Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

317       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Zhang Tao (3p)
 Chang Hao (9p)
2013-10-20
W+Time
   
 Liu Xi (4p)
 Zhang Tao (3p)
2013-10-13
W+R
   
 Zhou Hexi (5p)
 Zhang Tao (4p)
2013-09-25
W+R
   
 Zhang Tao (5p)
2013-09-16
W+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Guo Yuzheng (3p)
2013-07-20
B+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Cho Hanseung (9p)
2013-07-15
W+R
   
 Chen Yaoye (9p)
 Zhang Tao (3p)
2013-07-13
B+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Liu Xing (7p)
2013-07-07
B+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Tuo Jiaxi (3p)
2013-06-22
B+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Iyama Yuuta (9p)
2013-06-10
W+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Rui Naiwei (9p)
2013-06-05
B+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Qiu Jun (9p)
2013-06-05
W+R
   
 Chang Hao (9p)
 Zhang Tao (3p)
2013-05-18
B+0.5
   
 Peng Liyao (5p)
 Zhang Tao (3p)
2013-05-09
B+R
   
 Wang Xi (9p)
 Zhang Tao (3p)
2013-05-04
B+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Dang Yifei (4p)
2013-04-13
B+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Peng Quan (7p)
2013-04-10
B+R
   
 Zhang Tao (3p)
 Fan Tingyu (9p)
2013-03-23
W+R
   
 Zhang Tao (4p)
 Akiyama Jiro (9p)
2013-03-18
B+0.5
   
 Tao Xinran (4p)
 Zhang Tao (3p)
2013-03-13
B+1.5