Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

188       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Mukai Chiaki (4p)
 Mannami Nao (2p)
2011-09-01
B+9.5
   
 Suzuki Ayumi (6p)
 Mukai Chiaki (4p)
2011-08-18
W+5.5
   
 Mukai Chiaki (4p)
2011-08-11
W+R
   
 Mukai Chiaki (4p)
 Cho Sonjin (9p)
2011-07-28
W+R
   
 Mukai Chiaki (4p)
2011-06-04
w+r
   
 Kim Sujun (8p)
 Mukai Chiaki (4p)
2011-05-29
B+R
   
 Mukai Chiaki (4p)
2011-05-26
W+R
   
 Mukai Chiaki (4p)
2011-04-28
W+R
   
 Mukai Chiaki (4p)
2011-04-26
W+R
   
 Mukai Chiaki (4p)
2011-04-09
W+R
   
 Cho Hyeyeon (9p)
 Mukai Chiaki (4p)
2011-04-08
W+0.5
   
 Cho Hyeyeon (8p)
 Mukai Chiaki (4p)
2011-04-08
W+0.5
   
 Mukai Chiaki (4p)
 Tang Yi (2p)
2011-04-07
W+R
   
 Mukai Chiaki (4p)
2011-01-27
W+R
   
 Mannami Nao (2p)
 Mukai Chiaki (4p)
2011-01-20
B+0.5
   
 Moon Dowon (2p)
 Mukai Chiaki (4p)
2011-01-12
B+1.5
   
 Mukai Chiaki (4p)
2010-12-16
W+R
   
 Tang Yi (2p)
 Mukai Chiaki (4p)
2010-11-24
B+R
   
 Mukai Chiaki (4p)
 Cho Hyeyeon (8p)
2010-11-23
B+R
   
 Mukai Chiaki (4p)
 Okuda Aya (2p)
2010-10-28
B+5.5