Gokifu : http://gokifu.com/de/rss/ en info@gokifu.com gokifu.com Mon, 23 Jan 2017 18:46:00 GMT http://gokifu.com/de/ http://gokifu.com/de/images/21logo.png Gokifu: <![CDATA[Kono Mitsuki (8p) vs Ryu Shikun (9p) , 2017-01-19 ,56th Japanese Judan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mqfhttp://gokifu.com/de/s/2mqf Kono Mitsuki (8p) vs Ryu Shikun (9p) , 2017-01-19 W+R
]]>
Fri, 20 Jan 2017 12:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoKono MitsukiRyu Shikun
<![CDATA[Cho Chikun (9p) vs Kanazawa Hideo (8p) , 2017-01-19 ,56th Japanese Judan, W+5.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mqehttp://gokifu.com/de/s/2mqe Cho Chikun (9p) vs Kanazawa Hideo (8p) , 2017-01-19 W+5.5
]]>
Fri, 20 Jan 2017 12:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho ChikunKanazawa Hideo
<![CDATA[Koyama Terumi (6p) vs Shinkai Hiroko (5p) , 2017-01-19 ,36th Japanese Female Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mqdhttp://gokifu.com/de/s/2mqd Koyama Terumi (6p) vs Shinkai Hiroko (5p) , 2017-01-19 B+R
]]>
Fri, 20 Jan 2017 12:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoKoyama TerumiShinkai Hiroko
<![CDATA[Shimosaka Miori (2p) vs Okuda Aya (3p) , 2017-01-19 ,36th Japanese Female Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mqchttp://gokifu.com/de/s/2mqc Shimosaka Miori (2p) vs Okuda Aya (3p) , 2017-01-19 W+R
]]>
Fri, 20 Jan 2017 12:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoShimosaka MioriOkuda Aya
<![CDATA[O Meien (9p) vs Takanashi Seiken (8p) , 2017-01-19 ,43rd Japanese Gosei, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mqbhttp://gokifu.com/de/s/2mqb O Meien (9p) vs Takanashi Seiken (8p) , 2017-01-19 B+R
]]>
Fri, 20 Jan 2017 12:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoO MeienTakanashi Seiken
<![CDATA[Cho U (9p) vs Kim En (4p) , 2017-01-19 ,43rd Japanese Gosei, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mqahttp://gokifu.com/de/s/2mqa Cho U (9p) vs Kim En (4p) , 2017-01-19 B+R
]]>
Fri, 20 Jan 2017 12:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho UKim En
<![CDATA[Takemiya Masaki (9p) vs Tamai Shin (4p) , 2017-01-19 ,43rd Japanese Gosei, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mq9http://gokifu.com/de/s/2mq9 Takemiya Masaki (9p) vs Tamai Shin (4p) , 2017-01-19 B+R
]]>
Fri, 20 Jan 2017 12:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoTakemiya MasakiTamai Shin
<![CDATA[Ryu Minhyung (5p) vs Park Jiyeon (4p) , 2017-01-19 ,22th Korean GS Caltex Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mq8http://gokifu.com/de/s/2mq8 Ryu Minhyung (5p) vs Park Jiyeon (4p) , 2017-01-19 B+R
]]>
Fri, 20 Jan 2017 12:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoRyu MinhyungPark Jiyeon
<![CDATA[Zhou Ruiyang (9p) vs Mao Ruilong (5p) , 2017-01-18 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mpphttp://gokifu.com/de/s/2mpp Zhou Ruiyang (9p) vs Mao Ruilong (5p) , 2017-01-18 B+R
]]>
Wed, 18 Jan 2017 12:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou RuiyangMao Ruilong
<![CDATA[Xie He (9p) vs Lian Xiao (7p) , 2017-01-18 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mpnhttp://gokifu.com/de/s/2mpn Xie He (9p) vs Lian Xiao (7p) , 2017-01-18 W+R
]]>
Wed, 18 Jan 2017 12:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie HeLian Xiao
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Shi Yue (9p) , 2017-01-18 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mpmhttp://gokifu.com/de/s/2mpm Mi Yuting (9p) vs Shi Yue (9p) , 2017-01-18 B+R
]]>
Wed, 18 Jan 2017 12:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingShi Yue
<![CDATA[Gu Li (9p) vs Chen Xian (5p) , 2017-01-18 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mplhttp://gokifu.com/de/s/2mpl Gu Li (9p) vs Chen Xian (5p) , 2017-01-18 B+R
]]>
Wed, 18 Jan 2017 12:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LiChen Xian
<![CDATA[Park Cheongsang (9p) vs Cho Hanseung (9p) , 2017-01-17 ,18th Korean Maxim Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mpkhttp://gokifu.com/de/s/2mpk Park Cheongsang (9p) vs Cho Hanseung (9p) , 2017-01-17 B+R
