Gokifu : http://gokifu.com/de/rss/ en info@gokifu.com gokifu.com Sun, 27 May 2018 19:27:00 GMT http://gokifu.com/de/ http://gokifu.com/de/images/21logo.png Gokifu: <![CDATA[Kobayashi Satoru (9p) vs Hane Naoki (9p) , 2018-03-08 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uzfhttp://gokifu.com/de/s/2uzf Kobayashi Satoru (9p) vs Hane Naoki (9p) , 2018-03-08 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoKobayashi SatoruHane Naoki
<![CDATA[Ida Athushi (8p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2018-03-22 ,73rd Japanese Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uzehttp://gokifu.com/de/s/2uze Ida Athushi (8p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2018-03-22 W+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoIda AthushiYamashita Keigo
<![CDATA[Ko Iso (8p) vs Shibano Toramaru (7p) , 2018-03-01 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uzdhttp://gokifu.com/de/s/2uzd Ko Iso (8p) vs Shibano Toramaru (7p) , 2018-03-01 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoKo IsoShibano Toramaru
<![CDATA[Motoki Katsuya (8p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2018-03-08 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uzchttp://gokifu.com/de/s/2uzc Motoki Katsuya (8p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2018-03-08 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoMotoki KatsuyaYu Zhengqi
<![CDATA[Yu Zhengqi (7p) vs Ko Iso (8p) , 2017-10-19 ,73rd Japanese Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uzbhttp://gokifu.com/de/s/2uzb Yu Zhengqi (7p) vs Ko Iso (8p) , 2017-10-19 W+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhengqiKo Iso
<![CDATA[Motoki Katsuya (8p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2018-02-22 ,73rd Japanese Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uzahttp://gokifu.com/de/s/2uza Motoki Katsuya (8p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2018-02-22 W+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoMotoki KatsuyaYamashita Keigo
<![CDATA[Shibano Toramaru (7p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2018-02-01 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uz9http://gokifu.com/de/s/2uz9 Shibano Toramaru (7p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2018-02-01 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoShibano ToramaruKobayashi Satoru
<![CDATA[Yu Zhengqi (7p) vs Ida Athushi (8p) , 2018-02-08 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uz8http://gokifu.com/de/s/2uz8 Yu Zhengqi (7p) vs Ida Athushi (8p) , 2018-02-08 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhengqiIda Athushi
<![CDATA[Hane Naoki (9p) vs Ko Iso (8p) , 2018-02-15 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uz7http://gokifu.com/de/s/2uz7 Hane Naoki (9p) vs Ko Iso (8p) , 2018-02-15 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoHane NaokiKo Iso
<![CDATA[Ida Athushi (8p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2018-01-25 ,73rd Japanese Honinbo, B+2.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uz6http://gokifu.com/de/s/2uz6 Ida Athushi (8p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2018-01-25 B+2.5
]]>
Sun, 27 May 2018 13:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoIda AthushiKobayashi Satoru
<![CDATA[Ko Iso (8p) vs Motoki Katsuya (8p) , 2018-01-11 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uz5http://gokifu.com/de/s/2uz5 Ko Iso (8p) vs Motoki Katsuya (8p) , 2018-01-11 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoKo IsoMotoki Katsuya
<![CDATA[Shibano Toramaru (7p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2018-01-11 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uz4http://gokifu.com/de/s/2uz4 Shibano Toramaru (7p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2018-01-11 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoShibano ToramaruYu Zhengqi
<![CDATA[Yamashita Keigo (8p) vs Hane Naoki (9p) , 2018-01-18 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uz3http://gokifu.com/de/s/2uz3 Yamashita Keigo (8p) vs Hane Naoki (9p) , 2018-01-18 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoYamashita KeigoHane Naoki
<![CDATA[Yamashita Keigo (9p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2017-12-21 ,73rd Japanese Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uz2http://gokifu.com/de/s/2uz2 Yamashita Keigo (9p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2017-12-21 W+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoYamashita KeigoYu Zhengqi
<![CDATA[Hane Naoki (9p) vs Shibano Toramaru (7p) , 2017-11-30 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uz1http://gokifu.com/de/s/2uz1 Hane Naoki (9p) vs Shibano Toramaru (7p) , 2017-11-30 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoHane NaokiShibano Toramaru
<![CDATA[Kobayashi Satoru (9p) vs Ko Iso (7p) , 2017-12-07 ,73rd Japanese Honinbo, W+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uz0http://gokifu.com/de/s/2uz0 Kobayashi Satoru (9p) vs Ko Iso (7p) , 2017-12-07 W+0.5
]]>
Sun, 27 May 2018 13:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoKobayashi SatoruKo Iso
<![CDATA[Ida Athushi (8p) vs Motoki Katsuya (8p) , 2017-12-14 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uyzhttp://gokifu.com/de/s/2uyz Ida Athushi (8p) vs Motoki Katsuya (8p) , 2017-12-14 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoIda AthushiMotoki Katsuya
<![CDATA[Shibano Toramaru (7p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2017-11-16 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uyyhttp://gokifu.com/de/s/2uyy Shibano Toramaru (7p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2017-11-16 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoShibano ToramaruYamashita Keigo
<![CDATA[Motoki Katsuya (8p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-11-16 ,73rd Japanese Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uyxhttp://gokifu.com/de/s/2uyx Motoki Katsuya (8p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-11-16 W+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoMotoki KatsuyaKobayashi Satoru
<![CDATA[Yu Zhengqi (7p) vs Hane Naoki (9p) , 2017-11-09 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uywhttp://gokifu.com/de/s/2uyw Yu Zhengqi (7p) vs Hane Naoki (9p) , 2017-11-09 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhengqiHane Naoki
<![CDATA[Ko Iso (8p) vs Ida Athushi (8p) , 2017-11-02 ,73rd Japanese Honinbo, W+7.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uyvhttp://gokifu.com/de/s/2uyv Ko Iso (8p) vs Ida Athushi (8p) , 2017-11-02 W+7.5
]]>
Sun, 27 May 2018 13:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoKo IsoIda Athushi
<![CDATA[Yamashita Keigo (9p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-10-05 ,73rd Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uyuhttp://gokifu.com/de/s/2uyu Yamashita Keigo (9p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-10-05 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoYamashita KeigoKobayashi Satoru
<![CDATA[Shibano Toramaru (7p) vs Motoki Katsuya (8p) , 2017-10-05 ,73rd Japanese Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uythttp://gokifu.com/de/s/2uyt Shibano Toramaru (7p) vs Motoki Katsuya (8p) , 2017-10-05 W+R
]]>
Sun, 27 May 2018 13:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoShibano ToramaruMotoki Katsuya
<![CDATA[Park Taehee (3p) vs Rui Naiwei (9p) , 2018-05-27 W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uyshttp://gokifu.com/de/s/2uys Park Taehee (3p) vs Rui Naiwei (9p) , 2018-05-27 W+1.5
]]>
Sun, 27 May 2018 12:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark TaeheeRui Naiwei
<![CDATA[Choi Jeong (9p) vs Wang Chenxing (5p) , 2018-05-27 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uyrhttp://gokifu.com/de/s/2uyr Choi Jeong (9p) vs Wang Chenxing (5p) , 2018-05-27 B+R
]]>
Sun, 27 May 2018 12:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi JeongWang Chenxing
<![CDATA[Nakano Hironari (9p) vs Suzuki Shinji (7p) , 2018-05-20 ,66th Japanese NHK Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uykhttp://gokifu.com/de/s/2uyk Nakano Hironari (9p) vs Suzuki Shinji (7p) , 2018-05-20 W+R
]]>
Sat, 26 May 2018 12:34:00 GMTgonewsweiqibadukgoNakano HironariSuzuki Shinji
<![CDATA[Cho Hyeyeon (9p) vs Rui Naiwei (9p) , 2018-05-26 W+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uyjhttp://gokifu.com/de/s/2uyj Cho Hyeyeon (9p) vs Rui Naiwei (9p) , 2018-05-26 W+0.5
]]>
Sat, 26 May 2018 12:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho HyeyeonRui Naiwei
<![CDATA[Byun Sangil (7p) vs Shin Minjun (7p) , 2018-05-23 B+4.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uyghttp://gokifu.com/de/s/2uyg Byun Sangil (7p) vs Shin Minjun (7p) , 2018-05-23 B+4.5
]]>
Fri, 25 May 2018 13:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoByun SangilShin Minjun
<![CDATA[Hsu Chiayuan (7p) vs Fujita Akihiko (6p) , 2018-05-24 ,74th Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uyfhttp://gokifu.com/de/s/2uyf Hsu Chiayuan (7p) vs Fujita Akihiko (6p) , 2018-05-24 B+R
]]>
Fri, 25 May 2018 13:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoHsu ChiayuanFujita Akihiko
<![CDATA[Kobayashi Izumi (6p) vs Fujisawa Rina (4p) , 2018-05-24 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uyehttp://gokifu.com/de/s/2uye Kobayashi Izumi (6p) vs Fujisawa Rina (4p) , 2018-05-24 W+R
]]>
Fri, 25 May 2018 12:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoKobayashi IzumiFujisawa Rina
<![CDATA[Yashiro Kumiko (6p) vs Xie Yimin (6p) , 2018-05-24 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uydhttp://gokifu.com/de/s/2uyd Yashiro Kumiko (6p) vs Xie Yimin (6p) , 2018-05-24 B+R
]]>
Fri, 25 May 2018 12:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoYashiro KumikoXie Yimin
<![CDATA[Cho Sonjin (9p) vs Han Zenki (8p) , 2018-05-24 ,43rd Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uychttp://gokifu.com/de/s/2uyc Cho Sonjin (9p) vs Han Zenki (8p) , 2018-05-24 W+R
]]>
Fri, 25 May 2018 12:44:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho SonjinHan Zenki
<![CDATA[O Meien (9p) vs Cho Riyu (8p) , 2018-05-24 ,43rd Japanese Kisei, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uybhttp://gokifu.com/de/s/2uyb O Meien (9p) vs Cho Riyu (8p) , 2018-05-24 B+R
]]>
Fri, 25 May 2018 12:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoO MeienCho Riyu
<![CDATA[Yuki Satoshi (9p) vs Akiyama Jiro (9p) , 2018-05-24 ,43rd Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uyahttp://gokifu.com/de/s/2uya Yuki Satoshi (9p) vs Akiyama Jiro (9p) , 2018-05-24 W+R
]]>
Fri, 25 May 2018 12:42:00 GMTgonewsweiqibadukgoYuki SatoshiAkiyama Jiro
<![CDATA[Hoshiai Shiho (2p) vs Chinen Kaori (6p) , 2018-05-24 ,37th Japanese Female Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uy9http://gokifu.com/de/s/2uy9 Hoshiai Shiho (2p) vs Chinen Kaori (6p) , 2018-05-24 W+R
]]>
Fri, 25 May 2018 12:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoHoshiai ShihoChinen Kaori
<![CDATA[Lian Xiao (9p) vs Gu Zihao (9p) , 2018-05-25 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uy8http://gokifu.com/de/s/2uy8 Lian Xiao (9p) vs Gu Zihao (9p) , 2018-05-25 B+R
]]>
Fri, 25 May 2018 12:04:00 GMTgonewsweiqibadukgoLian XiaoGu Zihao
<![CDATA[Ke Jie (9p) vs Shi Yue (9p) , 2018-05-25 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uy7http://gokifu.com/de/s/2uy7 Ke Jie (9p) vs Shi Yue (9p) , 2018-05-25 B+R
]]>
Fri, 25 May 2018 12:03:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieShi Yue
<![CDATA[Li Kang (6p) vs An Joyeong (9p) , 2013-04-23 ,18th LG Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uy5http://gokifu.com/de/s/2uy5 Li Kang (6p) vs An Joyeong (9p) , 2013-04-23 W+R
]]>
Fri, 25 May 2018 12:00:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi KangAn Joyeong
<![CDATA[Lee Hyeonjun (?) vs Byun Sangil (7p) , 2018-04-07 ,23rd LG Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uy4http://gokifu.com/de/s/2uy4 Lee Hyeonjun (?) vs Byun Sangil (7p) , 2018-04-07 W+R
]]>
Fri, 25 May 2018 11:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee HyeonjunByun Sangil
<![CDATA[Wu Guangya (6p) vs Mok Jinseok (9p) , 2013-04-23 ,18th LG Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uy3http://gokifu.com/de/s/2uy3 Wu Guangya (6p) vs Mok Jinseok (9p) , 2013-04-23 W+R
]]>
Fri, 25 May 2018 11:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoWu GuangyaMok Jinseok
<![CDATA[Choi Hongyun (2p) vs Han Yizhou (2p) , 2013-04-23 ,18th LG Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uy2http://gokifu.com/de/s/2uy2 Choi Hongyun (2p) vs Han Yizhou (2p) , 2013-04-23 W+R
]]>
Fri, 25 May 2018 11:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi HongyunHan Yizhou
<![CDATA[Hong Seongji (9p) vs Fan Yunruo (4p) , 2013-04-23 ,18th LG Cup, B+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uy1http://gokifu.com/de/s/2uy1 Hong Seongji (9p) vs Fan Yunruo (4p) , 2013-04-23 B+1.5
]]>
Fri, 25 May 2018 11:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoHong SeongjiFan Yunruo
<![CDATA[Xie He (7p) vs Lee Huiseong (8p) , 2010-04-23 ,15th LG Cup, W+2.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uy0http://gokifu.com/de/s/2uy0 Xie He (7p) vs Lee Huiseong (8p) , 2010-04-23 W+2.5
]]>
Fri, 25 May 2018 11:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie HeLee Huiseong
<![CDATA[Cho U (9p) vs O Rissei (9p) , 2018-05-24 ,25th Japanese Agon Cup, B+3.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uxrhttp://gokifu.com/de/s/2uxr Cho U (9p) vs O Rissei (9p) , 2018-05-24 B+3.5
]]>
Thu, 24 May 2018 13:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho UO Rissei
<![CDATA[Yamada Kimio (9p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2018-05-24 ,25th Japanese Agon Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxqhttp://gokifu.com/de/s/2uxq Yamada Kimio (9p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2018-05-24 W+R
]]>
Thu, 24 May 2018 13:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoYamada KimioYu Zhengqi
<![CDATA[Zheng Yan (2p) vs Wang Shuang (3p) , 2018-05-24 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxphttp://gokifu.com/de/s/2uxp Zheng Yan (2p) vs Wang Shuang (3p) , 2018-05-24 W+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoZheng YanWang Shuang
<![CDATA[Cao Youyin (3p) vs Chen Yiming (3p) , 2018-05-24 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxnhttp://gokifu.com/de/s/2uxn Cao Youyin (3p) vs Chen Yiming (3p) , 2018-05-24 B+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoCao YouyinChen Yiming
<![CDATA[Wang Yubo (2p) vs Li He (5p) , 2018-05-24 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxmhttp://gokifu.com/de/s/2uxm Wang Yubo (2p) vs Li He (5p) , 2018-05-24 B+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang YuboLi He
<![CDATA[Gao Xing (4p) vs Tang Yi (3p) , 2018-05-24 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxlhttp://gokifu.com/de/s/2uxl Gao Xing (4p) vs Tang Yi (3p) , 2018-05-24 B+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoGao XingTang Yi
<![CDATA[Yu Zhiying (6p) vs Yuan Tingyu (2p) , 2018-05-24 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxkhttp://gokifu.com/de/s/2uxk Yu Zhiying (6p) vs Yuan Tingyu (2p) , 2018-05-24 B+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhiyingYuan Tingyu
<![CDATA[Meng Tailing (6p) vs Ding Shixiong (4p) , 2018-04-07 ,23rd LG Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxjhttp://gokifu.com/de/s/2uxj Meng Tailing (6p) vs Ding Shixiong (4p) , 2018-04-07 B+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:10:00 GMTgonewsweiqibadukgoMeng TailingDing Shixiong
<![CDATA[Lee Wonyoung (7p) vs Wang Haoyang (6p) , 2018-04-07 ,23rd LG Cup, B+2.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uxihttp://gokifu.com/de/s/2uxi Lee Wonyoung (7p) vs Wang Haoyang (6p) , 2018-04-07 B+2.5
]]>
Thu, 24 May 2018 12:09:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee WonyoungWang Haoyang
<![CDATA[Zhong Wenjing (6p) vs Cao Youyin (3p) , 2018-04-07 ,23rd LG Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxhhttp://gokifu.com/de/s/2uxh Zhong Wenjing (6p) vs Cao Youyin (3p) , 2018-04-07 B+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:09:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhong WenjingCao Youyin
<![CDATA[Zhou Ruiyang (9p) vs Yu Bin (9p) , 2018-04-07 ,23rd LG Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxghttp://gokifu.com/de/s/2uxg Zhou Ruiyang (9p) vs Yu Bin (9p) , 2018-04-07 W+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:08:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou RuiyangYu Bin
<![CDATA[Tao Xinran (6p) vs Yang Dingxin (6p) , 2018-04-07 ,23rd LG Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxfhttp://gokifu.com/de/s/2uxf Tao Xinran (6p) vs Yang Dingxin (6p) , 2018-04-07 W+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:07:00 GMTgonewsweiqibadukgoTao XinranYang Dingxin
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Jen Youngkyu (6p) , 2018-04-07 ,23rd LG Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxdhttp://gokifu.com/de/s/2uxd Tang Weixing (9p) vs Jen Youngkyu (6p) , 2018-04-07 B+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:07:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingJen Youngkyu
<![CDATA[Lee Chungyu (6p) vs Park Yeonghun (9p) , 2018-04-07 ,23rd LG Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxchttp://gokifu.com/de/s/2uxc Lee Chungyu (6p) vs Park Yeonghun (9p) , 2018-04-07 W+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee ChungyuPark Yeonghun
<![CDATA[Shin Minjun (7p) vs Shin Jinseo (9p) , 2018-05-23 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxbhttp://gokifu.com/de/s/2uxb Shin Minjun (7p) vs Shin Jinseo (9p) , 2018-05-23 B+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin MinjunShin Jinseo
<![CDATA[Nishiyama Shizuka (?) vs Li Xiaoxi (2p) , 2015-03-24 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uxahttp://gokifu.com/de/s/2uxa Nishiyama Shizuka (?) vs Li Xiaoxi (2p) , 2015-03-24 W+R
]]>
Thu, 24 May 2018 12:04:00 GMTgonewsweiqibadukgoNishiyama ShizukaLi Xiaoxi
<![CDATA[Park Taehee (2p) vs Lee Youngjoo (2p) , 2018-05-23 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ux3http://gokifu.com/de/s/2ux3 Park Taehee (2p) vs Lee Youngjoo (2p) , 2018-05-23 B+R
]]>
Wed, 23 May 2018 12:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark TaeheeLee Youngjoo
<![CDATA[Fan Tingyu (9p) vs Lian Xiao (9p) , 2018-05-23 W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2ux2http://gokifu.com/de/s/2ux2 Fan Tingyu (9p) vs Lian Xiao (9p) , 2018-05-23 W+1.5
]]>
Wed, 23 May 2018 11:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan TingyuLian Xiao
<![CDATA[Gu Zihao (9p) vs Tan Xiao (9p) , 2018-05-23 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ux1http://gokifu.com/de/s/2ux1 Gu Zihao (9p) vs Tan Xiao (9p) , 2018-05-23 B+R
]]>
Wed, 23 May 2018 11:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu ZihaoTan Xiao
<![CDATA[Zhang Tao (6p) vs Gu Lingyi (6p) , 2018-05-21 B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uwvhttp://gokifu.com/de/s/2uwv Zhang Tao (6p) vs Gu Lingyi (6p) , 2018-05-21 B+0.5
]]>
Mon, 21 May 2018 13:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhang TaoGu Lingyi
<![CDATA[Tong Mengcheng (6p) vs Li Xuanhao (7p) , 2018-05-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwuhttp://gokifu.com/de/s/2uwu Tong Mengcheng (6p) vs Li Xuanhao (7p) , 2018-05-21 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 13:04:00 GMTgonewsweiqibadukgoTong MengchengLi Xuanhao
<![CDATA[Sun Tengyu (7p) vs Xie Erhao (9p) , 2018-05-21 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwthttp://gokifu.com/de/s/2uwt Sun Tengyu (7p) vs Xie Erhao (9p) , 2018-05-21 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 13:03:00 GMTgonewsweiqibadukgoSun TengyuXie Erhao
<![CDATA[Peng Liyao (5p) vs Hu Yuhan (5p) , 2018-05-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwshttp://gokifu.com/de/s/2uws Peng Liyao (5p) vs Hu Yuhan (5p) , 2018-05-21 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 13:03:00 GMTgonewsweiqibadukgoPeng LiyaoHu Yuhan
<![CDATA[Yi Lingtao (5p) vs Liao Xingwen (6p) , 2018-05-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwrhttp://gokifu.com/de/s/2uwr Yi Lingtao (5p) vs Liao Xingwen (6p) , 2018-05-21 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 13:02:00 GMTgonewsweiqibadukgoYi LingtaoLiao Xingwen
<![CDATA[Li Qincheng (9p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2018-05-21 W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uwqhttp://gokifu.com/de/s/2uwq Li Qincheng (9p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2018-05-21 W+1.5
]]>
Mon, 21 May 2018 13:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi QinchengTuo Jiaxi
<![CDATA[Ding Shixiong (4p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2018-05-21 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwphttp://gokifu.com/de/s/2uwp Ding Shixiong (4p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2018-05-21 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 13:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoDing ShixiongZhou Ruiyang
<![CDATA[Yang Dingxin (7p) vs Zhao Chenyu (6p) , 2018-05-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwnhttp://gokifu.com/de/s/2uwn Yang Dingxin (7p) vs Zhao Chenyu (6p) , 2018-05-21 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 13:00:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang DingxinZhao Chenyu
<![CDATA[Han Yizhou (7p) vs Xie Ke (5p) , 2018-05-21 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwmhttp://gokifu.com/de/s/2uwm Han Yizhou (7p) vs Xie Ke (5p) , 2018-05-21 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 13:00:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan YizhouXie Ke
<![CDATA[Wu Guangya (6p) vs Xu Jiayang (7p) , 2018-05-21 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwlhttp://gokifu.com/de/s/2uwl Wu Guangya (6p) vs Xu Jiayang (7p) , 2018-05-21 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoWu GuangyaXu Jiayang
<![CDATA[Chen Zijian (6p) vs Li Weiqing (5p) , 2018-05-21 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwkhttp://gokifu.com/de/s/2uwk Chen Zijian (6p) vs Li Weiqing (5p) , 2018-05-21 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen ZijianLi Weiqing
<![CDATA[Kim Miri (3p) vs Park Jiyeon (5p) , 2018-05-20 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwjhttp://gokifu.com/de/s/2uwj Kim Miri (3p) vs Park Jiyeon (5p) , 2018-05-20 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim MiriPark Jiyeon
