(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]EV[35th Japanese Shinjin O]RO[round 1]PB[Suzuki Shinji]BR[1p]PW[Tajima Shingo]WR[3p]DT[2010-03-11]RE[B+1.5]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]TI[433];B[pd];W[dd];B[pq];W[dp];B[fq];W[po];B[dn];W[fp];B[gp];W[fo];B[dq];W[cq];B[eq];W[do];B[cr];W[bp];B[br];W[qq];B[cn];W[fm];B[cj];W[ch];B[ej];W[pr];B[oq];W[or];B[qp];W[rq];B[cf];W[dl];B[cl];W[dk];B[ck];W[dh];B[fl];W[em];B[dj];W[df];B[cc];W[cd];B[dc];W[ec];B[eb];W[fb];B[fc];W[ed];B[gb];W[db];B[fa];W[cb];B[nc];W[qi];B[nq];W[qo];B[qg];W[oi];B[oo];W[on];B[nn];W[om];B[nm];W[nl];B[hl];W[hn];B[ip];W[io];B[jp];W[il];B[ik];W[jl];B[ml];W[jk];B[hk];W[jo];B[pp];W[rp];B[nk];W[ol];B[mo];W[mk];B[lk];W[mj];B[lj];W[ll];B[mm];W[jj];B[li];W[mi];B[mh];W[nh];B[jh];W[lm];B[kn];W[jn];B[ng];W[ko];B[ln];W[km];B[oh];W[ni];B[mg];W[qc];B[pi];W[ph];B[pj];W[og];B[qh];W[of];B[ri];W[qd];B[pe];W[qk];B[qj];W[ok];B[ne];W[rf];B[pb];W[qb];B[fd];W[ig];B[bc];W[bb];B[bd];W[be];B[ce];W[ac];B[gg];W[ih];B[eg];W[ii];B[ie];W[oe];B[od];W[jf];B[oj];W[nj];B[je];W[nf];B[mf];W[me];B[le];W[nd];B[md];W[ne];B[kf];W[mc];B[ld];W[oc];B[nb];W[pc];B[pf];W[nk];B[ob];W[rk];B[rg];W[mb];B[lb];W[re];B[rj];W[kp];B[kr];W[pa];B[lc];W[bf];B[pk];W[qm];B[pl];W[ql];B[nr];W[hp];B[hq];W[go];B[ho];W[kq];B[jr];W[hp];B[pm];W[pn];B[ho];W[fj];B[fi];W[hp];B[gq];W[gj];B[ek];W[gi];B[el];W[gm];B[gh];W[ei];B[dm];W[fh];B[gl];W[hf];B[ee];W[de];B[ef];W[dg];B[ge];W[bi];B[bj];W[an];B[bq];W[bo];B[bm];W[mp];B[mq];W[jg];B[ji];W[kg];B[lh];W[lo];B[lq];W[lp];B[np];W[sj];B[si];W[sk];B[ij];W[hi];B[fg];W[eh];B[en];W[mn];B[ln];W[hm];B[sf];W[se];B[sg];W[ak];B[aj];W[am];B[fn];W[kk];B[ho];W[gn];B[qa];W[ra];B[sb];W[rc];B[sc];W[sd];B[qe];W[rb];B[ai];W[ah];B[ci];W[bh];B[qr];W[rr];B[os];W[qs];B[cp];W[co];B[gf];W[jq];B[iq];W[he];B[hd];W[da];B[ea];W[aq];B[ar];W[ap];B[bn];W[al];B[ns];W[ps];B[hp];W[cq];B[ma];W[oa];B[kh];W[kj];B[cp];W[kn];B[cq];W[mn];B[pg];W[oh];B[ln];W[sa];B[no];W[mn];B[na];W[qa];B[ln];W[fi];B[mn])
Share |

35th Japanese Shinjin O
Tajima Shingo    Suzuki Shinji
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Lataa     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru