Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

387       KR-Council Russia 2011   SMI Karsinta 2011-II   

Black
White
Game date
Game result
View
 Qiu Jun (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-11-08
B+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Gu Lingyi (5p)
2015-10-30
W+R
   
 Qiu Jun (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-10-13
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Xie He (9p)
2015-10-12
B+R
   
 Kim Dongho (4p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-10-06
B+R
   
 Jiang Weijie (9p)
2015-09-27
W+R
   
 Byun Sangil (4p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-09-09
W+R
   
 Shin Minjun (3p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-09-08
W+R
   
 Hu Yuhan (4p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-09-05
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Tao Xinran (5p)
2015-09-03
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Shi Yue (9p)
2015-08-21
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Fan Yunruo (4p)
2015-08-16
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Cho Hanseung (9p)
2015-08-05
B+1.5
   
 Mao Ruilong (4p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-07-11
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Lee Sedol (9p)
2015-07-04
W+R
   
 Ke Jie (9p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-06-30
W+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Hu Yaoyu (8p)
2015-06-25
W+R
   
 Gu Zihao (4p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-06-15
B+3.5
   
 Gu Zihao (4p)
 Jiang Weijie (9p)
2015-06-15
B+3.5
   
 Jiang Weijie (9p)
2015-06-13
B+R