Pro   KGS   Other    העלאה   ארכיון   Tournament

10       A   A   

שחקן בשחור
שחקן בלבן
תאריך משחק
תוצאת משחק
צפייה
 Mito Yukari (3p)
 Arai Miyu (?)
2018-12-07
W+R
   
 Mito Yukari (3p)
 Arai Miyu (?)
2018-12-07
W+R
   
 Ishii Akane (3p)
 Arai Miyu (?)
2018-08-08
B+R
   
 Suzuki Ayumi (7p)
 Arai Miyu (?)
2018-04-23
B+R
   
 Suzuki Ayumi (7p)
 Arai Miyu (?)
2018-04-23
B+R
   
 Dang Xiyun (2p)
 Arai Miyu (?)
2017-12-12
W+R
   
 Dang Xiyun (2p)
 Arai Miyu (?)
2017-12-12
W+R
   
 Arai Miyu (?)
2017-03-02
W+R
   
 Arai Miyu (?)
2016-10-12
B+R
   
 Arai Miyu (1p)
2013-12-19
B+17.5