(;EV[74th Japanese Honinbo]CA[UTF-8]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]DT[2018-07-12]PC[]TM[300]LT[60]LC[5]KM[6.5]RE[W+R]PB[Terayama Rei]BR[5p]PW[O Rissei]WR[9p]GK[1]TC[];B[pd];W[dd];B[qp];W[dq];B[co];W[fp];B[nq];W[qc];B[qd];W[pc];B[od];W[oc];B[nc];W[nb];B[pj];W[mc];B[nd];W[rc];B[cf];W[df];B[de];W[ee];B[ce];W[cd];B[ed];W[ec];B[fd];W[fc];B[gd];W[ef];B[ch];W[gc];B[hd];W[eh];B[hg];W[ci];B[bi];W[dh];B[bg];W[cj];B[bj];W[ck];B[md];W[lc];B[ld];W[hi];B[cq];W[cr];B[dp];W[eq];B[ej];W[gg];B[gh];W[hh];B[gf];W[gi];B[fg];W[be];B[bf];W[bd];B[bk];W[cl];B[el];W[dm];B[em];W[dn];B[di];W[ei];B[dj];W[fj];B[fk];W[en];B[hk];W[ik];B[il];W[jk];B[hl];W[jh];B[km];W[bl];B[ak];W[ig];B[jd];W[lk];B[ip];W[gn];B[in];W[bn];B[ml];W[qq];B[pq];W[rp];B[rq];W[ll];B[lm];W[mk];B[nl];W[qj];B[qk];W[rk];B[qi];W[rj];B[ql];W[qo];B[qr];W[rl];B[qm];W[ri];B[li];W[pi];B[qh];W[rm];B[ki];W[ji];B[kg];W[hf];B[gg];W[ie];B[id];W[kj];B[oj];W[kf];B[lg];W[kl];B[rn];W[rh];B[qg];W[rg];B[rf];W[hq];B[iq];W[hr];B[ir];W[is];B[js];W[hs];B[jr];W[ke];B[kd];W[mi];B[nh];W[nk];B[ok];W[af];B[ah];W[qf];B[pf];W[re];B[qe];W[rd];B[br];W[dr];B[bp];W[aq];B[sm];W[sl];B[sg];W[sh];B[sf];W[sj];B[hb];W[gb];B[db];W[dc];B[ae];W[ro];B[qn];W[sn];B[po];W[mh];B[mg];W[ni];B[bb];W[cb];B[ag];W[bc];B[ca];W[ib];B[hc];W[jb];B[fa];W[ga];B[ha];W[cc];B[ac];W[ad];B[eb];W[ab];B[ba];W[af];B[cn];W[cm];B[ae];W[da];B[ea];W[af];B[an];W[bm];B[ae];W[dg];B[cg];W[af];B[gj];W[fi];B[ae];W[fe];B[ge];W[af];B[hj];W[kh];B[ae];W[pp];B[op];W[af];B[lh];W[ij];B[ae];W[ai];B[aj];W[af];B[al];W[am];B[ae];W[oi];B[af];W[ng];B[nf];W[og];B[oe];W[so];B[fo];W[fn])
Share |

O Rissei    Terayama Rei
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    הורדה     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru