Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

660       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
 Yuki Satoshi (9p)
 Takao Shinji (6p)
2014-03-04
W+0.5
   
 Takao Shinji (9p)
2014-02-27
黑胜3.5目
   
 Takao Shinji (9p)
2014-02-27
B+3.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Iyama Yuuta (9p)
2014-02-23
B+1.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Kono Rin (9p)
2014-02-06
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Kim Sujun (8p)
2014-01-30
B+R
   
 Iyama Yuuta (9p)
 Takao Shinji (3p)
2014-01-23
W+5.5
   
 Takao Shinji (9p)
2014-01-18
B+R
   
 Ida Athushi (7p)
 Takao Shinji (9p)
2014-01-09
B+0.5
   
 Takao Shinji (9p)
 Akiyama Jiro (8p)
2014-01-05
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Hane Naoki (9p)
2013-12-26
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Yuki Satoshi (9p)
2013-12-16
B+R
   
 Kono Rin (9p)
 Takao Shinji (9p)
2013-12-12
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2013-12-01
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Cho U (9p)
2013-11-28
B+R
   
 Tajiri Yuto (4p)
 Takao Shinji (9p)
2013-11-21
W+R
   
 Tuo Jiaxi (3p)
 Takao Shinji (9p)
2013-11-11
B+4.5
   
 Takao Shinji (9p)
2013-11-07
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Cho Chikun (9p)
2013-10-31
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2013-10-24
W+R