Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

208       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Li Qincheng (9p)
 Wang Zejin (6p)
2019-04-17
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Yan Zaiming (5p)
2019-04-15
B+0.5
   
 Fan Yunruo (7p)
 Wang Zejin (6p)
2019-03-28
B+R
   
 Li Weiqing (6p)
 Wang Zejin (6p)
2019-03-07
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Xie He (9p)
2018-12-20
B+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Wang Zejin (6p)
2018-12-14
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Xia Chenkun (6p)
2018-12-12
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Peng Liyao (6p)
2018-11-16
W+R
   
 Fan Yunruo (7p)
 Wang Zejin (6p)
2018-11-09
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Chen Zijian (7p)
2018-11-02
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Chen Zijian (7p)
2018-11-02
W+R
   
 Hu Yuhan (5p)
 Wang Zejin (6p)
2018-10-29
W+R
   
 Hu Yuhan (5p)
 Wang Zejin (6p)
2018-10-29
W+R
   
 Hu Yuhan (5p)
 Wang Zejin (6p)
2018-10-29
W+R
   
 Hu Yuhan (5p)
 Wang Zejin (6p)
2018-10-29
W+R
   
 Hu Yuhan (5p)
 Wang Zejin (6p)
2018-10-29
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Shi Yulai (?)
2018-10-27
W+R
   
 Xie Ke (6p)
 Wang Zejin (6p)
2018-10-10
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
2018-10-08
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Jiang Qirun (5p)
2018-09-28
B+R