<![CDATA[Tan Xiao (9p) vs Mi Yuting (9p) , 2018-05-21 B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uwihttp://gokifu.com/de/s/2uwi Tan Xiao (9p) vs Mi Yuting (9p) , 2018-05-21 B+0.5
]]>
Mon, 21 May 2018 12:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoTan XiaoMi Yuting
<![CDATA[Lee Youngjoo (2p) vs Gao Xing (4p) , 2018-05-20 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwhhttp://gokifu.com/de/s/2uwh Lee Youngjoo (2p) vs Gao Xing (4p) , 2018-05-20 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee YoungjooGao Xing
<![CDATA[Wang Zejin (6p) vs Shi Yue (9p) , 2018-05-21 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwghttp://gokifu.com/de/s/2uwg Wang Zejin (6p) vs Shi Yue (9p) , 2018-05-21 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang ZejinShi Yue
<![CDATA[Liao Yuanhe (6p) vs Shin Minjun (7p) , 2018-05-21 B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uwfhttp://gokifu.com/de/s/2uwf Liao Yuanhe (6p) vs Shin Minjun (7p) , 2018-05-21 B+0.5
]]>
Mon, 21 May 2018 12:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoLiao YuanheShin Minjun
<![CDATA[Tao Xinran (6p) vs Meng Tailing (6p) , 2018-05-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwehttp://gokifu.com/de/s/2uwe Tao Xinran (6p) vs Meng Tailing (6p) , 2018-05-21 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoTao XinranMeng Tailing
<![CDATA[Li Zhe (6p) vs Dang Yifei (9p) , 2018-05-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwdhttp://gokifu.com/de/s/2uwd Li Zhe (6p) vs Dang Yifei (9p) , 2018-05-21 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi ZheDang Yifei
<![CDATA[Lian Xiao (9p) vs Kim Myounghoon (6p) , 2018-05-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwchttp://gokifu.com/de/s/2uwc Lian Xiao (9p) vs Kim Myounghoon (6p) , 2018-05-21 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoLian XiaoKim Myounghoon
<![CDATA[Ke Jie (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2018-05-21 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uwbhttp://gokifu.com/de/s/2uwb Ke Jie (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2018-05-21 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieLee Sedol
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Kim Jiseok (9p) , 2018-05-21 B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uwahttp://gokifu.com/de/s/2uwa Tang Weixing (9p) vs Kim Jiseok (9p) , 2018-05-21 B+0.5
]]>
Mon, 21 May 2018 12:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingKim Jiseok
<![CDATA[Fan Yunruo (6p) vs Jiang Weijie (9p) , 2018-05-21 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uw9http://gokifu.com/de/s/2uw9 Fan Yunruo (6p) vs Jiang Weijie (9p) , 2018-05-21 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:52:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YunruoJiang Weijie
<![CDATA[Ma Yichao (5p) vs Jiang Qirun (5p) , 2018-05-21 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uw8http://gokifu.com/de/s/2uw8 Ma Yichao (5p) vs Jiang Qirun (5p) , 2018-05-21 W+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:52:00 GMTgonewsweiqibadukgoMa YichaoJiang Qirun
<![CDATA[Ding Hao (5p) vs Gu Zihao (9p) , 2018-05-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uw7http://gokifu.com/de/s/2uw7 Ding Hao (5p) vs Gu Zihao (9p) , 2018-05-21 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:51:00 GMTgonewsweiqibadukgoDing HaoGu Zihao
<![CDATA[Huang Yunsong (6p) vs Gu Li (9p) , 2018-05-21 B+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uw6http://gokifu.com/de/s/2uw6 Huang Yunsong (6p) vs Gu Li (9p) , 2018-05-21 B+1.5
]]>
Mon, 21 May 2018 12:51:00 GMTgonewsweiqibadukgoHuang YunsongGu Li
<![CDATA[Huang Xin (4p) vs Fan Yin (7p) , 2018-05-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uw5http://gokifu.com/de/s/2uw5 Huang Xin (4p) vs Fan Yin (7p) , 2018-05-21 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoHuang XinFan Yin
<![CDATA[Chen Yaoye (9p) vs Park Jungwhan (9p) , 2018-05-21 B+3.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uw4http://gokifu.com/de/s/2uw4 Chen Yaoye (9p) vs Park Jungwhan (9p) , 2018-05-21 B+3.5
]]>
Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen YaoyePark Jungwhan
<![CDATA[Byun Sangil (6p) vs Liu Xi (5p) , 2018-05-21 B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2uw3http://gokifu.com/de/s/2uw3 Byun Sangil (6p) vs Liu Xi (5p) , 2018-05-21 B+0.5
]]>
Mon, 21 May 2018 12:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoByun SangilLiu Xi
<![CDATA[Xie Yimin (6p) vs Yoshida Mika (8p) , 2018-05-20 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uw2http://gokifu.com/de/s/2uw2 Xie Yimin (6p) vs Yoshida Mika (8p) , 2018-05-20 B+R
]]>
Mon, 21 May 2018 12:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie YiminYoshida Mika
<![CDATA[Liu Xiaoguang (9p) vs Ma Xiaochun (9p) , 2018-05-20 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uvyhttp://gokifu.com/de/s/2uvy Liu Xiaoguang (9p) vs Ma Xiaochun (9p) , 2018-05-20 B+R
]]>
Sun, 20 May 2018 12:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoLiu XiaoguangMa Xiaochun
<![CDATA[Lee Sula (4p) vs Kim Soojin (5p) , 2018-05-19 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uvxhttp://gokifu.com/de/s/2uvx Lee Sula (4p) vs Kim Soojin (5p) , 2018-05-19 W+R
]]>
Sun, 20 May 2018 12:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee SulaKim Soojin
<![CDATA[Kim Eunseon (5p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2018-05-18 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uvshttp://gokifu.com/de/s/2uvs Kim Eunseon (5p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2018-05-18 W+R
]]>
Sat, 19 May 2018 12:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim EunseonFujisawa Rina
<![CDATA[Tan Xiao (9p) vs Yang Dingxin (7p) , 2018-05-19 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uvrhttp://gokifu.com/de/s/2uvr Tan Xiao (9p) vs Yang Dingxin (7p) , 2018-05-19 W+R
]]>
Sat, 19 May 2018 12:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoTan XiaoYang Dingxin
<![CDATA[Peng Liyao (5p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2018-05-19 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uvqhttp://gokifu.com/de/s/2uvq Peng Liyao (5p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2018-05-19 W+R
]]>
Sat, 19 May 2018 12:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoPeng LiyaoTong Mengcheng
<![CDATA[Tao Xinran (6p) vs Xie Erhao (9p) , 2018-05-19 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uvphttp://gokifu.com/de/s/2uvp Tao Xinran (6p) vs Xie Erhao (9p) , 2018-05-19 B+R
]]>
Sat, 19 May 2018 12:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoTao XinranXie Erhao
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Gu Zihao (9p) , 2018-05-19 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uvnhttp://gokifu.com/de/s/2uvn Mi Yuting (9p) vs Gu Zihao (9p) , 2018-05-19 B+R
]]>
Sat, 19 May 2018 12:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingGu Zihao
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Lian Xiao (9p) , 2018-05-18 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uvmhttp://gokifu.com/de/s/2uvm Mi Yuting (9p) vs Lian Xiao (9p) , 2018-05-18 W+R
]]>
Sat, 19 May 2018 12:09:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingLian Xiao
<![CDATA[Xie Yimin (6p) vs Hoshiai Shiho (2p) , 2018-05-19 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2uvlhttp://gokifu.com/de/s/2uvl Xie Yimin (6p) vs Hoshiai Shiho (2p) , 2018-05-19 B+R
]]>
Sat, 19 May 2018 12:09:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie YiminHoshiai Shiho