Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

136       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Jiang Qirun (5p)
2019-09-16
W+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Chen Xian (7p)
2019-09-14
B+R
   
 Zhao Chenyu (7p)
 Jiang Qirun (5p)
2019-08-26
B+R
   
 Chen Hao (6p)
 Jiang Qirun (5p)
2019-08-24
W+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Gan Siyang (5p)
2019-07-22
B+0.5
   
 Dang Yifei (9p)
 Jiang Qirun (5p)
2019-06-06
B+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Ding Hao (6p)
2019-06-01
W+R
   
 Peng Liyao (7p)
 Jiang Qirun (5p)
2019-05-10
W+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Yi Lingtao (7p)
2019-05-06
W+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Yi Lingtao (7p)
2019-05-06
W+R
   
 Li Weiqing (6p)
 Jiang Qirun (5p)
2019-04-29
B+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Dang Yifei (9p)
2019-04-17
B+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Dang Yifei (9p)
2019-04-17
B+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Tao Xinran (7p)
2018-12-12
W+R
   
 Jiang Qirun (5p)
2018-11-09
B+R
   
 Jiang Qirun (5p)
2018-11-09
B+R
   
 Jiang Qirun (5p)
2018-11-09
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Jiang Qirun (5p)
2018-09-28
B+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Ying Yitao (4p)
2018-09-20
B+R
   
 Jiang Qirun (5p)
 Ying Yitao (4p)
2018-09-20
B+R