Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

864       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Gu Zihao (9p)
 Shi Yue (9p)
2018-01-15
B+0.5
   
 Shi Yue (9p)
 Chen Xian (6p)
2017-12-02
B+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Shi Yue (9p)
2017-11-30
B+R
   
 Shi Yue (9p)
 Ke Jie (9p)
2017-11-22
B+R
   
 Fan Yunruo (6p)
 Shi Yue (9p)
2017-11-10
B+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Shi Yue (9p)
2017-11-02
W+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Shi Yue (9p)
2017-11-02
W+R
   
 Zhou Ruiyang (9p)
 Shi Yue (9p)
2017-11-02
B+R
   
 Zhou Ruiyang (9p)
 Shi Yue (9p)
2017-11-02
B+R
   
 Chen Yaoye (9p)
 Shi Yue (9p)
2017-10-30
W+R
   
 Shi Yue (9p)
 Shin Jinseo (8p)
2017-10-28
W+R
   
 Rong Yi (5p)
 Shi Yue (9p)
2017-10-20
W+R
   
 Shi Yue (9p)
 Xu Jiayang (6p)
2017-10-10
W+1.5
   
 Shi Yue (9p)
 Tan Xiao (9p)
2017-10-08
B+R
   
 Shi Yue (9p)
2017-09-29
W+R
   
 Shi Yue (9p)
 Dang Yifei (9p)
2017-09-13
B+R
   
 Gu Zihao (5p)
 Shi Yue (9p)
2017-09-02
B+R
   
 Shi Yue (9p)
 Tang Weixing (9p)
2017-08-31
B+R
   
 Mi Yuting (9p)
 Shi Yue (9p)
2017-08-22
B+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Shi Yue (9p)
2017-08-17
B+R