Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

238       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Han Yizhou (5p)
 Hu Yaoyu (8p)
2017-06-17
W+1.5
   
 Li Xiangyu (4p)
 Han Yizhou (5p)
2017-05-18
W+R
   
 Han Yizhou (5p)
 Wang Haoyang (6p)
2017-05-16
B+R
   
 Han Yizhou (5p)
 Zhou Hexi (5p)
2017-01-13
W+1.5
   
 Han Yizhou (5p)
 Liu Xing (7p)
2016-12-01
W+2.5
   
 Meng Tailing (6p)
 Han Yizhou (5p)
2016-11-21
W+R
   
 Han Yizhou (5p)
2016-11-18
W+R
   
 Han Yizhou (5p)
 Fan Yin (6p)
2016-11-04
W+R
   
 Han Yizhou (5p)
 Yi Lingtao (4p)
2016-10-10
W+R
   
 Han Yizhou (5p)
 Li Qincheng (9p)
2016-09-10
W+R
   
 Han Yizhou (5p)
 Yan Zaiming (3p)
2016-08-09
B+0.5
   
 Qiao Zhijian (3p)
 Han Yizhou (5p)
2016-08-09
B+R
   
 Han Yizhou (4p)
 Dang Yifei (4p)
2016-07-04
B+R
   
 An Joyeong (9p)
 Han Yizhou (4p)
2016-06-28
B+R
   
 Xie Ke (2p)
 Han Yizhou (4p)
2016-06-25
W+R
   
 Han Yizhou (4p)
 Ke Jie (9p)
2016-05-23
W+R
   
 Han Yizhou (4p)
 Piao Wenyao (9p)
2016-05-16
B+R
   
 Han Yizhou (3p)
 Sun Tengyu (7p)
2016-04-30
W+R
   
 Han Yizhou (4p)
2016-04-26
B+R
   
 Han Yizhou (4p)
 Zhang Tao (4p)
2016-04-13
B+R