(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]EV[30th Japanese Tengen]RO[semi-final]PB[Kato Masao]BR[9p]PW[Yamashita Keigo]WR[9p]DT[2004-08-19]RE[W+R]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]TI[394];B[qd];W[dp];B[dc];W[pp];B[cn];W[dk];B[en];W[fp];B[go];W[gp];B[ho];W[iq];B[di];W[fk];B[hk];W[fi];B[dg];W[dm];B[dn];W[gl];B[im];W[hl];B[il];W[ik];B[hj];W[jk];B[ii];W[in];B[hm];W[gm];B[gn];W[hn];B[kl];W[io];B[kn];W[hp];B[fm];W[bl];B[cl];W[dl];B[bo];W[cm];B[cp];W[cq];B[bq];W[cr];B[dq];W[br];B[dr];W[eo];B[ar];W[fn];B[kk];W[od];B[md];W[of];B[qf];W[qc];B[rc];W[pc];B[re];W[mc];B[ld];W[lc];B[kc];W[kd];B[kb];W[nd];B[mf];W[lb];B[ic];W[de];B[fc];W[fd];B[ec];W[ke];B[lf];W[ff];B[fg];W[gg];B[ee];W[ef];B[df];W[id];B[hc];W[ce];B[ed];W[eg];B[bf];W[jg];B[lh];W[qn];B[ql];W[oh];B[ig];W[if];B[ih];W[hf];B[pr];W[pq];B[or];W[qr];B[mq];W[qi];B[ol];W[lo];B[kq];W[ml];B[nj];W[mj];B[mi];W[nk];B[ok];W[ni];B[oj];W[lj];B[ki];W[lm];B[km];W[np];B[nn];W[mo];B[jr];W[mm];B[ko];W[oi];B[qj];W[ri];B[rn];W[rm];B[qm];W[ro];B[pn];W[sn];B[qo];W[rn];B[po];W[qp];B[oo];W[nq];B[rl];W[lr];B[lq];W[nr];B[jp];W[rj];B[no];W[li])
Share |

30th Japanese Tengen
Yamashita Keigo    Kato Masao
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Descargar     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru