(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]EV[23rd Japanese Kakusei-sen]RO[semi-final]PB[Yoda Norimoto]BR[9p]PW[Kato Masao]WR[9p]DT[2001-01-08]RE[B+5.5]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]TI[276];B[qd];W[dd];B[pq];W[dp];B[fc];W[od];B[mc];W[ne];B[pc];W[oc];B[qf];W[ld];B[jd];W[lc];B[df];W[fd];B[gd];W[fe];B[ec];W[de];B[cb];W[dj];B[fq];W[dn];B[jp];W[qn];B[qp];W[qk];B[bf];W[bd];B[dh];W[ge];B[hd];W[fh];B[ei];W[hh];B[gi];W[gh];B[cj];W[ck];B[dk];W[bj];B[ci];W[cl];B[bi];W[dr];B[qi];W[lq];B[jq];W[lo];B[mp];W[lp];B[on];W[kn];B[er];W[gp];B[gq];W[hp];B[hq];W[eq];B[fp];W[fr];B[in];W[gn];B[en];W[dl];B[do];W[co];B[eo];W[ek];B[cn];W[bo];B[bk];W[bl];B[aj];W[gl];B[cp];W[bn];B[cq];W[dq];B[cr];W[es];B[cs];W[ds];B[gr];W[bp];B[go];W[ho];B[hn];W[fo];B[gm];W[fm];B[ep];W[bq];B[hm];W[fn];B[fl];W[fk];B[io];W[kl];B[rm];W[qm];B[rn];W[ok];B[ob];W[nb];B[pb];W[jb];B[hb];W[el];B[ip];W[op];B[oq];W[qo];B[ro];W[np];B[nq];W[mo];B[pp];W[po];B[ql];W[pl];B[rl];W[mq];B[mb];W[lb];B[nc];W[kf];B[oi];W[ng];B[nj];W[nk];B[of];W[nf];B[gs];W[br];B[go];W[ni];B[fs];W[bs];B[pj];W[pk];B[nh];W[mi];B[oh];W[mh];B[oj];W[mj];B[ik];W[bb];B[cc];W[be];B[ef];W[af];B[bg];W[he];B[ib];W[jj];B[jf];W[if];B[je];W[jg];B[ke];W[jc];B[ic];W[le];B[jk];W[kk];B[kg];W[lf];B[ij];W[ji];B[rj];W[bc];B[ig];W[jh];B[dm];W[og];B[pg];W[pe];B[pf];W[kr];B[mr];W[lr];B[ms];W[em];B[jr];W[js];B[is];W[rk];B[sk];W[dc];B[db];W[nd];B[qe];W[ff];B[ba];W[nr];B[or];W[eg];B[eh];W[jm];B[ej];W[cm];B[dn];W[gj];B[fi];W[hl];B[il];W[qj];B[ri];W[al];B[ak];W[la];B[na];W[ie];B[id];W[ia];B[ha];W[ja];B[ii];W[ih];B[dg];W[fg];B[hk];W[gk];B[ag];W[ae];B[md];W[me];B[kd];W[ma];B[nb];W[kc];B[jn];W[cf];B[cg];W[ko];B[jl];W[ks];B[ce];W[cd];B[fb];W[ab];B[cf];W[er])
Share |

23rd Japanese Kakusei-sen
Kato Masao    Yoda Norimoto
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    הורדה     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru