Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

360       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Hu Yaoyu (8p)
2019-09-16
B+0.5
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Yunruo (8p)
2019-09-14
W+R
   
 Tan Xiao (9p)
 Xu Jiayang (8p)
2019-08-26
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Li Xuanhao (7p)
2019-08-24
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Xie Ke (7p)
2019-08-12
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Yan Zaiming (5p)
2019-08-10
B+R
   
 Cai Jing (6p)
 Xu Jiayang (8p)
2019-07-29
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Fan Yin (7p)
2019-07-20
W+R
   
 Shin Jinseo (9p)
 Xu Jiayang (8p)
2019-06-21
B+R
   
 Fan Tingyu (9p)
 Xu Jiayang (8p)
2019-06-19
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Lian Xiao (9p)
2019-06-17
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Jiang Weijie (9p)
2019-06-14
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Jiang Weijie (9p)
2019-06-12
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
2019-06-03
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
2019-06-03
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Yi Lingtao (7p)
2019-06-01
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Yi Lingtao (7p)
2019-06-01
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Yi Lingtao (7p)
2019-06-01
W+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Tan Xiao (9p)
2019-05-29
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Tan Xiao (9p)
2019-05-29
B+R