Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

360       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Mok Jinseok (9p)
 Xu Jiayang (3p)
2016-03-31
B+0.5
   
 Sun Tengyu (7p)
 Xu Jiayang (3p)
2016-02-27
B+0.5
   
 Xu Jiayang (3p)
 Chen Zijian (2p)
2015-09-03
W+R
   
 Xu Jiayang (3p)
2015-08-16
B+2.5
   
 Xu Jiayang (3p)
 Byun Sangil (4p)
2015-08-05
W+R
   
 Xu Jiayang (3p)
2015-07-29
B+R
   
 Xu Jiayang (3p)
 Cai Jing (6p)
2015-07-11
B+R
   
 Xu Jiayang (3p)
 Hu Yuefeng (5p)
2015-07-04
B+R
   
 Xu Jiayang (3p)
 Peng Liyao (5p)
2015-06-28
W+R
   
 Xu Jiayang (3p)
 Zhou Hexi (5p)
2015-06-25
W+R
   
 Xu Jiayang (3p)
 Liao Xingwen (5p)
2015-05-20
W+R
   
 Xu Jiayang (3p)
2015-05-16
B+R
   
 Tan Xiao (7p)
 Xu Jiayang (3p)
2015-05-08
W+0.5
   
 Fan Tingyu (9p)
 Xu Jiayang (3p)
2015-05-06
W+1.5
   
 Xu Jiayang (3p)
2015-05-04
B+R
   
 Xu Jiayang (3p)
 Yu Bin (9p)
2015-05-03
B+R
   
 Wu Guangya (6p)
 Xu Jiayang (3p)
2015-05-01
B+R
   
 Xie Ke (?)
 Xu Jiayang (3p)
2015-02-07
B+R
   
 Xu Jiayang (3p)
2015-02-06
W+R
   
 Xu Jiayang (3p)
 Wang Zejin (3p)
2014-11-25
B+R