(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]EV[]PB[Kono Mitsuki]BR[8p]PW[Kudo Norio]WR[9p]KM[6.5]DT[2015-12-24]RE[B+1.5];B[qd];W[dd];B[cp];W[pp];B[nq];W[lp];B[no];W[pn];B[ip];W[oq];B[mr];W[or];B[kq];W[oc];B[kd];W[mc];B[pf];W[qc];B[rc];W[pd];B[qe];W[pi];B[qb];W[lq];B[lr];W[kp];B[jq];W[np];B[ep];W[cj];B[cl];W[mo];B[cf];W[fd];B[bd];W[cc];B[ch];W[cq];B[dq];W[bp];B[bq];W[dl];B[ck];W[dk];B[bj];W[dj];B[bi];W[in];B[go];W[ho];B[gp];W[gm];B[me];W[kc];B[pk];W[jd];B[nj];W[nf];B[oh];W[qk];B[ql];W[pl];B[qj];W[rk];B[pj];W[rj];B[ol];W[pm];B[ri];W[rl];B[ke];W[jc];B[ne];W[co];B[cr];W[cm];B[bc];W[bm];B[al];W[jg];B[je];W[ie];B[if];W[he];B[jh];W[jj];B[ih];W[hi];B[em];W[en];B[kj];W[kk];B[lj];W[ji];B[ki];W[ig];B[hh];W[hg];B[kg];W[gh];B[gg];W[ii];B[kh];W[fg];B[jk];W[gf];B[ik];W[gj];B[kl];W[ml];B[mk];W[oe];B[of];W[bb];B[cd];W[db];B[qi];W[nl];B[fn];W[fm];B[dn];W[bl];B[bk];W[dm];B[eo];W[pb];B[pc];W[de];B[nr];W[ns];B[eh];W[qc];B[fi];W[fj];B[pc];W[ce];B[be];W[qc];B[rn];W[rm];B[pc];W[ld];B[le];W[qc];B[oo];W[op];B[pc];W[si];B[sh];W[qc];B[qq];W[rp];B[pc];W[sj];B[ob];W[qc];B[qp];W[po];B[pc];W[rh];B[nc];W[qc];B[ro];W[rs];B[pc];W[qh];B[mb];W[nd];B[od];W[ph];B[oi];W[oc];B[nb];W[lb];B[md];W[lc];B[rf];W[sg];B[bo];W[qc];B[od];W[bn];B[ao];W[ll];B[lk];W[km];B[jm];W[jn];B[im];W[hm];B[om];W[nm];B[ok];W[on];B[eg];W[an];B[ap];W[ef];B[ab];W[df];B[cg];W[jf];B[ba];W[cb];B[kn];W[lm];B[gi];W[hj];B[jo];W[fh];B[ei];W[ko];B[el];W[fl];B[ek];W[ej];B[ma];W[ac];B[ad];W[hp];B[io];W[hn];B[hq];W[il];B[jl];W[hl];B[cn];W[kf];B[lf];W[sf];B[se];W[fk];B[en];W[hk];B[la];W[ka];B[ms];W[os];B[nk];W[kr];B[jr];W[ks];B[js];W[jp];B[iq];W[mq];B[ls];W[pg];B[og];W[qg];B[qf];W[ca];B[bg];W[aa];B[ac];W[ba])
Share |

Kudo Norio    Kono Mitsuki
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    הורדה     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru