(;CA[UTF-8]FF[4]GM[1]SZ[19]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja];EV[36th Japanese Female Honinbo]PB[Umezawa Yukari]BR[6p]PW[Xie Yimin]WR[6p]KM[6.5]DT[2017-08-17]RE[W+5.5]TM[180]LT[]LC[5]GK[1];B[pd];W[cq];B[pp];W[dc];B[de];W[ce];B[cf];W[cd];B[df];W[fc];B[dd];W[cc];B[dk];W[cm];B[gd];W[fd];B[gf];W[fe];B[ff];W[eg];B[ef];W[qj];B[ql];W[qf];B[nc];W[oj];B[qh];W[pg];B[rj];W[ri];B[qi];W[rk];B[pj];W[qk];B[pk];W[pl];B[ok];W[qm];B[rl];W[sj];B[rm];W[pm];B[qn];W[pn];B[qo];W[pi];B[nk];W[ph];B[mp];W[em];B[iq];W[mm];B[ll];W[kn];B[jl];W[jq];B[jp];W[kp];B[kq];W[lq];B[jr];W[lp];B[in];W[op];B[oq];W[nq];B[oo];W[np];B[pq];W[nn];B[mo];W[po];B[mq];W[qp];B[rp];W[qq];B[rq];W[or];B[qr];W[mr];B[fl];W[fm];B[gl];W[bk];B[dq];W[dp];B[eq];W[cr];B[mh];W[ic];B[rd];W[cj];B[dj];W[ch];B[eh];W[lg];B[mg];W[ie];B[if];W[jf];B[ig];W[lf];B[kc];W[lh];B[ep];W[do];B[ib];W[hb];B[jb];W[mi];B[ni];W[mj];B[nj];W[ki];B[ii];W[ld];B[mc];W[el];B[ek];W[jo];B[lr];W[ln];B[ol];W[nm];B[ms];W[nr];B[ne];W[kk];B[kl];W[ip];B[jq];W[io];B[gq];W[re];B[qe];W[mk];B[ml];W[jk];B[ik];W[rn];B[ro];W[rf];B[hc];W[hd];B[gc];W[gb];B[ge];W[kd];B[jd];W[je];B[jg];W[nf];B[mf];W[me];B[ng];W[of];B[md];W[le];B[nl];W[oe];B[od];W[nd];B[pr];W[no];B[ne];W[og];B[nh];W[nd];B[om];W[on];B[ne];W[id];B[jc];W[nd];B[sd];W[es];B[fs];W[ds];B[fr];W[lc];B[lb];W[hm];B[il];W[dh];B[di];W[dg];B[bg];W[ci];B[fg];W[hl];B[hk];W[pe];B[qd];W[ei];B[fh];W[ia];B[ja];W[ns];B[ls];W[be];B[lk];W[lj];B[jj];W[kj];B[kg];W[ne];B[aj];W[ak];B[dl];W[gm];B[dm];W[dn];B[cl];W[bl];B[fj];W[bh];B[ah];W[ai];B[bi];W[bj];B[jn];W[ji];B[ij];W[eo];B[ko];W[lo];B[ho];W[hp];B[gp];W[go];B[hn];W[fo];B[hq];W[ko];B[kf];W[ke];B[gn];W[fn];B[ha];W[fb];B[kh];W[fp];B[fq];W[oi];B[jh];W[li];B[ed];W[ec];B[se];W[sf];B[ag];W[ai];B[af];W[ae];B[he];W[sl];B[sn];W[dr];B[ps];W[lm];B[mb];W[ga];B[ia])
Share |

Xie Yimin    Umezawa Yukari
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Descargar     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru