Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

409       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 Lian Xiao (4p)
 Peng Quan (7p)
2013-06-06
B+R
   
 Lian Xiao (4p)
 Cao Xiaoyang (4p)
2013-06-05
B+R
   
 Lian Xiao (5p)
 Hu Yuqing (?)
2013-06-05
B+R
   
 Tuo Jiaxi (3p)
 Lian Xiao (4p)
2013-05-31
W+0.5
   
 Tuo Jiaxi (3p)
 Lian Xiao (4p)
2013-05-31
   
 Zhang Li (6p)
 Lian Xiao (4p)
2013-05-29
W+0.5
   
 Zhang Li (6p)
 Lian Xiao (4p)
2013-05-29
   
 Zhou Ruiyang (9p)
 Lian Xiao (4p)
2013-05-27
W+0.5
   
 Lian Xiao (4p)
2013-05-18
B+R
   
 An Dongxu (4p)
 Lian Xiao (4p)
2013-05-14
W+0.5
   
 Lee Chungyu (5p)
 Lian Xiao (4p)
2013-04-18
B+R
   
 Lian Xiao (4p)
 Liao Xingwen (5p)
2013-04-13
B+R
   
 Lian Xiao (4p)
 Han Han (5p)
2013-04-11
B+R
   
 Luo Xihe (9p)
 Lian Xiao (4p)
2013-04-10
W+R
   
 Gu Li (9p)
 Lian Xiao (7p)
2013-04-10
W+1.5
   
 Gu Li (9p)
 Lian Xiao (7p)
2013-04-10
W+0.5
   
 Lian Xiao (4p)
 Lee Sedol (9p)
2013-04-07
W+R
   
 Qiu Jun (9p)
 Lian Xiao (4p)
2013-04-05
   
 Qiu Jun (9p)
 Lian Xiao (4p)
2013-04-05
B+R
   
 Lian Xiao (7p)
 Li Kang (6p)
2013-03-18
W+1.5