Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  
01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12    
141       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Yamada Kimio (9p)
2007-02-15
   
 Kim Seungjun (9p)
2007-02-16
   
 Cho U (9p)
 Hane Naoki (9p)
2007-02-17
   
 Cho Chikun (9p)
 Hane Naoki (9p)
2007-02-18
   
2007-02-19
   
 Cho Hanseung (9p)
 Lee Yeongkyu (6p)
2007-02-20
   
 Kim Juho (7p)
2007-02-21
   
 Heo Yongho (5p)
2007-02-21
   
 Mannami Kana (3p)
2007-02-21
   
 Kato Keiko (5p)
 Aoki Kikuyo (8p)
2007-02-21
   
 Hara Sachiko (4p)
 Okuda Aya (1p)
2007-02-22
   
2007-02-22
   
 An Joyeong (9p)
 Mok Jinseok (9p)
2007-02-22
   
 Iyama Yuuta (7p)
 Ko Iso (7p)
2007-02-22
   
 Cho Chikun (9p)
 Kono Mitsuki (7p)
2007-02-22
   
 Ogaki Yusaku (9p)
 Rin Kaiho (9p)
2007-02-22
   
2007-02-22
   
 Cho Sonjin (9p)
2007-02-22
   
 Rui Naiwei (9p)
 Gueon Hyojin (5p)
2007-02-22
   
 Lee Sedol (9p)
2007-02-24