(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]EV[32nd Japanese Shinjin O]RO[round 1]PB[Kato Yuuki]BR[5p]PW[Hatanaka Hoshinobu]WR[1p]DT[2007-02-01]RE[B+1.5]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]TI[407];B[qd];W[dc];B[pq];W[dq];B[de];W[od];B[oc];W[nc];B[pc];W[md];B[ne];W[me];B[nb];W[mg];B[lc];W[cg];B[be];W[gc];B[ec];W[eb];B[cc];W[dd];B[cd];W[cb];B[ch];W[qo];B[op];W[jp];B[dh];W[co];B[lq];W[qg];B[pn];W[qm];B[qn];W[rn];B[rm];W[rl];B[pm];W[sm];B[ql];W[qk];B[pl];W[pk];B[ok];W[oj];B[nk];W[rp];B[hp];W[lp];B[kq];W[jq];B[kp];W[jo];B[ko];W[jn];B[hn];W[kn];B[ln];W[lm];B[mn];W[hm];B[gn];W[im];B[dn];W[cn];B[dl];W[gm];B[fn];W[cm];B[fl];W[ck];B[lk];W[hj];B[dr];W[er];B[eq];W[ep];B[fq];W[fr];B[gq];W[cr];B[dp];W[cq];B[do];W[qq];B[mh];W[nh];B[ni];W[mb];B[mc];W[nd];B[lb];W[mi];B[lh];W[nj];B[ng];W[oi];B[mf];W[qe];B[li];W[og];B[lg];W[kj];B[lj];W[kk];B[re];W[pd];B[qc];W[rf];B[pe];W[oe];B[qf];W[pf];B[qe];W[po];B[oo];W[pr];B[or];W[pp];B[oq];W[ee];B[ed];W[db];B[ef];W[fe];B[rg];W[rh];B[sf];W[qi];B[ff];W[ge];B[ll];W[km];B[mm];W[bj];B[bi];W[bc];B[bb];W[ab];B[ba];W[ca];B[gf];W[jc];B[ji];W[ij];B[gl];W[hl];B[aj];W[ak];B[cl];W[bl];B[cj];W[ai];B[dk];W[df];B[ce];W[bh];B[ci];W[gk];B[bg];W[nf];B[bk];W[ol];B[nl];W[ck];B[ro];W[so];B[bk];W[on];B[om];W[ck];B[cp];W[bp];B[bq];W[br];B[bo];W[aq];B[bk];W[bm];B[aj];W[kb];B[al];W[qr];B[id];W[he];B[jd];W[kc];B[kd];W[ld];B[ma];W[ka];B[la];W[ic];B[hd];W[gd];B[jf];W[gh];B[hc];W[hb];B[hf];W[ie];B[je];W[fk];B[if];W[gb];B[gi];W[hi];B[fi];W[fh];B[ei];W[ih];B[jl];W[kl];B[dm];W[ao];B[am];W[bn];B[gr];W[jh];B[ki];W[fm];B[el];W[gj];B[jr];W[jk];B[iq];W[os];B[ns];W[ps];B[lr];W[mg];B[ph];W[qh];B[ng];W[nr];B[ms];W[mg];B[ib];W[ia];B[ng];W[oa];B[ob];W[mg];B[hg];W[hh];B[ng];W[mr];B[ls];W[mg];B[fs];W[ds];B[ng];W[gs];B[hs];W[mg];B[jb];W[ja];B[ng];W[na];B[mb];W[mg];B[lf];W[eg];B[dg];W[mj];B[sh];W[si];B[sg];W[em];B[bd];W[aa];B[en];W[io];B[ho];W[ad];B[ae];W[ac];B[mk];W[ej];B[ak];W[an];B[gs];W[es];B[eh];W[fg];B[le];W[kg];B[kf];W[dj];B[jj];W[ng];B[rm];W[nm];B[nn];W[qm];B[cs];W[bs];B[rm];W[il];B[qm])
Share |

32nd Japanese Shinjin O
Hatanaka Hoshinobu    Kato Yuuki
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    הורדה     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru