Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

371       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Xu Jiayang (7p)
 Dang Yifei (9p)
2018-10-10
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Yang Dingxin (7p)
2018-10-08
B+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-09-28
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-09-28
W+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-09-28
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Wang Zejin (6p)
2018-09-12
W+R
   
 Fan Yin (7p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-09-10
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Liao Xingwen (6p)
2018-09-08
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Byun Sangil (9p)
2018-08-25
B+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Byun Sangil (9p)
2018-08-25
B+R
   
 Byun Sangil (9p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-08-23
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Jiang Weijie (9p)
2018-08-15
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Jiang Weijie (9p)
2018-08-15
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Jiang Weijie (9p)
2018-08-15
W+R
   
 Zhang Li (6p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-08-13
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Tao Xinran (7p)
2018-08-06
B+R
   
 Xie Ke (5p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-07-16
W+R
   
 Xie Ke (5p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-07-16
W+R
   
 Xie Ke (5p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-07-16
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Lee Donghoon (9p)
2018-07-06
W+R