Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

107       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Zhang Xuan (8p)
 Lu Jia (2p)
2013-12-06
W+0.5
   
 Cao Youyin (3p)
 Zhang Xuan (8p)
2013-12-05
B+7.5
   
 Zhang Xuan (8p)
 Rui Naiwei (9p)
2013-11-13
W+R
   
 Yu Zhiying (4p)
 Zhang Xuan (8p)
2013-11-12
B+1.5
   
 Zhang Xuan (8p)
2013-11-10
W+R
   
 Zhang Xuan (8p)
 Cai Bihan (2p)
2013-09-01
W+4.5
   
 Lu Jia (2p)
 Zhang Xuan (8p)
2013-08-31
W+4.5
   
 Zhang Xuan (8p)
 Cao Youyin (3p)
2013-08-30
B+3.5
   
 Rui Naiwei (9p)
 Zhang Xuan (8p)
2013-08-29
W+R
   
 Zhang Xuan (8p)
2013-06-26
B+0.5
   
 Li He (5p)
 Zhang Xuan (8p)
2013-06-25
W+R
   
 Zhang Xuan (8p)
 Zheng Yan (2p)
2013-05-13
W+R
   
 Chen Yiming (2p)
 Zhang Xuan (8p)
2012-09-09
B+R
   
 Chen Yiming (2p)
 Zhang Xuan (8p)
2012-09-09
B+R
   
 Luo Xihe (9p)
 Zhang Xuan (9p)
2012-06-27
B+R
   
 Zhang Xuan (8p)
 Cao Youyin (3p)
2011-10-24
B+1.5
   
 Cao Youyin (3p)
 Zhang Xuan (8p)
2011-10-22
W+R
   
 Zhang Xuan (8p)
 Su Shengfang (2p)
2011-10-05
B+R
   
 Zhang Xuan (8p)
 Su Shengfang (2p)
2011-10-04
B+R
   
 Zhang Xuan (8p)
 Song Ronghui (5p)
2011-09-11
B+2.5