Pro   KGS   Other   Télécharger   Archive   Tournament

483       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Joueur noir
Joueur blanc
Date de jeu
Résultat de la partie
Aperçu
 Zhang Wei (5p)
 Wang Lei (b) (8p)
2007-06-23
W+4.5
   
 Tuo Jiaxi (3p)
 Yang Yi (6p)
2007-06-23
W+R
   
 Luo Delong (3p)
 Wang Yang (5p)
2007-06-23
W+R
   
 Wang Haoyang (4p)
 Kong Jie (7p)
2007-06-23
W+R
   
 Wang Yao (6p)
 Niu Yutian (6p)
2007-06-23
W+R
   
 Zhu Jianshun (3p)
 Feng Wei (3p)
2007-06-23
W+0.5
   
 Ma Xiaobing (4p)
 Zhang Weijin (5p)
2007-06-23
B+7.5
   
 Li Huasong (4p)
 Zhao Shouxun (4p)
2007-06-23
W+R
   
 Meng Tailing (3p)
 Wu Shuhao (3p)
2007-06-23
B+R
   
 Zhou Ruiyang (4p)
 Qiu Jun (8p)
2007-06-23
W+4.5
   
 Zhu Yuanhao (3p)
 Xie He (6p)
2007-06-23
W+R
   
 Shao Weigang (9p)
 Hu Yaoyu (8p)
2007-06-23
W+R
   
 Ding Wei (8p)
 Zhang Li (3p)
2007-06-23
B+5.5
   
 Wu Shuhao (3p)
 Gu Li (9p)
2007-06-16
W+R
   
 Wang Xi (9p)
 Zhang Weijin (5p)
2007-06-16
B+R
   
 Yu Bin (9p)
 Tao Xin (3p)
2007-06-16
B+R
   
 Ding Wei (8p)
 Sun Li (3p)
2007-06-16
B+R
   
 Fu Chong (4p)
 Shi Yue (3p)
2007-06-16
B+R
   
 Zou Junjie (5p)
 Chen Xiaonan (3p)
2007-06-16
W+R
   
 Wang Lei (b) (8p)
 Wang Yao (6p)
2007-06-16
B+R