Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
141       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 Zhu Yi (4p)
2001-09-06
B+5.5
   
 Xie He (4p)
 Li Junkai (5p)
2001-09-06
B+R
   
 O Meien (9p)
2001-09-06
B+23.5
   
 Yue Liang (3p)
 Liu Xing (6p)
2001-09-06
W+2.5
   
 Kong Jie (6p)
2001-09-06
B+R
   
 O Rissei (9p)
 Kato Masao (9p)
2001-09-07
W+R
   
 Lee Changho (9p)
2001-09-08
W+R
   
 Cho Daehyeon (9p)
 Paek Seongho (9p)
2001-09-08
W+R
   
 Wang Lei (s) (3p)
 Wang Yao (4p)
2001-09-10
W+R
   
 Paek Daehyun (4p)
 Cho Hanseung (4p)
2001-09-10
W+6.5
   
 Luo Xihe (8p)
 Wang Yuhui (7p)
2001-09-10
W+2.5
   
 Zhao Shouxun (2p)
 Liu Xing (6p)
2001-09-10
W+R
   
 Rui Naiwei (9p)
 Lin Feng (5p)
2001-09-10
W+R
   
 Kong Jie (6p)
 Liu Shizhen (6p)
2001-09-10
W+R
   
 Dong Yan (7p)
 Wang Lei (b) (8p)
2001-09-10
W+R
   
 Nie Weiping (9p)
2001-09-10
W+2.5
   
 Ding Wei (8p)
 Li Junkai (5p)
2001-09-10
B+R
   
 Peng Quan (4p)
2001-09-10
W+3.5
   
 Duan Rong (7p)
 Zhao Xinghua (3p)
2001-09-10
W+R
   
 Kang Hun (9p)
2001-09-11
W+R