p) vs Shin Minjun (5p) , 2016-10-20 W+1.5
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoRyu MinhyungShin Minjun
<![CDATA[Choi Jeong (6p) vs Mok Jinseok (9p) , 2016-10-20 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llwhttp://gokifu.com/de/s/2llw Choi Jeong (6p) vs Mok Jinseok (9p) , 2016-10-20 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi JeongMok Jinseok
<![CDATA[Lee Sedol (9p) vs Lee Jihyun (6p) , 2016-10-20 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llvhttp://gokifu.com/de/s/2llv Lee Sedol (9p) vs Lee Jihyun (6p) , 2016-10-20 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee SedolLee Jihyun
<![CDATA[Lee Hobum (6p) vs Lee Wonyoung (6p) , 2016-10-20 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lluhttp://gokifu.com/de/s/2llu Lee Hobum (6p) vs Lee Wonyoung (6p) , 2016-10-20 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee HobumLee Wonyoung
<![CDATA[Rin Kaiho (9p) vs Nakazawa Ayako (5p) , 2016-10-20 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llthttp://gokifu.com/de/s/2llt Rin Kaiho (9p) vs Nakazawa Ayako (5p) , 2016-10-20 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoRin KaihoNakazawa Ayako
<![CDATA[Anzai Nobuaki (7p) vs Cho Sonjin (9p) , 2016-10-20 ,65th Japanese Oza, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llshttp://gokifu.com/de/s/2lls Anzai Nobuaki (7p) vs Cho Sonjin (9p) , 2016-10-20 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoAnzai NobuakiCho Sonjin
<![CDATA[Horimoto Mitsunari (4p) vs Cho U (9p) , 2016-10-20 ,65th Japanese Oza, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llrhttp://gokifu.com/de/s/2llr Horimoto Mitsunari (4p) vs Cho U (9p) , 2016-10-20 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:34:00 GMTgonewsweiqibadukgoHorimoto MitsunariCho U
<![CDATA[Koyama Kuya (3p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2016-10-20 ,65th Japanese Oza, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llqhttp://gokifu.com/de/s/2llq Koyama Kuya (3p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2016-10-20 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoKoyama KuyaKobayashi Satoru
<![CDATA[Yao Zhiteng (3p) vs Sakai Hideyuki (8p) , 2016-10-20 ,42th Japanese Meijin, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llphttp://gokifu.com/de/s/2llp Yao Zhiteng (3p) vs Sakai Hideyuki (8p) , 2016-10-20 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoYao ZhitengSakai Hideyuki
<![CDATA[Muramatsu Hiroki (6p) vs Hirata Tomoya (7p) , 2016-10-20 ,42th Japanese Meijin, W+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2llnhttp://gokifu.com/de/s/2lln Muramatsu Hiroki (6p) vs Hirata Tomoya (7p) , 2016-10-20 W+0.5
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoMuramatsu HirokiHirata Tomoya
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-20 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llmhttp://gokifu.com/de/s/2llm Mi Yuting (9p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-20 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingHuang Yunsong
<![CDATA[Hong Minpyo (9p) vs Kim Minho (2p) , 2016-10-19 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lllhttp://gokifu.com/de/s/2lll Hong Minpyo (9p) vs Kim Minho (2p) , 2016-10-19 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoHong MinpyoKim Minho
<![CDATA[Yu Zhengqi (7p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2016-10-17 ,64th Japanese Oza, W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2llkhttp://gokifu.com/de/s/2llk Yu Zhengqi (7p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2016-10-17 W+1.5
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhengqiIyama Yuuta
<![CDATA[Ichiriki Ryo (7p) vs Cho Chikun (9p) , 2016-10-17 ,55th Japanese Judan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lljhttp://gokifu.com/de/s/2llj Ichiriki Ryo (7p) vs Cho Chikun (9p) , 2016-10-17 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoIchiriki RyoCho Chikun
<![CDATA[Yuki Satoshi (9p) vs Kim Sujun (8p) , 2016-10-17 ,55th Japanese Judan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llihttp://gokifu.com/de/s/2lli Yuki Satoshi (9p) vs Kim Sujun (8p) , 2016-10-17 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoYuki SatoshiKim Sujun
<![CDATA[Takao Shinji (9p) vs Koyama Terumi (6p) , 2016-10-17 ,43rd Japanese Tengen, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llhhttp://gokifu.com/de/s/2llh Takao Shinji (9p) vs Koyama Terumi (6p) , 2016-10-17 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoTakao ShinjiKoyama Terumi
<![CDATA[Ahn Kukhyun (6p) vs Ryu Suhang (5p) , 2016-10-16 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llghttp://gokifu.com/de/s/2llg Ahn Kukhyun (6p) vs Ryu Suhang (5p) , 2016-10-16 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoAhn KukhyunRyu Suhang
<![CDATA[Park Seunghwa (7p) vs Choi Cheolhan (9p) , 2016-10-16 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llfhttp://gokifu.com/de/s/2llf Park Seunghwa (7p) vs Choi Cheolhan (9p) , 2016-10-16 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark SeunghwaChoi Cheolhan
<![CDATA[Byun Sangil (5p) vs Paek Hongseok (9p) , 2016-10-16 B+2.5]]>http://gokifu.com/de/s/2llehttp://gokifu.com/de/s/2lle Byun Sangil (5p) vs Paek Hongseok (9p) , 2016-10-16 B+2.5
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoByun SangilPaek Hongseok
<![CDATA[Na Hyun (7p) vs Weon Seongjin (9p) , 2016-10-16 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lldhttp://gokifu.com/de/s/2lld Na Hyun (7p) vs Weon Seongjin (9p) , 2016-10-16 W+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoNa HyunWeon Seongjin
<![CDATA[Yun Chanhee (6p) vs Han Taehee (5p) , 2016-10-16 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llchttp://gokifu.com/de/s/2llc Yun Chanhee (6p) vs Han Taehee (5p) , 2016-10-16 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoYun ChanheeHan Taehee
<![CDATA[Hong Mujin (3p) vs Park Kyuongkeun (4p) , 2016-10-16 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llbhttp://gokifu.com/de/s/2llb Hong Mujin (3p) vs Park Kyuongkeun (4p) , 2016-10-16 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 15:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoHong MujinPark Kyuongkeun
<![CDATA[Ryu Minhyung (5p) vs Kim Jiseok (9p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2llahttp://gokifu.com/de/s/2lla Ryu Minhyung (5p) vs Kim Jiseok (9p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Fri, 21 Oct 2016 14:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoRyu MinhyungKim Jiseok
<![CDATA[Takao Shinji (9p) vs Rin Kanketsu (7p) , 2016-10-16 ,64th Japanese NHK Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lkehttp://gokifu.com/de/s/2lke Takao Shinji (9p) vs Rin Kanketsu (7p) , 2016-10-16 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoTakao ShinjiRin Kanketsu
<![CDATA[Tong Mengcheng (6p) vs Mi Yuting (9p) , 2016-10-19 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lkdhttp://gokifu.com/de/s/2lkd Tong Mengcheng (6p) vs Mi Yuting (9p) , 2016-10-19 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoTong MengchengMi Yuting
<![CDATA[Huang Yunsong (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2016-10-19 B+3.5]]>http://gokifu.com/de/s/2lkchttp://gokifu.com/de/s/2lkc Huang Yunsong (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2016-10-19 B+3.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoHuang YunsongJiang Weijie
<![CDATA[Yang Dingxin (9p) vs Jiang Weijie (9p) , 2016-10-18 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lkbhttp://gokifu.com/de/s/2lkb Yang Dingxin (9p) vs Jiang Weijie (9p) , 2016-10-18 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang DingxinJiang Weijie
<![CDATA[Tong Mengcheng (5p) vs Tao Xinran (6p) , 2016-10-18 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lkahttp://gokifu.com/de/s/2lka Tong Mengcheng (5p) vs Tao Xinran (6p) , 2016-10-18 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoTong MengchengTao Xinran
<![CDATA[Tan Xiao (7p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-18 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lk9http://gokifu.com/de/s/2lk9 Tan Xiao (7p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-18 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoTan XiaoHuang Yunsong
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Xie Erhao (4p) , 2016-10-18 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lk8http://gokifu.com/de/s/2lk8 Mi Yuting (9p) vs Xie Erhao (4p) , 2016-10-18 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingXie Erhao
<![CDATA[Tong Mengcheng (6p) vs Lee Jihyun (6p) , 2016-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lk7http://gokifu.com/de/s/2lk7 Tong Mengcheng (6p) vs Lee Jihyun (6p) , 2016-10-15 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoTong MengchengLee Jihyun
<![CDATA[Yu Zhiying (5p) vs Oh Yujin (3p) , 2016-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lk6http://gokifu.com/de/s/2lk6 Yu Zhiying (5p) vs Oh Yujin (3p) , 2016-10-15 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhiyingOh Yujin
<![CDATA[Park Minkyu (5p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lk5http://gokifu.com/de/s/2lk5 Park Minkyu (5p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-15 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark MinkyuHuang Yunsong
<![CDATA[Kim Cheayoung (2p) vs Chen Yiming (2p) , 2016-10-15 W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2lk4http://gokifu.com/de/s/2lk4 Kim Cheayoung (2p) vs Chen Yiming (2p) , 2016-10-15 W+1.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim CheayoungChen Yiming
<![CDATA[Okuda Aya (3p) vs Su Shengfang (3p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lk3http://gokifu.com/de/s/2lk3 Okuda Aya (3p) vs Su Shengfang (3p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoOkuda AyaSu Shengfang
<![CDATA[Ida Athushi (8p) vs Lin Junyan (7p) , 2016-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lk2http://gokifu.com/de/s/2lk2 Ida Athushi (8p) vs Lin Junyan (7p) , 2016-10-15 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:52:00 GMTgonewsweiqibadukgoIda AthushiLin Junyan
<![CDATA[Hei Jiajia (7p) vs Xie Yimin (6p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lk1http://gokifu.com/de/s/2lk1 Hei Jiajia (7p) vs Xie Yimin (6p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:52:00 GMTgonewsweiqibadukgoHei JiajiaXie Yimin
<![CDATA[Xiao Zhenghao (9p) vs Ichiriki Ryo (7p) , 2016-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lk0http://gokifu.com/de/s/2lk0 Xiao Zhenghao (9p) vs Ichiriki Ryo (7p) , 2016-10-15 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:51:00 GMTgonewsweiqibadukgoXiao ZhenghaoIchiriki Ryo
<![CDATA[Fan Yunruo (5p) vs Lin Junyan (7p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljzhttp://gokifu.com/de/s/2ljz Fan Yunruo (5p) vs Lin Junyan (7p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YunruoLin Junyan
<![CDATA[Xiao Zhenghao (9p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljyhttp://gokifu.com/de/s/2ljy Xiao Zhenghao (9p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-15 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoXiao ZhenghaoHuang Yunsong
<![CDATA[Yu Zhiying (5p) vs Hei Jiajia (7p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljxhttp://gokifu.com/de/s/2ljx Yu Zhiying (5p) vs Hei Jiajia (7p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhiyingHei Jiajia
<![CDATA[Lee Donghoon (8p) vs Ida Athushi (8p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljwhttp://gokifu.com/de/s/2ljw Lee Donghoon (8p) vs Ida Athushi (8p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee DonghoonIda Athushi
<![CDATA[Park Minkyu (5p) vs Anzai Nobuaki (7p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljvhttp://gokifu.com/de/s/2ljv Park Minkyu (5p) vs Anzai Nobuaki (7p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark MinkyuAnzai Nobuaki
<![CDATA[Xie Yimin (6p) vs Oh Yujin (3p) , 2016-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljuhttp://gokifu.com/de/s/2lju Xie Yimin (6p) vs Oh Yujin (3p) , 2016-10-15 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie YiminOh Yujin
<![CDATA[Ichiriki Ryo (7p) vs Lee Jihyun (6p) , 2016-10-15 W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2ljthttp://gokifu.com/de/s/2ljt Ichiriki Ryo (7p) vs Lee Jihyun (6p) , 2016-10-15 W+1.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoIchiriki RyoLee Jihyun
<![CDATA[Kim Cheayoung (2p) vs Okuda Aya (3p) , 2016-10-15 B+4.5]]>http://gokifu.com/de/s/2ljshttp://gokifu.com/de/s/2ljs Kim Cheayoung (2p) vs Okuda Aya (3p) , 2016-10-15 B+4.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim CheayoungOkuda Aya
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Ke Jie (9p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljrhttp://gokifu.com/de/s/2ljr Mi Yuting (9p) vs Ke Jie (9p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingKe Jie
<![CDATA[Hong Mujin (3p) vs Kim Kiyoung (8p) , 2016-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljqhttp://gokifu.com/de/s/2ljq Hong Mujin (3p) vs Kim Kiyoung (8p) , 2016-10-15 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoHong MujinKim Kiyoung
<![CDATA[Lee Wonyoung (6p) vs Heo Yongho (9p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljphttp://gokifu.com/de/s/2ljp Lee Wonyoung (6p) vs Heo Yongho (9p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee WonyoungHeo Yongho
<![CDATA[Yun Junsang (9p) vs Choi Jeong (6p) , 2016-10-15 W+7.5]]>http://gokifu.com/de/s/2ljnhttp://gokifu.com/de/s/2ljn Yun Junsang (9p) vs Choi Jeong (6p) , 2016-10-15 W+7.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:42:00 GMTgonewsweiqibadukgoYun JunsangChoi Jeong
<![CDATA[Choi Hyunjae (2p) vs Hong Kipyo (7p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljmhttp://gokifu.com/de/s/2ljm Choi Hyunjae (2p) vs Hong Kipyo (7p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:41:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi HyunjaeHong Kipyo
<![CDATA[Park Siyeol (6p) vs Lee Hyungjin (3p) , 2016-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljlhttp://gokifu.com/de/s/2ljl Park Siyeol (6p) vs Lee Hyungjin (3p) , 2016-10-15 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:41:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark SiyeolLee Hyungjin
<![CDATA[Fan Yunruo (5p) vs Lee Jihyun (6p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljkhttp://gokifu.com/de/s/2ljk Fan Yunruo (5p) vs Lee Jihyun (6p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YunruoLee Jihyun
<![CDATA[Park Minkyu (5p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljjhttp://gokifu.com/de/s/2ljj Park Minkyu (5p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark MinkyuTong Mengcheng
<![CDATA[Lee Donghoon (8p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljihttp://gokifu.com/de/s/2lji Lee Donghoon (8p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee DonghoonHuang Yunsong
<![CDATA[Kim Cheayoung (2p) vs Chen Yiming (2p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljhhttp://gokifu.com/de/s/2ljh Kim Cheayoung (2p) vs Chen Yiming (2p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim CheayoungChen Yiming
<![CDATA[Yu Zhiying (5p) vs Oh Yujin (3p) , 2016-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljghttp://gokifu.com/de/s/2ljg Yu Zhiying (5p) vs Oh Yujin (3p) , 2016-10-14 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhiyingOh Yujin
<![CDATA[Xiao Zhenghao (9p) vs Ida Athushi (8p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljfhttp://gokifu.com/de/s/2ljf Xiao Zhenghao (9p) vs Ida Athushi (8p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoXiao ZhenghaoIda Athushi
<![CDATA[Ichiriki Ryo (7p) vs Lin Junyan (7p) , 2016-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljehttp://gokifu.com/de/s/2lje Ichiriki Ryo (7p) vs Lin Junyan (7p) , 2016-10-14 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoIchiriki RyoLin Junyan
<![CDATA[Xie Yimin (6p) vs Hei Jiajia (7p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljdhttp://gokifu.com/de/s/2ljd Xie Yimin (6p) vs Hei Jiajia (7p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie YiminHei Jiajia
<![CDATA[Su Shengfang (3p) vs Okuda Aya (3p) , 2016-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljchttp://gokifu.com/de/s/2ljc Su Shengfang (3p) vs Okuda Aya (3p) , 2016-10-14 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoSu ShengfangOkuda Aya
<![CDATA[Yu Zhiying (5p) vs Xie Yimin (6p) , 2016-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljbhttp://gokifu.com/de/s/2ljb Yu Zhiying (5p) vs Xie Yimin (6p) , 2016-10-14 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhiyingXie Yimin
<![CDATA[Okuda Aya (3p) vs Chen Yiming (2p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ljahttp://gokifu.com/de/s/2lja Okuda Aya (3p) vs Chen Yiming (2p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoOkuda AyaChen Yiming
<![CDATA[Anzai Nobuaki (7p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lj9http://gokifu.com/de/s/2lj9 Anzai Nobuaki (7p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoAnzai NobuakiTong Mengcheng
<![CDATA[Ida Athushi (8p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-14 B+2.5]]>http://gokifu.com/de/s/2lj8http://gokifu.com/de/s/2lj8 Ida Athushi (8p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-10-14 B+2.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:34:00 GMTgonewsweiqibadukgoIda AthushiHuang Yunsong
<![CDATA[Fan Yunruo (5p) vs Ichiriki Ryo (7p) , 2016-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lj7http://gokifu.com/de/s/2lj7 Fan Yunruo (5p) vs Ichiriki Ryo (7p) , 2016-10-14 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:34:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YunruoIchiriki Ryo
<![CDATA[Su Shengfang (3p) vs Kim Cheayoung (2p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lj6http://gokifu.com/de/s/2lj6 Su Shengfang (3p) vs Kim Cheayoung (2p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:33:00 GMTgonewsweiqibadukgoSu ShengfangKim Cheayoung
<![CDATA[Oh Yujin (3p) vs Hei Jiajia (7p) , 2016-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lj5http://gokifu.com/de/s/2lj5 Oh Yujin (3p) vs Hei Jiajia (7p) , 2016-10-14 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoOh YujinHei Jiajia
<![CDATA[Lee Jihyun (6p) vs Lin Junyan (6p) , 2016-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lj4http://gokifu.com/de/s/2lj4 Lee Jihyun (6p) vs Lin Junyan (6p) , 2016-10-14 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee JihyunLin Junyan
<![CDATA[Xiao Zhenghao (9p) vs Lee Donghoon (8p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lj3http://gokifu.com/de/s/2lj3 Xiao Zhenghao (9p) vs Lee Donghoon (8p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoXiao ZhenghaoLee Donghoon
<![CDATA[Lee Yeongkyu (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2016-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lj2http://gokifu.com/de/s/2lj2 Lee Yeongkyu (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2016-10-14 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee YeongkyuLee Sedol
<![CDATA[Kim Junghyun (6p) vs Cho Hanseung (9p) , 2016-10-14 B+4.5]]>http://gokifu.com/de/s/2lj1http://gokifu.com/de/s/2lj1 Kim Junghyun (6p) vs Cho Hanseung (9p) , 2016-10-14 B+4.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim JunghyunCho Hanseung
<![CDATA[Lee Hobum (6p) vs An Joyeong (9p) , 2016-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lj0http://gokifu.com/de/s/2lj0 Lee Hobum (6p) vs An Joyeong (9p) , 2016-10-14 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:28:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee HobumAn Joyeong
<![CDATA[Shin Minjun (5p) vs Hong Seongji (9p) , 2016-10-14 B+2.5]]>http://gokifu.com/de/s/2lizhttp://gokifu.com/de/s/2liz Shin Minjun (5p) vs Hong Seongji (9p) , 2016-10-14 B+2.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:28:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin MinjunHong Seongji
<![CDATA[Park Yeonghun (9p) vs Park Jinsol (7p) , 2016-10-13 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2liyhttp://gokifu.com/de/s/2liy Park Yeonghun (9p) vs Park Jinsol (7p) , 2016-10-13 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark YeonghunPark Jinsol
<![CDATA[Han Seungjoo (4p) vs Kang Seungmin (5p) , 2016-10-13 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lixhttp://gokifu.com/de/s/2lix Han Seungjoo (4p) vs Kang Seungmin (5p) , 2016-10-13 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan SeungjooKang Seungmin
<![CDATA[Min Sangyoun (5p) vs Kim Myounghoon (4p) , 2016-10-13 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2liwhttp://gokifu.com/de/s/2liw Min Sangyoun (5p) vs Kim Myounghoon (4p) , 2016-10-13 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoMin SangyounKim Myounghoon
<![CDATA[Shin Jinseo (6p) vs An Sungjoon (7p) , 2016-10-13 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2livhttp://gokifu.com/de/s/2liv Shin Jinseo (6p) vs An Sungjoon (7p) , 2016-10-13 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin JinseoAn Sungjoon
<![CDATA[Lee Taehyun (6p) vs Lee Changho (9p) , 2016-10-13 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2liuhttp://gokifu.com/de/s/2liu Lee Taehyun (6p) vs Lee Changho (9p) , 2016-10-13 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee TaehyunLee Changho
<![CDATA[Li He (5p) vs Fan Weijing (2p) , 2016-10-13 B+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2lithttp://gokifu.com/de/s/2lit Li He (5p) vs Fan Weijing (2p) , 2016-10-13 B+1.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi HeFan Weijing
<![CDATA[Zhang Zihan (2p) vs Zhang Peipei (2p) , 2016-10-13 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lishttp://gokifu.com/de/s/2lis Zhang Zihan (2p) vs Zhang Peipei (2p) , 2016-10-13 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhang ZihanZhang Peipei
<![CDATA[Wang Shuang (2p) vs Ye Gui (5p) , 2016-10-13 B+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2lirhttp://gokifu.com/de/s/2lir Wang Shuang (2p) vs Ye Gui (5p) , 2016-10-13 B+1.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang ShuangYe Gui
<![CDATA[Murakawa Daisuke (8p) vs Yuki Satoshi (9p) , 2016-10-13 ,60th Japanese Kansai-Kiin 1st Place, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2liqhttp://gokifu.com/de/s/2liq Murakawa Daisuke (8p) vs Yuki Satoshi (9p) , 2016-10-13 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoMurakawa DaisukeYuki Satoshi
<![CDATA[Han Zenki (8p) vs Motoki Katsuya (7p) , 2016-10-13 ,55th Japanese Judan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2liphttp://gokifu.com/de/s/2lip Han Zenki (8p) vs Motoki Katsuya (7p) , 2016-10-13 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan ZenkiMotoki Katsuya
<![CDATA[Yoda Norimoto (9p) vs Adachi Toashimasa (4p) , 2016-10-13 ,55th Japanese Judan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2linhttp://gokifu.com/de/s/2lin Yoda Norimoto (9p) vs Adachi Toashimasa (4p) , 2016-10-13 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoYoda NorimotoAdachi Toashimasa
<![CDATA[Ueda Takashi (4p) vs Ishida Yoshio (9p) , 2016-10-13 ,56th Japanese Judan, W+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2limhttp://gokifu.com/de/s/2lim Ueda Takashi (4p) vs Ishida Yoshio (9p) , 2016-10-13 W+0.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoUeda TakashiIshida Yoshio
<![CDATA[Ryu Shikun (9p) vs Uchida Shuhei (7p) , 2016-10-13 ,42th Japanese Meijin, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lilhttp://gokifu.com/de/s/2lil Ryu Shikun (9p) vs Uchida Shuhei (7p) , 2016-10-13 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoRyu ShikunUchida Shuhei
<![CDATA[Cho Chikun (9p) vs Hashimoto Yujiro (9p) , 2016-10-13 ,43rd Japanese Tengen, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2likhttp://gokifu.com/de/s/2lik Cho Chikun (9p) vs Hashimoto Yujiro (9p) , 2016-10-13 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho ChikunHashimoto Yujiro
<![CDATA[Cho U (9p) vs Ko Reibun (7p) , 2016-10-13 ,43rd Japanese Tengen, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lijhttp://gokifu.com/de/s/2lij Cho U (9p) vs Ko Reibun (7p) , 2016-10-13 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho UKo Reibun
<![CDATA[Mochizuki Kenichi (7p) vs Cho Sonjin (9p) , 2016-10-13 ,43rd Japanese Tengen, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2liihttp://gokifu.com/de/s/2lii Mochizuki Kenichi (7p) vs Cho Sonjin (9p) , 2016-10-13 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoMochizuki KenichiCho Sonjin
<![CDATA[Ogata Masaki (9p) vs Hikosaka Naoto (9p) , 2016-10-13 ,65th Japanese Oza, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lihhttp://gokifu.com/de/s/2lih Ogata Masaki (9p) vs Hikosaka Naoto (9p) , 2016-10-13 W+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoOgata MasakiHikosaka Naoto
<![CDATA[Tsuruta Kazushi (3p) vs Yamada Kimio (9p) , 2016-10-13 ,65th Japanese Oza, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lighttp://gokifu.com/de/s/2lig Tsuruta Kazushi (3p) vs Yamada Kimio (9p) , 2016-10-13 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoTsuruta KazushiYamada Kimio
<![CDATA[Fujisawa Rina (3p) vs Ishii Akane (2p) , 2016-10-13 ,29th Japanese Female Meijin, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lifhttp://gokifu.com/de/s/2lif Fujisawa Rina (3p) vs Ishii Akane (2p) , 2016-10-13 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 13:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoFujisawa RinaIshii Akane
<![CDATA[Wu Baiyi (2p) vs Hsu Chiayuan (4p) , 2016-08-02 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/x-x-xhttp://gokifu.com/de/s/x-x-x Wu Baiyi (2p) vs Hsu Chiayuan (4p) , 2016-08-02 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 12:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoWu BaiyiHsu Chiayuan
<![CDATA[Wu Baiyi (2p) vs Hsu Chiayuan (4p) , 2016-08-02 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2lidhttp://gokifu.com/de/s/2lid Wu Baiyi (2p) vs Hsu Chiayuan (4p) , 2016-08-02 B+R
]]>
Thu, 20 Oct 2016 12:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoWu BaiyiHsu Chiayuan
<![CDATA[Han Zenki (8p) vs Takemiya Masaki (9p) , 2016-07-28 ,43rd Japanese Tengen, B+6.5]]>http://gokifu.com/de/s/2lichttp://gokifu.com/de/s/2lic Han Zenki (8p) vs Takemiya Masaki (9p) , 2016-07-28 B+6.5
]]>
Thu, 20 Oct 2016 12:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan ZenkiTakemiya Masaki