Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

225       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Chen Zijian (7p)
 Chen Yusen (5p)
2019-08-26
B+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Tuo Jiaxi (9p)
2019-08-24
B+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Xia Chenkun (6p)
2019-07-29
W+1.5
   
 Chen Zijian (6p)
 Xie Erhao (9p)
2019-07-22
W+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Dang Yifei (9p)
2019-06-03
W+1.5
   
 Shin Jinseo (9p)
 Chen Zijian (7p)
2019-04-20
B+R
   
 Li Xuanhao (7p)
 Chen Zijian (7p)
2019-04-17
B+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Xie Ke (6p)
2019-04-15
W+3.5
   
 Chen Zijian (7p)
 Xu Jiayang (8p)
2019-03-29
W+R
   
 Xia Chenkun (6p)
 Chen Zijian (6p)
2019-03-28
W+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Fan Tingyu (9p)
2019-03-28
B+R
   
 Xia Chenkun (6p)
 Chen Zijian (7p)
2019-03-04
B+0.5
   
 Xia Chenkun (6p)
 Chen Zijian (7p)
2019-03-03
B+0.5
   
 Yi Lingtao (7p)
 Chen Zijian (7p)
2019-02-28
W+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Dang Yifei (9p)
2018-12-12
W+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Dang Yifei (9p)
2018-12-12
W+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Liao Yuanhe (6p)
2018-11-24
B+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Liao Yuanhe (6p)
2018-11-24
B+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Liao Yuanhe (6p)
2018-11-24
B+R
   
 Chen Zijian (7p)
 Liao Yuanhe (6p)
2018-11-24
B+R