Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

703       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Chang Hao (9p)
 Cho Hanseung (9p)
2011-05-14
W+R
   
 Niu Yutian (7p)
 Cho Hanseung (9p)
2011-05-07
W+R
   
 Yu Bin (9p)
 Cho Hanseung (9p)
2011-05-03
W+R
   
 Cho Hanseung (9p)
 Akiyama Jiro (8p)
2011-05-02
B+7.5
   
 Cho Hanseung (9p)
 Ju Hyeongwuk (6p)
2011-04-11
W+R
   
 Cho Hanseung (9p)
 Gu Li (9p)
2011-03-20
W+R
   
 Cho Hanseung (9p)
 Wang Lei (b) (8p)
2011-02-28
B+4.5
   
 Cho Hanseung (9p)
 Lee Yeongkyu (8p)
2011-02-09
W+2.5
   
 Yun Junsang (8p)
 Cho Hanseung (9p)
2011-01-31
B+R
   
 Cho Hanseung (9p)
 Ahn Kukhyun (2p)
2011-01-29
B+R
   
 Cho Hanseung (9p)
 Takao Shinji (9p)
2010-11-25
B+2.5
   
 Cho Hanseung (9p)
 Xie He (7p)
2010-11-23
w+r
   
 Cho Hanseung (9p)
2010-11-15
B+1.5
   
 Cho Hanseung (9p)
2010-11-05
W+0.5
   
 Cho Hanseung (9p)
2010-11-03
B+1.5
   
 Cho Hanseung (9p)
2010-11-01
B+R
   
 Cho Hanseung (9p)
2010-08-30
W+R
   
 Cho Hanseung (9p)
2010-08-26
W+R
   
 Cho Hanseung (9p)
2010-08-09
B+R
   
 Hong Seongji (8p)
 Cho Hanseung (9p)
2010-06-10
B+R