]]>
Wed, 18 Jan 2017 12:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark CheongsangCho Hanseung
<![CDATA[Xu Jiayang (5p) vs Chen Xian (5p) , 2017-01-16 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mpihttp://gokifu.com/de/s/2mpi Xu Jiayang (5p) vs Chen Xian (5p) , 2017-01-16 W+R
]]>
Tue, 17 Jan 2017 12:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoXu JiayangChen Xian
<![CDATA[Zhang Tao (5p) vs Xie He (9p) , 2017-01-16 , Chinese Tianyuan, W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mphhttp://gokifu.com/de/s/2mph Zhang Tao (5p) vs Xie He (9p) , 2017-01-16 W+1.5
]]>
Tue, 17 Jan 2017 12:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhang TaoXie He
<![CDATA[Gu Li (9p) vs Hu Yaoyu (8p) , 2017-01-16 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mpghttp://gokifu.com/de/s/2mpg Gu Li (9p) vs Hu Yaoyu (8p) , 2017-01-16 B+R
]]>
Tue, 17 Jan 2017 12:34:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LiHu Yaoyu
<![CDATA[Mao Ruilong (5p) vs Li Xuanhao (6p) , 2017-01-16 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mpfhttp://gokifu.com/de/s/2mpf Mao Ruilong (5p) vs Li Xuanhao (6p) , 2017-01-16 B+R
]]>
Tue, 17 Jan 2017 12:33:00 GMTgonewsweiqibadukgoMao RuilongLi Xuanhao
<![CDATA[Bian Wenkai (2p) vs Ito Masashi (4p) , 2017-01-16 ,42th Japanese Shinjin Cup, B+6.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mpehttp://gokifu.com/de/s/2mpe Bian Wenkai (2p) vs Ito Masashi (4p) , 2017-01-16 B+6.5
]]>
Tue, 17 Jan 2017 12:33:00 GMTgonewsweiqibadukgoBian WenkaiIto Masashi
<![CDATA[Lee Changho (9p) vs Choi Kyubyeong (9p) , 2017-01-16 ,18th Korean Maxim Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mpdhttp://gokifu.com/de/s/2mpd Lee Changho (9p) vs Choi Kyubyeong (9p) , 2017-01-16 B+R
]]>
Tue, 17 Jan 2017 12:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee ChanghoChoi Kyubyeong
<![CDATA[Iyama Yuuta (9p) vs Kono Rin (9p) , 2017-01-14 ,41th Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mp3http://gokifu.com/de/s/2mp3 Iyama Yuuta (9p) vs Kono Rin (9p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoIyama YuutaKono Rin
<![CDATA[Meng Tailing (6p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mp2http://gokifu.com/de/s/2mp2 Meng Tailing (6p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoMeng TailingMi Yuting
<![CDATA[Dang Yifei (9p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mp1http://gokifu.com/de/s/2mp1 Dang Yifei (9p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoDang YifeiZhou Ruiyang
<![CDATA[Chen Zijian (3p) vs Gu Li (9p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mp0http://gokifu.com/de/s/2mp0 Chen Zijian (3p) vs Gu Li (9p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:28:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen ZijianGu Li
<![CDATA[Jiang Weijie (9p) vs Shi Yue (9p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnzhttp://gokifu.com/de/s/2mnz Jiang Weijie (9p) vs Shi Yue (9p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoJiang WeijieShi Yue
<![CDATA[Xie He (9p) vs Tang Weixing (9p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnyhttp://gokifu.com/de/s/2mny Xie He (9p) vs Tang Weixing (9p) , 2017-01-14 B+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie HeTang Weixing
<![CDATA[Zhang Tao (5p) vs Tan Xiao (7p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnxhttp://gokifu.com/de/s/2mnx Zhang Tao (5p) vs Tan Xiao (7p) , 2017-01-14 B+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhang TaoTan Xiao
<![CDATA[Fan Yin (6p) vs Yu Zhiying (5p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mnwhttp://gokifu.com/de/s/2mnw Fan Yin (6p) vs Yu Zhiying (5p) , 2017-01-14 B+0.5
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YinYu Zhiying
<![CDATA[Huang Yunsong (6p) vs Hu Yaoyu (8p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnvhttp://gokifu.com/de/s/2mnv Huang Yunsong (6p) vs Hu Yaoyu (8p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoHuang YunsongHu Yaoyu
<![CDATA[Li Qincheng (9p) vs Chen Xian (5p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnuhttp://gokifu.com/de/s/2mnu Li Qincheng (9p) vs Chen Xian (5p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi QinchengChen Xian
<![CDATA[Mao Ruilong (5p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnthttp://gokifu.com/de/s/2mnt Mao Ruilong (5p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2017-01-14 B+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoMao RuilongTuo Jiaxi
<![CDATA[Zhou Heyang (9p) vs Liao Xingwen (6p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnshttp://gokifu.com/de/s/2mns Zhou Heyang (9p) vs Liao Xingwen (6p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou HeyangLiao Xingwen
<![CDATA[Fan Yunruo (5p) vs Xu Jiayang (5p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnrhttp://gokifu.com/de/s/2mnr Fan Yunruo (5p) vs Xu Jiayang (5p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YunruoXu Jiayang
<![CDATA[Xie Erhao (4p) vs An Dongxu (6p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mnqhttp://gokifu.com/de/s/2mnq Xie Erhao (4p) vs An Dongxu (6p) , 2017-01-14 W+1.5
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie ErhaoAn Dongxu
<![CDATA[Tao Xinran (6p) vs Li Xuanhao (6p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnphttp://gokifu.com/de/s/2mnp Tao Xinran (6p) vs Li Xuanhao (6p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoTao XinranLi Xuanhao
<![CDATA[Fan Tingyu (9p) vs Zhou Hexi (5p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnnhttp://gokifu.com/de/s/2mnn Fan Tingyu (9p) vs Zhou Hexi (5p) , 2017-01-14 B+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan TingyuZhou Hexi
<![CDATA[Ko Iso (8p) vs Cho U (9p) , 2016-12-22 ,72th Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnmhttp://gokifu.com/de/s/2mnm Ko Iso (8p) vs Cho U (9p) , 2016-12-22 B+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoKo IsoCho U
<![CDATA[Ichiriki Ryo (7p) vs Takao Shinji (9p) , 2017-01-15 ,64th Japanese NHK Cup, B+2.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mnlhttp://gokifu.com/de/s/2mnl Ichiriki Ryo (7p) vs Takao Shinji (9p) , 2017-01-15 B+2.5
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoIchiriki RyoTakao Shinji
<![CDATA[Zhang Tao (5p) vs Gu Lingyi (5p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnjhttp://gokifu.com/de/s/2mnj Zhang Tao (5p) vs Gu Lingyi (5p) , 2017-01-13 B+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhang TaoGu Lingyi
<![CDATA[Zhu Yuanhao (4p) vs An Dongxu (6p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnhhttp://gokifu.com/de/s/2mnh Zhu Yuanhao (4p) vs An Dongxu (6p) , 2017-01-13 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhu YuanhaoAn Dongxu
<![CDATA[Sun Tengyu (7p) vs Tao Xinran (6p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnghttp://gokifu.com/de/s/2mng Sun Tengyu (7p) vs Tao Xinran (6p) , 2017-01-13 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoSun TengyuTao Xinran
<![CDATA[Han Yizhou (5p) vs Zhou Hexi (5p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mnfhttp://gokifu.com/de/s/2mnf Han Yizhou (5p) vs Zhou Hexi (5p) , 2017-01-13 W+1.5
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan YizhouZhou Hexi
<![CDATA[Chen Zijian (3p) vs Wang Zejin (5p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnehttp://gokifu.com/de/s/2mne Chen Zijian (3p) vs Wang Zejin (5p) , 2017-01-13 B+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen ZijianWang Zejin
<![CDATA[Zhong Wenjing (5p) vs Mao Ruilong (5p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnchttp://gokifu.com/de/s/2mnc Zhong Wenjing (5p) vs Mao Ruilong (5p) , 2017-01-13 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhong WenjingMao Ruilong
<![CDATA[Gu Zihao (5p) vs Chen Xian (5p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mnbhttp://gokifu.com/de/s/2mnb Gu Zihao (5p) vs Chen Xian (5p) , 2017-01-13 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:10:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu ZihaoChen Xian
<![CDATA[Dang Yifei (9p) vs Xia Chenkun (5p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mnahttp://gokifu.com/de/s/2mna Dang Yifei (9p) vs Xia Chenkun (5p) , 2017-01-13 B+0.5
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:09:00 GMTgonewsweiqibadukgoDang YifeiXia Chenkun
<![CDATA[Hu Yaoyu (8p) vs Yang Dingxin (5p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mn9http://gokifu.com/de/s/2mn9 Hu Yaoyu (8p) vs Yang Dingxin (5p) , 2017-01-13 B+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:08:00 GMTgonewsweiqibadukgoHu YaoyuYang Dingxin
<![CDATA[Zhao Chenyu (4p) vs Xu Jiayang (5p) , 2017-01-14 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mn8http://gokifu.com/de/s/2mn8 Zhao Chenyu (4p) vs Xu Jiayang (5p) , 2017-01-14 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:07:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhao ChenyuXu Jiayang
<![CDATA[Liu Xing (7p) vs Peng Liyao (5p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mn7http://gokifu.com/de/s/2mn7 Liu Xing (7p) vs Peng Liyao (5p) , 2017-01-13 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:07:00 GMTgonewsweiqibadukgoLiu XingPeng Liyao
<![CDATA[Lian Xiao (7p) vs Fan Yin (6p) , 2017-01-16 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mn6http://gokifu.com/de/s/2mn6 Lian Xiao (7p) vs Fan Yin (6p) , 2017-01-16 B+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoLian XiaoFan Yin
<![CDATA[Fan Tingyu (9p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-16 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mn5http://gokifu.com/de/s/2mn5 Fan Tingyu (9p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-16 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan TingyuMi Yuting
<![CDATA[Liao Xingwen (6p) vs Shi Yue (9p) , 2017-01-16 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mn4http://gokifu.com/de/s/2mn4 Liao Xingwen (6p) vs Shi Yue (9p) , 2017-01-16 W+R
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:04:00 GMTgonewsweiqibadukgoLiao XingwenShi Yue
<![CDATA[An Dongxu (6p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2017-01-16 , Chinese Tianyuan, W+2.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mn3http://gokifu.com/de/s/2mn3 An Dongxu (6p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2017-01-16 W+2.5
]]>
Mon, 16 Jan 2017 12:03:00 GMTgonewsweiqibadukgoAn DongxuZhou Ruiyang
<![CDATA[Ma Tianfang (?) vs Lian Xiao (7p) , 2017-01-12 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mmjhttp://gokifu.com/de/s/2mmj Ma Tianfang (?) vs Lian Xiao (7p) , 2017-01-12 W+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoMa TianfangLian Xiao
<![CDATA[Aoki Kikuyo (8p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-01-12 ,29th Japanese Female Meijin, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mmihttp://gokifu.com/de/s/2mmi Aoki Kikuyo (8p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-01-12 W+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoAoki KikuyoFujisawa Rina
<![CDATA[Okuda Aya (3p) vs Suzuki Ayumi (7p) , 2017-01-12 ,29th Japanese Female Meijin, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mmhhttp://gokifu.com/de/s/2mmh Okuda Aya (3p) vs Suzuki Ayumi (7p) , 2017-01-12 W+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoOkuda AyaSuzuki Ayumi
<![CDATA[Chinen Kaori (5p) vs Ishida Yoshio (9p) , 2017-01-12 ,42th Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mmghttp://gokifu.com/de/s/2mmg Chinen Kaori (5p) vs Ishida Yoshio (9p) , 2017-01-12 W+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoChinen KaoriIshida Yoshio
<![CDATA[Xie He (9p) vs Yang Kaiwen (4p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mmfhttp://gokifu.com/de/s/2mmf Xie He (9p) vs Yang Kaiwen (4p) , 2017-01-13 B+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie HeYang Kaiwen
<![CDATA[Wu Guangya (6p) vs Jiang Weijie (9p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mmehttp://gokifu.com/de/s/2mme Wu Guangya (6p) vs Jiang Weijie (9p) , 2017-01-13 W+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoWu GuangyaJiang Weijie
<![CDATA[Wang Haoyang (6p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mmdhttp://gokifu.com/de/s/2mmd Wang Haoyang (6p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-01-13 W+1.5
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang HaoyangYu Zhiying
<![CDATA[Cai Jing (6p) vs Zhou Heyang (9p) , 2017-01-13 , Chinese Tianyuan, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mmchttp://gokifu.com/de/s/2mmc Cai Jing (6p) vs Zhou Heyang (9p) , 2017-01-13 W+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoCai JingZhou Heyang
<![CDATA[Kim Myounghoon (4p) vs Han Seungjoo (4p) , 2017-01-12 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mmbhttp://gokifu.com/de/s/2mmb Kim Myounghoon (4p) vs Han Seungjoo (4p) , 2017-01-12 B+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim MyounghoonHan Seungjoo
<![CDATA[Zhou Ruiyang (9p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-12 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mmahttp://gokifu.com/de/s/2mma Zhou Ruiyang (9p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-12 B+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou RuiyangMi Yuting
<![CDATA[Wang Chen (1p) vs Tang Weixing (9p) , 2017-01-12 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mm9http://gokifu.com/de/s/2mm9 Wang Chen (1p) vs Tang Weixing (9p) , 2017-01-12 W+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:08:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang ChenTang Weixing
<![CDATA[Bai Baoxiang (1p) vs Shi Yue (9p) , 2017-01-12 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mm8http://gokifu.com/de/s/2mm8 Bai Baoxiang (1p) vs Shi Yue (9p) , 2017-01-12 W+R
]]>
Fri, 13 Jan 2017 12:08:00 GMTgonewsweiqibadukgoBai BaoxiangShi Yue
<![CDATA[Wang Chen (1p) vs Tang Chongzhe (1p) , 2017-01-11 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlxhttp://gokifu.com/de/s/2mlx Wang Chen (1p) vs Tang Chongzhe (1p) , 2017-01-11 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang ChenTang Chongzhe
<![CDATA[Ma Tianfang (1p) vs Hu Yuqing (1p) , 2017-01-11 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlwhttp://gokifu.com/de/s/2mlw Ma Tianfang (1p) vs Hu Yuqing (1p) , 2017-01-11 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoMa TianfangHu Yuqing
<![CDATA[Hu Yuqing (1p) vs Bai Baoxiang (1p) , 2017-01-10 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlvhttp://gokifu.com/de/s/2mlv Hu Yuqing (1p) vs Bai Baoxiang (1p) , 2017-01-10 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoHu YuqingBai Baoxiang
<![CDATA[Xie Erhao (4p) vs Yang Dingxin (6p) , 2016-12-26 W+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mluhttp://gokifu.com/de/s/2mlu Xie Erhao (4p) vs Yang Dingxin (6p) , 2016-12-26 W+0.5
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:52:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie ErhaoYang Dingxin
<![CDATA[Kim Ilhwan (9p) vs Lee Yeongkyu (9p) , 2017-01-03 ,18th Korean Maxim Cup, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlthttp://gokifu.com/de/s/2mlt Kim Ilhwan (9p) vs Lee Yeongkyu (9p) , 2017-01-03 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:51:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim IlhwanLee Yeongkyu
<![CDATA[Park Shiun (9p) vs Seo Bongsoo (9p) , 2017-01-02 ,18th Korean Maxim Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlshttp://gokifu.com/de/s/2mls Park Shiun (9p) vs Seo Bongsoo (9p) , 2017-01-02 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark ShiunSeo Bongsoo
<![CDATA[Yamashita Keigo (9p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2017-01-09 ,55th Japanese Judan, W+1.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mlrhttp://gokifu.com/de/s/2mlr Yamashita Keigo (9p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2017-01-09 W+1.5
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:44:00 GMTgonewsweiqibadukgoYamashita KeigoYu Zhengqi
<![CDATA[Sakai Hideyuki (8p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2016-12-05 ,42th Japanese Meijin, W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlqhttp://gokifu.com/de/s/2mlq Sakai Hideyuki (8p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2016-12-05 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoSakai HideyukiIyama Yuuta
<![CDATA[Zhou Ruiyang (9p) vs Tan Xiao (7p) , 2017-01-09 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlphttp://gokifu.com/de/s/2mlp Zhou Ruiyang (9p) vs Tan Xiao (7p) , 2017-01-09 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou RuiyangTan Xiao
<![CDATA[Yuki Satoshi (9p) vs Takao Shinji (9p) , 2016-12-15 ,72th Japanese Honinbo, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlnhttp://gokifu.com/de/s/2mln Yuki Satoshi (9p) vs Takao Shinji (9p) , 2016-12-15 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:42:00 GMTgonewsweiqibadukgoYuki SatoshiTakao Shinji
<![CDATA[Yang Dingxin (6p) vs Meng Tailing (6p) , 2017-01-06 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlmhttp://gokifu.com/de/s/2mlm Yang Dingxin (6p) vs Meng Tailing (6p) , 2017-01-06 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:42:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang DingxinMeng Tailing
<![CDATA[Yamashita Keigo (9p) vs Hane Naoki (9p) , 2017-01-07 ,64th Japanese NHK Cup, B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mllhttp://gokifu.com/de/s/2mll Yamashita Keigo (9p) vs Hane Naoki (9p) , 2017-01-07 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:41:00 GMTgonewsweiqibadukgoYamashita KeigoHane Naoki
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Ding Hao (3p) , 2017-01-06 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlkhttp://gokifu.com/de/s/2mlk Mi Yuting (9p) vs Ding Hao (3p) , 2017-01-06 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:41:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingDing Hao
<![CDATA[Huang Yunsong (5p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-10 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mljhttp://gokifu.com/de/s/2mlj Huang Yunsong (5p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-10 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoHuang YunsongMi Yuting
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Shin Jinseo (6p) , 2017-01-04 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlihttp://gokifu.com/de/s/2mli Mi Yuting (9p) vs Shin Jinseo (6p) , 2017-01-04 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingShin Jinseo
<![CDATA[Zhou Ruiyang (9p) vs Yang Dingxin (4p) , 2017-01-10 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlhhttp://gokifu.com/de/s/2mlh Zhou Ruiyang (9p) vs Yang Dingxin (4p) , 2017-01-10 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou RuiyangYang Dingxin
<![CDATA[Yang Dingxin (5p) vs Huang Yunsong (6p) , 2017-01-02 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlghttp://gokifu.com/de/s/2mlg Yang Dingxin (5p) vs Huang Yunsong (6p) , 2017-01-02 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang DingxinHuang Yunsong
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Seol Hyunjun (3p) , 2017-01-02 B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2mlfhttp://gokifu.com/de/s/2mlf Mi Yuting (9p) vs Seol Hyunjun (3p) , 2017-01-02 B+0.5
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingSeol Hyunjun
<![CDATA[Shin Minjun (5p) vs Shin Jinseo (6p) , 2017-01-02 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlehttp://gokifu.com/de/s/2mle Shin Minjun (5p) vs Shin Jinseo (6p) , 2017-01-02 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin MinjunShin Jinseo
<![CDATA[Lee Donghoon (8p) vs Byun Sangil (5p) , 2017-01-02 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mldhttp://gokifu.com/de/s/2mld Lee Donghoon (8p) vs Byun Sangil (5p) , 2017-01-02 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee DonghoonByun Sangil
<![CDATA[Yi Lingtao (4p) vs Yang Dingxin (5p) , 2017-01-01 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlchttp://gokifu.com/de/s/2mlc Yi Lingtao (4p) vs Yang Dingxin (5p) , 2017-01-01 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoYi LingtaoYang Dingxin
<![CDATA[Shin Minjun (4p) vs Ke Jie (9p) , 2017-01-01 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlbhttp://gokifu.com/de/s/2mlb Shin Minjun (4p) vs Ke Jie (9p) , 2017-01-01 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:34:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin MinjunKe Jie
<![CDATA[Hsu Chiayuan (4p) vs Shin Jinseo (6p) , 2017-01-01 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mlahttp://gokifu.com/de/s/2mla Hsu Chiayuan (4p) vs Shin Jinseo (6p) , 2017-01-01 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:34:00 GMTgonewsweiqibadukgoHsu ChiayuanShin Jinseo
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Shibano Toramaru (2p) , 2017-01-01 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ml9http://gokifu.com/de/s/2ml9 Mi Yuting (9p) vs Shibano Toramaru (2p) , 2017-01-01 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:33:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingShibano Toramaru
<![CDATA[Zhao Chenyu (4p) vs Seol Hyunjun (3p) , 2017-01-01 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ml8http://gokifu.com/de/s/2ml8 Zhao Chenyu (4p) vs Seol Hyunjun (3p) , 2017-01-01 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhao ChenyuSeol Hyunjun
<![CDATA[Lee Donghoon (8p) vs Fan Yunruo (5p) , 2017-01-01 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ml7http://gokifu.com/de/s/2ml7 Lee Donghoon (8p) vs Fan Yunruo (5p) , 2017-01-01 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee DonghoonFan Yunruo
<![CDATA[Byun Sangil (5p) vs Fan Tingyu (9p) , 2017-01-01 B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2ml6http://gokifu.com/de/s/2ml6 Byun Sangil (5p) vs Fan Tingyu (9p) , 2017-01-01 B+0.5
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoByun SangilFan Tingyu
<![CDATA[Huang Yunsong (6p) vs He Yuhan (4p) , 2017-01-01 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ml5http://gokifu.com/de/s/2ml5 Huang Yunsong (6p) vs He Yuhan (4p) , 2017-01-01 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoHuang YunsongHe Yuhan
<![CDATA[Wang Zejin (5p) vs Fan Tingyu (9p) , 2016-12-31 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ml4http://gokifu.com/de/s/2ml4 Wang Zejin (5p) vs Fan Tingyu (9p) , 2016-12-31 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:28:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang ZejinFan Tingyu
<![CDATA[Shin Jinseo (6p) vs Choi Jeong (7p) , 2016-12-31 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ml3http://gokifu.com/de/s/2ml3 Shin Jinseo (6p) vs Choi Jeong (7p) , 2016-12-31 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin JinseoChoi Jeong
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Liao Yuanhe (5p) , 2016-12-31 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ml2http://gokifu.com/de/s/2ml2 Mi Yuting (9p) vs Liao Yuanhe (5p) , 2016-12-31 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingLiao Yuanhe
<![CDATA[Xie Ke (2p) vs Hsu Chiayuan (4p) , 2016-12-31 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2ml1http://gokifu.com/de/s/2ml1 Xie Ke (2p) vs Hsu Chiayuan (4p) , 2016-12-31 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie KeHsu Chiayuan
<![CDATA[Seol Hyunjun (3p) vs Gu Zihao (5p) , 2016-12-31 B+0.5]]>http://gokifu.com/de/s/2ml0http://gokifu.com/de/s/2ml0 Seol Hyunjun (3p) vs Gu Zihao (5p) , 2016-12-31 B+0.5
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoSeol HyunjunGu Zihao
<![CDATA[Qiao Zhijian (4p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-12-31 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mkzhttp://gokifu.com/de/s/2mkz Qiao Zhijian (4p) vs Huang Yunsong (5p) , 2016-12-31 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoQiao ZhijianHuang Yunsong
<![CDATA[Shin Jinseo (6p) vs Byun Sangil (5p) , 2017-01-03 B+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mkyhttp://gokifu.com/de/s/2mky Shin Jinseo (6p) vs Byun Sangil (5p) , 2017-01-03 B+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin JinseoByun Sangil
<![CDATA[Huang Yunsong (5p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-03 W+R]]>http://gokifu.com/de/s/2mkxhttp://gokifu.com/de/s/2mkx Huang Yunsong (5p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-01-03 W+R
]]>
Wed, 11 Jan 2017 11:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoHuang YunsongMi Yuting