Gokifu : http://gokifu.com/de/rss/ en info@gokifu.com gokifu.com Fri, 25 Jul 2014 12:44:00 GMT http://gokifu.com/de/ http://gokifu.com/de/images/21logo.png Gokifu: <![CDATA[An Sungjoon (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-24 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1vg4http://gokifu.com/de/s/1vg4 An Sungjoon (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-24 W+R
]]>
Fri, 25 Jul 2014 05:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoAn SungjoonJiang Weijie
<![CDATA[Umezawa Yukari (6p) vs Cho Chikun (9p) , 2014-07-23 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ve3http://gokifu.com/de/s/1ve3 Umezawa Yukari (6p) vs Cho Chikun (9p) , 2014-07-23 W+R
]]>
Wed, 23 Jul 2014 11:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoUmezawa YukariCho Chikun
<![CDATA[Yang Dingxin (3p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-22 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1vdwhttp://gokifu.com/de/s/1vdw Yang Dingxin (3p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-22 W+R
]]>
Tue, 22 Jul 2014 18:08:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang DingxinJiang Weijie
<![CDATA[Mao Ruilong (4p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2014-07-22 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1vdvhttp://gokifu.com/de/s/1vdv Mao Ruilong (4p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2014-07-22 W+R
]]>
Tue, 22 Jul 2014 18:08:00 GMTgonewsweiqibadukgoMao RuilongTuo Jiaxi
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Rui Naiwei (9p) , 2014-07-22 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1vduhttp://gokifu.com/de/s/1vdu Park Jungwhan (9p) vs Rui Naiwei (9p) , 2014-07-22 B+R
]]>
Tue, 22 Jul 2014 18:07:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanRui Naiwei
<![CDATA[Jin Siyoung (5p) vs Lee Taehyun (4p) , 2014-07-22 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1vdthttp://gokifu.com/de/s/1vdt Jin Siyoung (5p) vs Lee Taehyun (4p) , 2014-07-22 B+R
]]>
Tue, 22 Jul 2014 18:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoJin SiyoungLee Taehyun
<![CDATA[Meng Tailing (6p) vs Lee Wonyoung (4p) , 2014-07-22 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1vdshttp://gokifu.com/de/s/1vds Meng Tailing (6p) vs Lee Wonyoung (4p) , 2014-07-22 B+R
]]>
Tue, 22 Jul 2014 18:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoMeng TailingLee Wonyoung
<![CDATA[Zhou Ruiyang (9p) vs An Sungjoon (5p) , 2014-07-22 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1vdrhttp://gokifu.com/de/s/1vdr Zhou Ruiyang (9p) vs An Sungjoon (5p) , 2014-07-22 W+R
]]>
Tue, 22 Jul 2014 18:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou RuiyangAn Sungjoon
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Lee Hobum (4p) , 2014-07-18 ,16th Korean Nogshim Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1vaahttp://gokifu.com/de/s/1vaa Park Jungwhan (9p) vs Lee Hobum (4p) , 2014-07-18 B+R
]]>
Sat, 19 Jul 2014 19:00:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanLee Hobum
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2014-07-16 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v6rhttp://gokifu.com/de/s/1v6r Tang Weixing (9p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2014-07-16 W+R
]]>
Wed, 16 Jul 2014 12:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingTuo Jiaxi
<![CDATA[Lee Changho (9p) vs Park Cheongsang (9p) , 2014-07-16 ,16th Korean Nogshim Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v6qhttp://gokifu.com/de/s/1v6q Lee Changho (9p) vs Park Cheongsang (9p) , 2014-07-16 B+R
]]>
Wed, 16 Jul 2014 12:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee ChanghoPark Cheongsang
<![CDATA[Jiang Weijie (9p) vs Zhou Heyang (9p) , 2014-07-16 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v6phttp://gokifu.com/de/s/1v6p Jiang Weijie (9p) vs Zhou Heyang (9p) , 2014-07-16 B+R
]]>
Wed, 16 Jul 2014 12:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoJiang WeijieZhou Heyang
<![CDATA[Liu Xiaoguang (9p) vs Ma Xiaochun (9p) , 2014-07-16 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v6nhttp://gokifu.com/de/s/1v6n Liu Xiaoguang (9p) vs Ma Xiaochun (9p) , 2014-07-16 W+R
]]>
Wed, 16 Jul 2014 12:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoLiu XiaoguangMa Xiaochun
<![CDATA[Chen Yaoye (9p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-15 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v5ahttp://gokifu.com/de/s/1v5a Chen Yaoye (9p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-15 W+R
]]>
Tue, 15 Jul 2014 11:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen YaoyeJiang Weijie
<![CDATA[Ma Xiaochun (9p) vs Liu Xiaoguang (9p) , 2014-07-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v59http://gokifu.com/de/s/1v59 Ma Xiaochun (9p) vs Liu Xiaoguang (9p) , 2014-07-15 B+R
]]>
Tue, 15 Jul 2014 11:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoMa XiaochunLiu Xiaoguang
<![CDATA[Qiu Jun (9p) vs Tan Xiao (7p) , 2014-07-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v57http://gokifu.com/de/s/1v57 Qiu Jun (9p) vs Tan Xiao (7p) , 2014-07-15 B+R
]]>
Tue, 15 Jul 2014 09:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoQiu JunTan Xiao
<![CDATA[Chang Hao (9p) vs Zhou Heyang (9p) , 2014-07-15 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v56http://gokifu.com/de/s/1v56 Chang Hao (9p) vs Zhou Heyang (9p) , 2014-07-15 B+R
]]>
Tue, 15 Jul 2014 09:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoChang HaoZhou Heyang
<![CDATA[Hei Jiajia (6p) vs Song Ronghui (5p) , 2014-07-13 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v3lhttp://gokifu.com/de/s/1v3l Hei Jiajia (6p) vs Song Ronghui (5p) , 2014-07-13 W+R
]]>
Sun, 13 Jul 2014 11:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoHei JiajiaSong Ronghui
<![CDATA[Rui Naiwei (9p) vs Xie Shaobo (2p) , 2014-07-13 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v3fhttp://gokifu.com/de/s/1v3f Rui Naiwei (9p) vs Xie Shaobo (2p) , 2014-07-13 B+R
]]>
Sun, 13 Jul 2014 09:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoRui NaiweiXie Shaobo
<![CDATA[Wang Chenxing (5p) vs Wang Xiangyun (2p) , 2014-07-13 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v3ehttp://gokifu.com/de/s/1v3e Wang Chenxing (5p) vs Wang Xiangyun (2p) , 2014-07-13 B+R
]]>
Sun, 13 Jul 2014 09:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang ChenxingWang Xiangyun
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Hu Yaoyu (8p) , 2014-07-09 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0rhttp://gokifu.com/de/s/1v0r Park Jungwhan (9p) vs Hu Yaoyu (8p) , 2014-07-09 B+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 15:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanHu Yaoyu
<![CDATA[Zhong Wenjing (5p) vs Zhang Li (6p) , 2014-07-09 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0lhttp://gokifu.com/de/s/1v0l Zhong Wenjing (5p) vs Zhang Li (6p) , 2014-07-09 B+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhong WenjingZhang Li
<![CDATA[Qin Yuexin (4p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2014-07-09 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0khttp://gokifu.com/de/s/1v0k Qin Yuexin (4p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2014-07-09 W+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoQin YuexinZhou Ruiyang
<![CDATA[Yang Kaiwen (3p) vs An Dongxu (5p) , 2014-07-09 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0jhttp://gokifu.com/de/s/1v0j Yang Kaiwen (3p) vs An Dongxu (5p) , 2014-07-09 W+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang KaiwenAn Dongxu
<![CDATA[Gu Lingyi (5p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-07-09 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0ihttp://gokifu.com/de/s/1v0i Gu Lingyi (5p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-07-09 W+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LingyiYang Dingxin
<![CDATA[Wang Xi (9p) vs Mao Ruilong (4p) , 2014-07-09 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0hhttp://gokifu.com/de/s/1v0h Wang Xi (9p) vs Mao Ruilong (4p) , 2014-07-09 W+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang XiMao Ruilong
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Qiu Jun (9p) , 2014-07-09 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0ghttp://gokifu.com/de/s/1v0g Tang Weixing (9p) vs Qiu Jun (9p) , 2014-07-09 W+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingQiu Jun
<![CDATA[Liao Xingwen (5p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2014-07-09 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0fhttp://gokifu.com/de/s/1v0f Liao Xingwen (5p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2014-07-09 W+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoLiao XingwenTuo Jiaxi
<![CDATA[Tao Xinran (5p) vs Sun Tengyu (7p) , 2014-07-09 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0ehttp://gokifu.com/de/s/1v0e Tao Xinran (5p) vs Sun Tengyu (7p) , 2014-07-09 B+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoTao XinranSun Tengyu
<![CDATA[Shi Yue (9p) vs Tong Mengcheng (4p) , 2014-07-09 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0dhttp://gokifu.com/de/s/1v0d Shi Yue (9p) vs Tong Mengcheng (4p) , 2014-07-09 B+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoShi YueTong Mengcheng
<![CDATA[Meng Tailing (6p) vs Peng Liyao (5p) , 2014-07-09 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0chttp://gokifu.com/de/s/1v0c Meng Tailing (6p) vs Peng Liyao (5p) , 2014-07-09 B+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoMeng TailingPeng Liyao
<![CDATA[Li Xuanhao (5p) vs Dang Yifei (4p) , 2014-07-09 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0bhttp://gokifu.com/de/s/1v0b Li Xuanhao (5p) vs Dang Yifei (4p) , 2014-07-09 B+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi XuanhaoDang Yifei
<![CDATA[Chen Yaoye (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2014-07-09 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v0ahttp://gokifu.com/de/s/1v0a Chen Yaoye (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2014-07-09 B+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen YaoyeLee Sedol
<![CDATA[Fan Yunruo (4p) vs Ke Jie (4p) , 2014-07-09 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v09http://gokifu.com/de/s/1v09 Fan Yunruo (4p) vs Ke Jie (4p) , 2014-07-09 W+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YunruoKe Jie
<![CDATA[Zhou Hexi (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-09 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v08http://gokifu.com/de/s/1v08 Zhou Hexi (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-09 W+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou HexiJiang Weijie
<![CDATA[Fan Tingyu (9p) vs Zhang Tao (4p) , 2014-07-09 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v07http://gokifu.com/de/s/1v07 Fan Tingyu (9p) vs Zhang Tao (4p) , 2014-07-09 B+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan TingyuZhang Tao
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Hu Yaoyu (8p) , 2014-07-09 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1v06http://gokifu.com/de/s/1v06 Park Jungwhan (9p) vs Hu Yaoyu (8p) , 2014-07-09 W+R
]]>
Wed, 09 Jul 2014 13:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanHu Yaoyu
<![CDATA[Zhou Ruiyang (9p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-07-07 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uzihttp://gokifu.com/de/s/1uzi Zhou Ruiyang (9p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-07-07 B+R
]]>
Tue, 08 Jul 2014 11:08:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou RuiyangFan Yunruo
<![CDATA[Jiang Weijie (9p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2014-07-07 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uzhhttp://gokifu.com/de/s/1uzh Jiang Weijie (9p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2014-07-07 B+R
]]>
Tue, 08 Jul 2014 11:07:00 GMTgonewsweiqibadukgoJiang WeijieTuo Jiaxi
<![CDATA[Fan Tingyu (9p) vs Meng Tailing (6p) , 2014-07-07 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uyrhttp://gokifu.com/de/s/1uyr Fan Tingyu (9p) vs Meng Tailing (6p) , 2014-07-07 B+R
]]>
Tue, 08 Jul 2014 08:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan TingyuMeng Tailing
<![CDATA[Wang Xi (9p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uyqhttp://gokifu.com/de/s/1uyq Wang Xi (9p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Tue, 08 Jul 2014 08:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang XiFan Yunruo
<![CDATA[Ke Jie (4p) vs Lian Xiao (7p) , 2014-07-07 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uyphttp://gokifu.com/de/s/1uyp Ke Jie (4p) vs Lian Xiao (7p) , 2014-07-07 B+R
]]>
Tue, 08 Jul 2014 08:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieLian Xiao
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Liao Xingwen (5p) , 2014-07-07 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uynhttp://gokifu.com/de/s/1uyn Tang Weixing (9p) vs Liao Xingwen (5p) , 2014-07-07 B+R
]]>
Tue, 08 Jul 2014 08:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingLiao Xingwen
<![CDATA[Gu Li (9p) vs Niu Yutian (7p) , 2014-07-07 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uymhttp://gokifu.com/de/s/1uym Gu Li (9p) vs Niu Yutian (7p) , 2014-07-07 B+R
]]>
Tue, 08 Jul 2014 08:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LiNiu Yutian
<![CDATA[Chen Yaoye (9p) vs An Dongxu (5p) , 2014-07-07 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uylhttp://gokifu.com/de/s/1uyl Chen Yaoye (9p) vs An Dongxu (5p) , 2014-07-07 B+R
]]>
Tue, 08 Jul 2014 08:44:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen YaoyeAn Dongxu
<![CDATA[Zhong Wenjing (5p) vs Wang Haoyang (6p) , 2014-07-05 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uuhhttp://gokifu.com/de/s/1uuh Zhong Wenjing (5p) vs Wang Haoyang (6p) , 2014-07-05 B+R
]]>
Sun, 06 Jul 2014 07:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhong WenjingWang Haoyang
<![CDATA[Yang Dingxin (3p) vs Park Jungwhan (9p) , 2014-07-05 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uughttp://gokifu.com/de/s/1uug Yang Dingxin (3p) vs Park Jungwhan (9p) , 2014-07-05 B+R
]]>
Sun, 06 Jul 2014 07:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang DingxinPark Jungwhan
<![CDATA[Tong Mengcheng (4p) vs Kim Jiseok (9p) , 2014-07-05 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uufhttp://gokifu.com/de/s/1uuf Tong Mengcheng (4p) vs Kim Jiseok (9p) , 2014-07-05 W+R
]]>
Sun, 06 Jul 2014 07:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoTong MengchengKim Jiseok
<![CDATA[Hu Yaoyu (8p) vs Shi Yue (9p) , 2014-07-05 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uuehttp://gokifu.com/de/s/1uue Hu Yaoyu (8p) vs Shi Yue (9p) , 2014-07-05 B+R
]]>
Sun, 06 Jul 2014 07:52:00 GMTgonewsweiqibadukgoHu YaoyuShi Yue
<![CDATA[Gu Li (9p) vs Ke Jie (4p) , 2014-07-05 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uudhttp://gokifu.com/de/s/1uud Gu Li (9p) vs Ke Jie (4p) , 2014-07-05 W+R
]]>
Sun, 06 Jul 2014 07:51:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LiKe Jie
<![CDATA[Fan Tingyu (9p) vs Sun Tengyu (7p) , 2014-07-05 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uuchttp://gokifu.com/de/s/1uuc Fan Tingyu (9p) vs Sun Tengyu (7p) , 2014-07-05 B+R
]]>
Sun, 06 Jul 2014 07:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan TingyuSun Tengyu
<![CDATA[Choi Cheolhan (9p) vs Chen Yaoye (9p) , 2014-07-05 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uubhttp://gokifu.com/de/s/1uub Choi Cheolhan (9p) vs Chen Yaoye (9p) , 2014-07-05 B+R
]]>
Sun, 06 Jul 2014 07:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi CheolhanChen Yaoye
<![CDATA[Peng Liyao (5p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-07-05 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uuahttp://gokifu.com/de/s/1uua Peng Liyao (5p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-07-05 W+R
]]>
Sun, 06 Jul 2014 07:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoPeng LiyaoFan Yunruo
<![CDATA[Yang Kaiwen (3p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2014-07-05 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uu3http://gokifu.com/de/s/1uu3 Yang Kaiwen (3p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2014-07-05 B+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 20:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang KaiwenZhou Ruiyang
<![CDATA[Zhang Tao (4p) vs Xie Erhao (2p) , 2014-07-05 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uu2http://gokifu.com/de/s/1uu2 Zhang Tao (4p) vs Xie Erhao (2p) , 2014-07-05 B+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 20:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhang TaoXie Erhao
<![CDATA[Shi Yue (9p) vs Liao Xingwen (5p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uu1http://gokifu.com/de/s/1uu1 Shi Yue (9p) vs Liao Xingwen (5p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 20:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoShi YueLiao Xingwen
<![CDATA[Jiang Weijie (9p) vs Tan Xiao (7p) , 2014-07-05 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uu0http://gokifu.com/de/s/1uu0 Jiang Weijie (9p) vs Tan Xiao (7p) , 2014-07-05 B+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 20:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoJiang WeijieTan Xiao
<![CDATA[Cai Jing (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utzhttp://gokifu.com/de/s/1utz Cai Jing (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 20:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoCai JingJiang Weijie
<![CDATA[Huang Yunsong (3p) vs Niu Yutian (7p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utyhttp://gokifu.com/de/s/1uty Huang Yunsong (3p) vs Niu Yutian (7p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 20:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoHuang YunsongNiu Yutian
<![CDATA[Liao Xingwen (5p) vs Mao Ruilong (4p) , 2014-07-05 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utxhttp://gokifu.com/de/s/1utx Liao Xingwen (5p) vs Mao Ruilong (4p) , 2014-07-05 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 20:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoLiao XingwenMao Ruilong
<![CDATA[An Dongxu (5p) vs Yang Kaiwen (3p) , 2014-07-03 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utwhttp://gokifu.com/de/s/1utw An Dongxu (5p) vs Yang Kaiwen (3p) , 2014-07-03 B+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 20:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoAn DongxuYang Kaiwen
<![CDATA[Xie He (9p) vs Ke Jie (4p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utshttp://gokifu.com/de/s/1uts Xie He (9p) vs Ke Jie (4p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 18:02:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie HeKe Jie
<![CDATA[Wang Xi (9p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utrhttp://gokifu.com/de/s/1utr Wang Xi (9p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 18:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang XiFan Yunruo
<![CDATA[Peng Liyao (5p) vs Tong Mengcheng (4p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utqhttp://gokifu.com/de/s/1utq Peng Liyao (5p) vs Tong Mengcheng (4p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 18:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoPeng LiyaoTong Mengcheng
<![CDATA[Niu Yutian (7p) vs Qiu Jun (9p) , 2014-07-03 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utphttp://gokifu.com/de/s/1utp Niu Yutian (7p) vs Qiu Jun (9p) , 2014-07-03 B+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 17:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoNiu YutianQiu Jun
<![CDATA[Zhong Wenjing (5p) vs Ke Jie (4p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utihttp://gokifu.com/de/s/1uti Zhong Wenjing (5p) vs Ke Jie (4p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 15:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhong WenjingKe Jie
<![CDATA[Zheng Miaoxin (5p) vs Xie He (9p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uthhttp://gokifu.com/de/s/1uth Zheng Miaoxin (5p) vs Xie He (9p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 15:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoZheng MiaoxinXie He
<![CDATA[Gu Lingyi (5p) vs Han Han (5p) , 2014-07-03 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utghttp://gokifu.com/de/s/1utg Gu Lingyi (5p) vs Han Han (5p) , 2014-07-03 B+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 15:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LingyiHan Han
<![CDATA[Mao Ruilong (4p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utchttp://gokifu.com/de/s/1utc Mao Ruilong (4p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 13:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoMao RuilongJiang Weijie
<![CDATA[Yang Kaiwen (3p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-07-03 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utbhttp://gokifu.com/de/s/1utb Yang Kaiwen (3p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-07-03 B+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 13:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang KaiwenYang Dingxin
<![CDATA[Shi Yue (9p) vs Xie Erhao (2p) , 2014-07-03 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1utahttp://gokifu.com/de/s/1uta Shi Yue (9p) vs Xie Erhao (2p) , 2014-07-03 B+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 13:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoShi YueXie Erhao
<![CDATA[Wu Guangya (6p) vs Cai Jing (5p) , 2014-07-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ut9http://gokifu.com/de/s/1ut9 Wu Guangya (6p) vs Cai Jing (5p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 13:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoWu GuangyaCai Jing
<![CDATA[Yang Kaiwen (3p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-07-03 ,16th Chinese Agon Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ut1http://gokifu.com/de/s/1ut1 Yang Kaiwen (3p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-07-03 B+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 11:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang KaiwenYang Dingxin
<![CDATA[Mao Ruilong (4p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-03 ,16th Chinese Agon Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ut0http://gokifu.com/de/s/1ut0 Mao Ruilong (4p) vs Jiang Weijie (9p) , 2014-07-03 W+R
]]>
Sat, 05 Jul 2014 11:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoMao RuilongJiang Weijie
<![CDATA[Iyama Yuuta (9p) vs Ida Athushi (8p) , 2014-06-30 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1upvhttp://gokifu.com/de/s/1upv Iyama Yuuta (9p) vs Ida Athushi (8p) , 2014-06-30 B+R
]]>
Tue, 01 Jul 2014 12:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoIyama YuutaIda Athushi
<![CDATA[Mao Ruilong (4p) vs An Dongxu (5p) , 2014-06-28 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulthttp://gokifu.com/de/s/1ult Mao Ruilong (4p) vs An Dongxu (5p) , 2014-06-28 W+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 14:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoMao RuilongAn Dongxu
<![CDATA[Xie He (9p) vs Peng Liyao (5p) , 2014-06-28 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulshttp://gokifu.com/de/s/1uls Xie He (9p) vs Peng Liyao (5p) , 2014-06-28 W+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 14:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie HePeng Liyao
<![CDATA[Fan Yunruo (4p) vs Zhou Hexi (4p) , 2014-06-28 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulrhttp://gokifu.com/de/s/1ulr Fan Yunruo (4p) vs Zhou Hexi (4p) , 2014-06-28 W+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 14:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YunruoZhou Hexi
<![CDATA[Fan Tingyu (9p) vs Xie Erhao (2p) , 2014-06-28 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulqhttp://gokifu.com/de/s/1ulq Fan Tingyu (9p) vs Xie Erhao (2p) , 2014-06-28 W+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 14:00:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan TingyuXie Erhao
<![CDATA[Kong Jie (9p) vs Yang Kaiwen (3p) , 2014-06-28 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulphttp://gokifu.com/de/s/1ulp Kong Jie (9p) vs Yang Kaiwen (3p) , 2014-06-28 W+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 13:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoKong JieYang Kaiwen
<![CDATA[Jiang Weijie (9p) vs Tong Mengcheng (4p) , 2014-06-28 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulnhttp://gokifu.com/de/s/1uln Jiang Weijie (9p) vs Tong Mengcheng (4p) , 2014-06-28 W+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 13:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoJiang WeijieTong Mengcheng
<![CDATA[Ke Jie (4p) vs Liao Xingwen (5p) , 2014-06-28 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulmhttp://gokifu.com/de/s/1ulm Ke Jie (4p) vs Liao Xingwen (5p) , 2014-06-28 B+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 13:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieLiao Xingwen
<![CDATA[Zhang Tao (4p) vs Qiu Jun (9p) , 2014-06-28 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ullhttp://gokifu.com/de/s/1ull Zhang Tao (4p) vs Qiu Jun (9p) , 2014-06-28 W+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 13:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhang TaoQiu Jun
<![CDATA[Peng Quan (7p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2014-06-28 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulkhttp://gokifu.com/de/s/1ulk Peng Quan (7p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2014-06-28 B+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 13:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoPeng QuanZhou Ruiyang
<![CDATA[Niu Yutian (7p) vs Tang Weixing (9p) , 2014-06-28 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uljhttp://gokifu.com/de/s/1ulj Niu Yutian (7p) vs Tang Weixing (9p) , 2014-06-28 W+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 13:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoNiu YutianTang Weixing
<![CDATA[Wu Guangya (6p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-06-28 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulihttp://gokifu.com/de/s/1uli Wu Guangya (6p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-06-28 W+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 13:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoWu GuangyaYang Dingxin
<![CDATA[Tan Xiao (7p) vs Chen Yaoye (9p) , 2014-06-28 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ulhhttp://gokifu.com/de/s/1ulh Tan Xiao (7p) vs Chen Yaoye (9p) , 2014-06-28 B+R
]]>
Sat, 28 Jun 2014 13:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoTan XiaoChen Yaoye
<![CDATA[Hu Ranmin (4p) vs Xie He (9p) , 2014-06-22 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ukxhttp://gokifu.com/de/s/1ukx Hu Ranmin (4p) vs Xie He (9p) , 2014-06-22 W+R
]]>
Fri, 27 Jun 2014 16:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoHu RanminXie He
<![CDATA[Gu Lingyi (5p) vs Chang Hao (9p) , 2014-06-18 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ukwhttp://gokifu.com/de/s/1ukw Gu Lingyi (5p) vs Chang Hao (9p) , 2014-06-18 B+R
]]>
Fri, 27 Jun 2014 16:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LingyiChang Hao
<![CDATA[Kobayashi Satoru (9p) vs Kobayashi Koichi (9p) , 2014-06-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ukvhttp://gokifu.com/de/s/1ukv Kobayashi Satoru (9p) vs Kobayashi Koichi (9p) , 2014-06-21 B+R
]]>
Fri, 27 Jun 2014 16:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoKobayashi SatoruKobayashi Koichi
<![CDATA[Fujisawa Rina (?) vs Okuda Aya (?) , 0000-00-00 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ukuhttp://gokifu.com/de/s/1uku Fujisawa Rina (?) vs Okuda Aya (?) , 0000-00-00 B+R
]]>
Fri, 27 Jun 2014 16:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoFujisawa RinaOkuda Aya
<![CDATA[Cho Chikun (9p) vs Ishii Kunio (9p) , 2014-06-21 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ukthttp://gokifu.com/de/s/1ukt Cho Chikun (9p) vs Ishii Kunio (9p) , 2014-06-21 B+R
]]>
Fri, 27 Jun 2014 16:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho ChikunIshii Kunio
<![CDATA[Zhong Wenjing (5p) vs Mao Ruilong (4p) , 2014-06-22 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ukhhttp://gokifu.com/de/s/1ukh Zhong Wenjing (5p) vs Mao Ruilong (4p) , 2014-06-22 B+R
]]>
Fri, 27 Jun 2014 02:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhong WenjingMao Ruilong
<![CDATA[Hu Ranmin (4p) vs Xie He (9p) , 2014-06-22 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ukfhttp://gokifu.com/de/s/1ukf Hu Ranmin (4p) vs Xie He (9p) , 2014-06-22 W+R
]]>
Fri, 27 Jun 2014 00:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoHu RanminXie He
<![CDATA[Qin Yuexin (4p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-06-22 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ujrhttp://gokifu.com/de/s/1ujr Qin Yuexin (4p) vs Yang Dingxin (3p) , 2014-06-22 W+R
]]>
Thu, 26 Jun 2014 15:51:00 GMTgonewsweiqibadukgoQin YuexinYang Dingxin
<![CDATA[Kono Rin (9p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2014-06-26 ,39th Japanese Gosei, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ujihttp://gokifu.com/de/s/1uji Kono Rin (9p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2014-06-26 B+R
]]>
Thu, 26 Jun 2014 11:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoKono RinIyama Yuuta
<![CDATA[Fan Tingyu (4p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-06-22 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1ujhhttp://gokifu.com/de/s/1ujh Fan Tingyu (4p) vs Fan Yunruo (4p) , 2014-06-22 B+R
]]>
Thu, 26 Jun 2014 11:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan TingyuFan Yunruo
<![CDATA[Ida Athushi (8p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2014-06-18 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uiihttp://gokifu.com/de/s/1uii Ida Athushi (8p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2014-06-18 B+R
]]>
Thu, 26 Jun 2014 00:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoIda AthushiIyama Yuuta
<![CDATA[Iyama Yuuta (9p) vs Ida Athushi (8p) , 2014-06-05 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uihhttp://gokifu.com/de/s/1uih Iyama Yuuta (9p) vs Ida Athushi (8p) , 2014-06-05 B+R
]]>
Thu, 26 Jun 2014 00:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoIyama YuutaIda Athushi
<![CDATA[Hu Yaoyu (8p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2014-06-22 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/1uifhttp://gokifu.com/de/s/1uif Hu Yaoyu (8p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2014-06-22 W+R
]]>
Wed, 25 Jun 2014 22:08:00 GMTgonewsweiqibadukgoHu YaoyuZhou Ruiyang