Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
239       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 Liu Xing (7p)
 Liu Xi (4p)
2013-03-13
W+R
   
 Zhang Wei (6p)
 Zhang Li (6p)
2013-03-13
B+R
   
 Li Xuanhao (4p)
 Ding Wei (9p)
2013-03-13
B+R
   
 Tong Yulin (4p)
 Wang Lei (s) (6p)
2013-03-13
B+R
   
 Lian Xiao (4p)
 Chang Hao (9p)
2013-03-13
B+R
   
 Cai Jing (5p)
 Fan Tingyu (9p)
2013-03-13
W+R
   
 An Dongxu (4p)
 Cao Xiaoyang (4p)
2013-03-13
B+0.5
   
 Gu Li (9p)
 Guo Wenchao (5p)
2013-03-13
W+R
   
 Yang Dingxin (3p)
 Liao Xingwen (5p)
2013-03-13
B+R
   
 Hu Yuqing (?)
 Zhu Yuanhao (3p)
2013-03-13
W+R
   
 Luo Xihe (9p)
 Mao Ruilong (4p)
2013-03-13
B+R
   
 Shi Yue (9p)
 Yan Huan (5p)
2013-03-13
B+R
   
 Chen Yaoye (9p)
 Wu Guangya (6p)
2013-03-13
B+1.5
   
 Sun Tengyu (7p)
 Tan Xiao (7p)
2013-03-13
W+R
   
 Dang Yifei (4p)
2013-03-13
B+R
   
 Zhou Ruiyang (9p)
 Meng Tailing (6p)
2013-03-13
W+R
   
 Yu Zhiying (5p)
2013-03-14
B+R
   
 Chang Hao (9p)
 Ju Hyeongwuk (7p)
2013-03-14
W+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Kim Sonjin (3p)
2013-03-14
B+1.5
   
 An Dongxu (5p)
 Park Minkyu (3p)
2013-03-14
W+R