Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

395       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Chen Yaoye (9p)
 Niu Yutian (7p)
2011-07-14
W+1.5
   
 Niu Yutian (7p)
 Yu Bin (9p)
2011-07-09
B+0.5
   
 Niu Yutian (7p)
2011-07-02
B+R
   
 Niu Yutian (7p)
 Zhou Ruiyang (5p)
2011-06-25
W+R
   
 Niu Yutian (7p)
 Tan Xiao (5p)
2011-06-23
W+R
   
 Liu Xing (7p)
 Niu Yutian (7p)
2011-06-23
W+R
   
 Niu Yutian (7p)
2011-06-22
W+R
   
 Niu Yutian (7p)
 Ke Jie (2p)
2011-06-09
B+R
   
 Niu Yutian (7p)
 Wang Xi (9p)
2011-06-03
W+0.5
   
 Zhang Ce (4p)
 Niu Yutian (7p)
2011-05-25
W+R
   
 Cao Xiaoyang (3p)
 Niu Yutian (7p)
2011-05-21
W+R
   
 Luo Xihe (9p)
 Niu Yutian (7p)
2011-05-14
W+R
   
 Wang Xi (9p)
 Niu Yutian (7p)
2011-05-09
B+R
   
 Niu Yutian (7p)
 Cho Hanseung (9p)
2011-05-07
W+R
   
 Chen Yaoye (9p)
 Niu Yutian (7p)
2011-03-15
W+0.5
   
 Niu Yutian (7p)
 Gu Li (9p)
2011-03-15
W+R
   
 Dang Yifei (4p)
 Niu Yutian (7p)
2011-03-14
W+R
   
 Niu Yutian (6p)
2011-02-12
B+R
   
 Niu Yutian (7p)
 Mao Ruilong (4p)
2010-12-18
B+0.5
   
 Niu Yutian (6p)
 Chen Yaoye (9p)
2010-12-11
B+0.5