(;EV[44th Japanese Kisei]CA[UTF-8]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]DT[2019-03-28]PC[]TM[180]LT[60]LC[5]KM[6.5]RE[W+R]PB[Ko Iso]BR[8p]PW[Motoki Katsuya]WR[8p]GK[1]TC[http://blog.sina.com.cn/s/blog_53a2e03d0102ww23.html];B[pd];W[dd];B[qp];W[dp];B[op];W[qc];B[qd];W[pc];B[od];W[oc];B[mc];W[nc];B[nd];W[mb];B[lc];W[lb];B[pj];W[fq];B[kc];W[mq];B[mp];W[lp];B[mo];W[nq];B[oq];W[kp];B[kn];W[ll];B[jm];W[ol];B[nj];W[ql];B[pm];W[qj];B[qi];W[pk];B[rj];W[oj];B[qk];W[pi];B[qj];W[oi];B[ip];W[in];B[gp];W[iq];B[nk];W[ok];B[lj];W[pg];B[rg];W[mg];B[nh];W[ni];B[mh];W[mj];B[li];W[om];B[pn];W[ln];B[lo];W[ko];B[lm];W[mn];B[nn];W[mm];B[km];W[on];B[oo];W[lk];B[nm];W[ml];B[jk];W[nl];B[jq];W[jp];B[io];W[jr];B[hr];W[hn];B[jo];W[jn];B[kk];W[ng];B[hq];W[ir];B[oh];W[ph];B[og];W[of];B[lg];W[qf];B[rf];W[no];B[np];W[nn];B[gn];W[kq];B[dn];W[eo];B[fp];W[en];B[dq];W[cq];B[eq];W[dm];B[cr];W[br];B[bq];W[cp];B[bs];W[gm];B[fn];W[fm];B[ar];W[cf];B[lr];W[mr];B[ck];W[cl];B[el];W[ek];B[dc];W[cc];B[ec];W[kh];B[lh];W[cd];B[fk];W[dl];B[fj];W[dk];B[gd];W[fh];B[kb];W[hk];B[hj];W[ij];B[hl];W[ik];B[ii];W[gl];B[fi];W[ji];B[hi];W[jj];B[kj];W[hg];B[eh];W[fg];B[di];W[ch];B[ig];W[if];B[jh];W[kg])
Share |

Motoki Katsuya    Ko Iso
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Lataa     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru