Pro   KGS   Other   Subir   Archivos   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
239       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Juegador negro
Jugador blanco
Data del juego
Resultado
View
 Yamada Kimio (9p)
2013-03-07
W+0.5
   
 Cho Chikun (9p)
2013-03-07
W+R
   
 Rin Kanketsu (7p)
2013-03-07
B+5.5
   
 O Rissei (9p)
2013-03-07
W+13.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Kono Rin (9p)
2013-03-07
W+R
   
 Ko Iso (8p)
 Seto Taiki (7p)
2013-03-07
B+R
   
 Hane Naoki (9p)
 Cho U (9p)
2013-03-07
W+3.5
   
 Gu Li (9p)
 Yang Dingxin (3p)
2013-03-09
B+R
   
 Shi Yue (9p)
 Dang Yifei (4p)
2013-03-09
W+R
   
 Wang Xi (9p)
 Gu Li (9p)
2013-03-09
   
 Lee Sedol (9p)
2013-03-09
B+R
   
 Gu Lingyi (5p)
 Peng Liyao (5p)
2013-03-09
B+R
   
 Wang Xi (9p)
 Gu Li (9p)
2013-03-09
W+1.5
   
 Yuki Satoshi (9p)
 Iyama Yuuta (9p)
2013-03-09
W+10.5
   
 Dang Yifei (4p)
 Gu Li (9p)
2013-03-10
W+1.5
   
 Xie He (9p)
 Gu Lingyi (5p)
2013-03-10
B+R
   
 Gu Li (9p)
 Xie He (9p)
2013-03-10
W+R
   
 Lee Sedol (9p)
2013-03-10
W+Time
   
 Kim Jiseok (8p)
2013-03-10
B+R
   
 Iyama Yuuta (9p)
 Kono Rin (9p)
2013-03-10
B+R