Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

211       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Chen Zijian (6p)
 Wang Zejin (6p)
2018-09-16
W+1.5
   
 Xu Jiayang (7p)
 Wang Zejin (6p)
2018-09-12
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Gu Lingyi (6p)
2018-09-10
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Gu Lingyi (6p)
2018-09-10
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Gu Lingyi (6p)
2018-09-10
W+R
   
 Li Xuanhao (7p)
 Wang Zejin (6p)
2018-09-08
W+R
   
 Li Xuanhao (7p)
 Wang Zejin (6p)
2018-09-08
W+R
   
 Wang Zejin (5p)
 Wu Guangya (7p)
2018-08-30
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
2018-08-15
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
2018-08-15
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Wu Guangya (7p)
2018-08-13
B+R
   
 Peng Liyao (6p)
 Wang Zejin (6p)
2018-08-06
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Liao Xingwen (6p)
2018-07-16
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Liao Xingwen (6p)
2018-07-16
W+R
   
 Gu Li (9p)
 Wang Zejin (6p)
2018-06-28
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Yi Lingtao (5p)
2018-06-25
W+R
   
 Zhang Li (6p)
 Wang Zejin (6p)
2018-06-02
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Shi Yue (9p)
2018-05-21
W+R
   
 Chen Yaoye (9p)
 Wang Zejin (6p)
2018-05-16
B+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Zhao Chenyu (6p)
2018-05-09
W+R