(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[]EV[44th Japanese Kisei]PB[Kobayashi Koichi]BR[9p]PW[Kazama Jun]WR[3p]KM[6.5]DT[2018-12-27]RE[W+2.5]TM[180]LT[]LC[5]GK[1];B[pd];W[dd];B[pp];W[dp];B[fq];W[qq];B[pq];W[qp];B[qn];W[qo];B[po];W[rn];B[cn];W[dn];B[dm];W[en];B[cp];W[cq];B[co];W[fp];B[eq];W[dq];B[hq];W[ep];B[ck];W[jq];B[gp];W[mq];B[qm];W[rm];B[ql];W[gn];B[hn];W[hm];B[ho];W[im];B[jo];W[mo];B[kn];W[on];B[pn];W[lm];B[km];W[ir];B[gm];W[gl];B[fm];W[em];B[fl];W[dl];B[cl];W[fk];B[gk];W[el];B[hl];W[fn];B[gl];W[fj];B[il];W[ci];B[bi];W[bj];B[cj];W[bh];B[di];W[ch];B[bk];W[fc];B[qr];W[rr];B[lp];W[nr];B[nq];W[oq];B[np];W[mp];B[or];W[os];B[op];W[lr];B[rs];W[sr];B[rl];W[rp];B[qf];W[nc];B[lc];W[ol];B[ok];W[nk];B[oj];W[ne];B[le];W[pb];B[qc];W[od];B[hc];W[pe];B[qe];W[pc];B[qd];W[og];B[pg];W[jc];B[md];W[kd];B[ld];W[id];B[mg];W[of];B[oh];W[nh];B[ng];W[qb];B[rb];W[mb];B[lb];W[nd];B[ob];W[ra];B[hd];W[ib];B[fd];W[ec];B[ie];W[hb];B[ef];W[cf];B[rc];W[ph];B[oi];W[nb];B[ma];W[oa];B[ic];W[jd];B[jb];W[kb];B[ja];W[ka];B[kc];W[ia];B[jb];W[ja];B[je];W[ai];B[bq];W[br];B[ap];W[ar];B[eh];W[gj];B[so];W[ro];B[dr];W[cr];B[nm];W[nl];B[ln];W[om];B[ll];W[nn];B[mj];W[ps];B[pr];W[ii];B[hr];W[kp];B[lo];W[lq];B[iq];W[js];B[ej];W[ek];B[ji];W[jj];B[ih];W[jl];B[jm];W[ki];B[jh];W[lj];B[mi];W[ik];B[in];W[hi];B[kh];W[nj];B[ni];W[la];B[gg];W[sl];B[sk];W[sm];B[rk];W[gc];B[gd];W[ee];B[fe];W[er];B[fr];W[cm];B[bm];W[ds];B[mn];W[no];B[jp];W[df];B[ke];W[jb];B[hs];W[ms];B[dg];W[ed];B[fg];W[hh];B[hg];W[fi];B[is];W[jr];B[cg];W[bg];B[dh];W[kl];B[kk];W[jk];B[lk];W[kj];B[mm];W[hk];B[pf];W[pl];B[pk];W[aq];B[bp];W[li];B[lh];W[ak];B[al];W[aj];B[fs];W[es];B[gh];W[gi];B[nf];W[oe];B[me];W[go];B[do];W[eo];B[sb];W[dm])
Share |

Kazama Jun    Kobayashi Koichi
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Lataa     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru