Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

660       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Takao Shinji (9p)
 Ogata Masaki (9p)
2011-12-18
B+3.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Seto Taiki (7p)
2011-12-15
W+1.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Ko Iso (8p)
2011-11-24
W+R
   
 Oya Koichi (9p)
 Takao Shinji (9p)
2011-11-17
W+R
   
 Iyama Yuuta (9p)
 Takao Shinji (9p)
2011-11-11
W+0.5
   
 Takao Shinji (9p)
2011-11-06
B+R
   
 Iyama Yuuta (9p)
 Takao Shinji (9p)
2011-10-20
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Zhou Ruiyang (5p)
2011-10-11
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Akiyama Jiro (8p)
2011-09-29
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 O Rissei (9p)
2011-09-22
B+R
   
 Kono Takashi (8p)
 Takao Shinji (9p)
2011-09-15
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
2011-09-08
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Kato Atsushi (9p)
2011-09-01
B+3.5
   
 Takao Shinji (9p)
2011-08-25
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2011-08-20
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2011-08-18
B+1.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Lee Sedol (9p)
2011-08-10
W+2.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Rin Kanketsu (7p)
2011-08-04
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2011-07-14
W+4.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Yuki Satoshi (9p)
2011-07-11
B+2.5