(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]EV[56th Japanese Judan]PB[Akiyama Jiro]BR[9p]PW[Han Zenki]WR[8p]KM[6.5]DT[2017-07-13]RE[B+R]TM[180]LT[]LC[5]GK[1];B[pd];W[dd];B[pq];W[dp];B[fq];W[cn];B[pk];W[jp];B[lp];W[eq];B[fp];W[hp];B[fn];W[eo];B[fo];W[hn];B[io];W[jn];B[dm];W[cm];B[dk];W[em];B[in];W[im];B[ho];W[jo];B[hm];W[hl];B[gn];W[gl];B[fl];W[jm];B[en];W[dn];B[dl];W[po];B[np];W[qq];B[qr];W[qp];B[rr];W[pm];B[nk];W[qk];B[qj];W[ql];B[pj];W[nc];B[ob];W[pc];B[oc];W[od];B[qd];W[nd];B[pb];W[pe];B[qe];W[jd];B[cq];W[dq];B[cc];W[dc];B[cd];W[ce];B[be];W[cf];B[bf];W[cg];B[ld];W[lc];B[hd];W[le];B[ee];W[de];B[hf];W[fk];B[gm];W[dj];B[ej];W[ek];B[el];W[fj];B[ei];W[fi];B[cj];W[di];B[eh];W[ci];B[fh];W[gh];B[gi];W[hi];B[gg];W[gj];B[bk];W[db];B[cb];W[ge];B[bi];W[dg];B[he];W[fg];B[hh];W[gi];B[cp];W[bp];B[kd];W[kc];B[ke];W[je];B[kf];W[jf];B[ic];W[jc];B[eg];W[ff];B[ef];W[gd];B[gf];W[gc];B[fe];W[hc];B[jg];W[ig];B[ih];W[jh];B[ii];W[ik];B[kg];W[if];B[hg];W[kh];B[ij];W[jk];B[hj];W[gk];B[il];W[jl];B[hk];W[il];B[ki];W[lh];B[kj];W[mh];B[ll];W[mo];B[bo];W[bq];B[co];W[cr];B[br];W[ar];B[bs];W[cs];B[do];W[er];B[fr];W[es];B[lo];W[ln];B[lm];W[mn];B[kn];W[mp];B[lq];W[mq];B[mr];W[nr];B[lr];W[nq];B[jr];W[ir];B[hr])
Share |

Han Zenki    Akiyama Jiro
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Descargar     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru