(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]EV[30th Japanese Tengen]RO[round 1]PB[Yamashita Keigo]BR[9p]PW[Kobayashi Satoru]WR[9p]DT[2004-04-29]RE[B+R]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]TI[394];B[pd];W[dd];B[pp];W[dp];B[fq];W[hp];B[fo];W[dn];B[jp];W[eq];B[gr];W[er];B[pj];W[nc];B[ld];W[qc];B[qd];W[pc];B[od];W[rc];B[nd];W[mc];B[md];W[rd];B[fm];W[hr];B[dl];W[hn];B[hl];W[lp];B[jn];W[im];B[km];W[il];B[hk];W[ik];B[hj];W[kk];B[mm];W[kq];B[mq];W[mp];B[nq];W[iq];B[cf];W[ee];B[ji];W[nm];B[mn];W[no];B[nn];W[oo];B[om];W[pm];B[qp];W[on];B[nl];W[qn];B[pl];W[ql];B[qk];W[ok];B[ol];W[rl];B[bd];W[cc];B[gc];W[dg];B[cg];W[dh];B[ch];W[ge];B[ec];W[di];B[bj];W[hh];B[hi];W[pk];B[qj];W[oj];B[mj];W[oi];B[qh];W[mi];B[lj];W[li];B[kj];W[jh];B[ro];W[lq];B[rn];W[fr];B[kh];W[ki];B[jj];W[pg];B[ph];W[oh];B[qf];W[kg];B[ih];W[jg];B[ig];W[if];B[jf];W[hg];B[ii];W[lg];B[ie];W[hf];B[go];W[or];B[oq];W[lr];B[gq];W[gs];B[ip];W[hq];B[ho];W[ic];B[hd];W[lc];B[kc];W[kd];B[jc];W[jd];B[ib];W[lb];B[id];W[jb];B[hc];W[kb];B[ke];W[ic];B[jc];W[re];B[og];W[of];B[ng];W[qg];B[rg];W[pf];B[nf];W[qe];B[ni];W[nh];B[mh];W[lh];B[nj])
Share |

30th Japanese Tengen
Kobayashi Satoru    Yamashita Keigo
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    הורדה     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru