Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

660       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Takao Shinji (9p)
 Yu Zhengqi (7p)
2017-07-27
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Yu Zhengqi (7p)
2017-07-27
W+R
   
 Yuki Satoshi (9p)
 Takao Shinji (9p)
2017-07-20
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Ryu Shikun (9p)
2017-07-06
B+R
   
 Hane Naoki (9p)
 Takao Shinji (9p)
2017-06-29
W+2.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Wang Tao (6p)
2017-06-21
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2017-06-19
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Yamada Kimio (9p)
2017-06-15
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Hsu Chiayuan (3p)
2017-06-01
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Ohba Junya (7p)
2017-05-25
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Ohba Junya (7p)
2017-05-25
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-05-15
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Cho Chikun (9p)
2017-05-11
B+R
   
 Ryu Shikun (9p)
 Takao Shinji (9p)
2017-04-13
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-04-06
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-04-03
W+7.5
   
 Takao Shinji (9p)
2017-04-03
W+7.5
   
 Takao Shinji (9p)
2017-03-16
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-03-09
W+R
   
 Ichiriki Ryo (7p)
 Takao Shinji (9p)
2017-01-15
B+2.5