Gokifu : http://gokifu.com/rss/ en info@gokifu.com gokifu.com Sun, 26 Mar 2017 3:19:00 GMT http://gokifu.com/ http://gokifu.com/images/21logo.png Gokifu: <![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Park Jungwhan (9p) , 2017-03-23 W+R]]>http://gokifu.com/s/2nd0http://gokifu.com/s/2nd0 Mi Yuting (9p) vs Park Jungwhan (9p) , 2017-03-23 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingPark Jungwhan
<![CDATA[Makihata Taeko (4p) vs Kudo Norio (9p) , 2017-03-23 ,43rd Japanese Meijin, W+R]]>http://gokifu.com/s/2nczhttp://gokifu.com/s/2ncz Makihata Taeko (4p) vs Kudo Norio (9p) , 2017-03-23 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoMakihata TaekoKudo Norio
<![CDATA[Otake Hideo (9p) vs Yasuda Yasutoshi (9p) , 2017-03-23 ,43rd Japanese Gosei, B+R]]>http://gokifu.com/s/2ncyhttp://gokifu.com/s/2ncy Otake Hideo (9p) vs Yasuda Yasutoshi (9p) , 2017-03-23 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoOtake HideoYasuda Yasutoshi
<![CDATA[Oh Jeonga (3p) vs Lee Minjin (7p) , 2017-03-23 W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncxhttp://gokifu.com/s/2ncx Oh Jeonga (3p) vs Lee Minjin (7p) , 2017-03-23 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoOh JeongaLee Minjin
<![CDATA[Yoda Norimoto (9p) vs Yamada Takuji (8p) , 2017-03-23 ,72th Japanese Honinbo, B+1.5]]>http://gokifu.com/s/2ncwhttp://gokifu.com/s/2ncw Yoda Norimoto (9p) vs Yamada Takuji (8p) , 2017-03-23 B+1.5
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoYoda NorimotoYamada Takuji
<![CDATA[Chen Seuyen (9p) vs Xiao Zhenghao (9p) , 2017-03-23 B+2.5]]>http://gokifu.com/s/2ncvhttp://gokifu.com/s/2ncv Chen Seuyen (9p) vs Xiao Zhenghao (9p) , 2017-03-23 B+2.5
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen SeuyenXiao Zhenghao
<![CDATA[Lin Junyan (7p) vs Wang Yuanjun (8p) , 2017-03-23 W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncuhttp://gokifu.com/s/2ncu Lin Junyan (7p) vs Wang Yuanjun (8p) , 2017-03-23 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoLin JunyanWang Yuanjun
<![CDATA[Cho Sonjin (9p) vs Numadate Sakiya (5p) , 2017-03-23 ,56th Japanese Judan, B+2.5]]>http://gokifu.com/s/2ncthttp://gokifu.com/s/2nct Cho Sonjin (9p) vs Numadate Sakiya (5p) , 2017-03-23 B+2.5
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho SonjinNumadate Sakiya
<![CDATA[Koyama Kuya (3p) vs Ryu Shikun (9p) , 2017-03-23 ,56th Japanese Judan, B+R]]>http://gokifu.com/s/2ncshttp://gokifu.com/s/2ncs Koyama Kuya (3p) vs Ryu Shikun (9p) , 2017-03-23 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoKoyama KuyaRyu Shikun
<![CDATA[So Yokoku (9p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-03-23 ,56th Japanese Judan, B+R]]>http://gokifu.com/s/2ncrhttp://gokifu.com/s/2ncr So Yokoku (9p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-03-23 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoSo YokokuKobayashi Satoru
<![CDATA[Mutsuura Yuta (3p) vs Sakai Hideyuki (8p) , 2017-03-23 ,65th Japanese Oza, B+R]]>http://gokifu.com/s/2ncqhttp://gokifu.com/s/2ncq Mutsuura Yuta (3p) vs Sakai Hideyuki (8p) , 2017-03-23 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoMutsuura YutaSakai Hideyuki
<![CDATA[Ichiriki Ryo (7p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2017-03-19 ,64th Japanese NHK Cup, W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncphttp://gokifu.com/s/2ncp Ichiriki Ryo (7p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2017-03-19 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoIchiriki RyoIyama Yuuta
<![CDATA[Yukawa Mitsuhisa (9p) vs Kiyonari Tetsuya (9p) , 2017-03-22 ,61th Japanese Kansai-Kiin 1st Place, W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncnhttp://gokifu.com/s/2ncn Yukawa Mitsuhisa (9p) vs Kiyonari Tetsuya (9p) , 2017-03-22 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:10:00 GMTgonewsweiqibadukgoYukawa MitsuhisaKiyonari Tetsuya
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2017-03-21 B+R]]>http://gokifu.com/s/2ncmhttp://gokifu.com/s/2ncm Park Jungwhan (9p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2017-03-21 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:09:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanIyama Yuuta
<![CDATA[Park Shiun (9p) vs Oh Jeonga (3p) , 2017-03-21 B+R]]>http://gokifu.com/s/2nclhttp://gokifu.com/s/2ncl Park Shiun (9p) vs Oh Jeonga (3p) , 2017-03-21 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:08:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark ShiunOh Jeonga
<![CDATA[Cho Hyeyeon (9p) vs Cao Youyin (3p) , 2017-03-21 B+R]]>http://gokifu.com/s/2nckhttp://gokifu.com/s/2nck Cho Hyeyeon (9p) vs Cao Youyin (3p) , 2017-03-21 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:07:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho HyeyeonCao Youyin
<![CDATA[Kim Yoonyoung (4p) vs Kim Cheayoung (2p) , 2017-03-21 W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncjhttp://gokifu.com/s/2ncj Kim Yoonyoung (4p) vs Kim Cheayoung (2p) , 2017-03-21 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim YoonyoungKim Cheayoung
<![CDATA[Park Jiyeon (4p) vs Kang Dajeong (?) , 2017-03-21 W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncihttp://gokifu.com/s/2nci Park Jiyeon (4p) vs Kang Dajeong (?) , 2017-03-21 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JiyeonKang Dajeong
<![CDATA[Lee Youngjoo (2p) vs Kim Hyeoimin (8p) , 2017-03-21 W+R]]>http://gokifu.com/s/2nchhttp://gokifu.com/s/2nch Lee Youngjoo (2p) vs Kim Hyeoimin (8p) , 2017-03-21 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:03:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee YoungjooKim Hyeoimin
<![CDATA[Lee Minjin (7p) vs Choi Jeong (7p) , 2017-03-21 W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncghttp://gokifu.com/s/2ncg Lee Minjin (7p) vs Choi Jeong (7p) , 2017-03-21 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:02:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee MinjinChoi Jeong
<![CDATA[Song Ronghui (5p) vs Lee Sula (4p) , 2017-03-21 W+Time]]>http://gokifu.com/s/2ncfhttp://gokifu.com/s/2ncf Song Ronghui (5p) vs Lee Sula (4p) , 2017-03-21 W+Time
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoSong RonghuiLee Sula
<![CDATA[Hoshiai Shiho (?) vs Mutsuura Yuta (3p) , 2017-03-21 W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncehttp://gokifu.com/s/2nce Hoshiai Shiho (?) vs Mutsuura Yuta (3p) , 2017-03-21 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 12:00:00 GMTgonewsweiqibadukgoHoshiai ShihoMutsuura Yuta
<![CDATA[Watanabe Kouki (2p) vs Mutsuura Yuta (3p) , 2017-03-21 W+Time]]>http://gokifu.com/s/2ncdhttp://gokifu.com/s/2ncd Watanabe Kouki (2p) vs Mutsuura Yuta (3p) , 2017-03-21 W+Time
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoWatanabe KoukiMutsuura Yuta
<![CDATA[Weon Seongjin (9p) vs Yun Junsang (9p) , 2017-03-20 ,18th Korean Maxim Cup, W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncchttp://gokifu.com/s/2ncc Weon Seongjin (9p) vs Yun Junsang (9p) , 2017-03-20 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoWeon SeongjinYun Junsang
<![CDATA[Shibano Toramaru (3p) vs Mutsuura Yuta (3p) , 2017-03-20 ,42th Japanese Shinjin Cup, B+R]]>http://gokifu.com/s/2ncbhttp://gokifu.com/s/2ncb Shibano Toramaru (3p) vs Mutsuura Yuta (3p) , 2017-03-20 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoShibano ToramaruMutsuura Yuta
<![CDATA[Kim Eunseon (5p) vs Kim Yoonyoung (4p) , 2017-03-19 W+R]]>http://gokifu.com/s/2ncahttp://gokifu.com/s/2nca Kim Eunseon (5p) vs Kim Yoonyoung (4p) , 2017-03-19 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim EunseonKim Yoonyoung
<![CDATA[Cao Youyin (3p) vs Kim Hyeoimin (8p) , 2017-03-19 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2nc9http://gokifu.com/s/2nc9 Cao Youyin (3p) vs Kim Hyeoimin (8p) , 2017-03-19 W+1.5
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoCao YouyinKim Hyeoimin
<![CDATA[Iyama Yuuta (9p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2017-03-18 W+R]]>http://gokifu.com/s/2nc8http://gokifu.com/s/2nc8 Iyama Yuuta (9p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2017-03-18 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoIyama YuutaYamashita Keigo
<![CDATA[Kono Rin (9p) vs Ichiriki Ryo (7p) , 2017-03-18 W+7.5]]>http://gokifu.com/s/2nc7http://gokifu.com/s/2nc7 Kono Rin (9p) vs Ichiriki Ryo (7p) , 2017-03-18 W+7.5
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoKono RinIchiriki Ryo
<![CDATA[Shin Minjun (5p) vs Lee Donghoon (8p) , 2017-03-18 ,22th Korean GS Caltex Cup, B+R]]>http://gokifu.com/s/2nc6http://gokifu.com/s/2nc6 Shin Minjun (5p) vs Lee Donghoon (8p) , 2017-03-18 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin MinjunLee Donghoon
<![CDATA[Ichiriki Ryo (7p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2017-03-18 B+R]]>http://gokifu.com/s/2nc5http://gokifu.com/s/2nc5 Ichiriki Ryo (7p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2017-03-18 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoIchiriki RyoYamashita Keigo
<![CDATA[Lee Sula (4p) vs Kim Cheayoung (2p) , 2017-03-18 W+R]]>http://gokifu.com/s/2nc4http://gokifu.com/s/2nc4 Lee Sula (4p) vs Kim Cheayoung (2p) , 2017-03-18 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:44:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee SulaKim Cheayoung
<![CDATA[Lee Minjin (7p) vs Kang Dajeong (?) , 2017-03-18 B+R]]>http://gokifu.com/s/2nc3http://gokifu.com/s/2nc3 Lee Minjin (7p) vs Kang Dajeong (?) , 2017-03-18 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:42:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee MinjinKang Dajeong
<![CDATA[Gu Zihao (5p) vs Shi Yue (9p) , 2017-03-17 B+0.5]]>http://gokifu.com/s/2nc2http://gokifu.com/s/2nc2 Gu Zihao (5p) vs Shi Yue (9p) , 2017-03-17 B+0.5
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu ZihaoShi Yue
<![CDATA[Zhou Ruiyang (9p) vs Gu Zihao (5p) , 2017-03-17 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2nc1http://gokifu.com/s/2nc1 Zhou Ruiyang (9p) vs Gu Zihao (5p) , 2017-03-17 W+1.5
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou RuiyangGu Zihao
<![CDATA[Shin Jinseo (6p) vs Kim Jiseok (9p) , 2017-03-17 ,22th Korean GS Caltex Cup, W+R]]>http://gokifu.com/s/2nc0http://gokifu.com/s/2nc0 Shin Jinseo (6p) vs Kim Jiseok (9p) , 2017-03-17 W+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin JinseoKim Jiseok
<![CDATA[Oh Jeonga (3p) vs Kim Miri (3p) , 2017-03-17 B+R]]>http://gokifu.com/s/2nbzhttp://gokifu.com/s/2nbz Oh Jeonga (3p) vs Kim Miri (3p) , 2017-03-17 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoOh JeongaKim Miri
<![CDATA[Rui Naiwei (9p) vs Park Taehee (?) , 2017-03-16 B+R]]>http://gokifu.com/s/2nbyhttp://gokifu.com/s/2nby Rui Naiwei (9p) vs Park Taehee (?) , 2017-03-16 B+R
]]>
Sat, 25 Mar 2017 11:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoRui NaiweiPark Taehee
<![CDATA[Chen Yaoye (9p) vs Li Qincheng (9p) , 2017-03-16 B+0.5]]>http://gokifu.com/s/2nahhttp://gokifu.com/s/2nah Chen Yaoye (9p) vs Li Qincheng (9p) , 2017-03-16 B+0.5
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen YaoyeLi Qincheng
<![CDATA[Ke Jie (9p) vs Chen Yaoye (9p) , 2017-03-16 B+0.5]]>http://gokifu.com/s/2naghttp://gokifu.com/s/2nag Ke Jie (9p) vs Chen Yaoye (9p) , 2017-03-16 B+0.5
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieChen Yaoye
<![CDATA[Xu Jiayang (5p) vs Seol Hyunjun (3p) , 2017-03-16 B+R]]>http://gokifu.com/s/2nafhttp://gokifu.com/s/2naf Xu Jiayang (5p) vs Seol Hyunjun (3p) , 2017-03-16 B+R
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoXu JiayangSeol Hyunjun
<![CDATA[Murakawa Daisuke (8p) vs Nakano Hironari (9p) , 2017-03-16 ,65th Japanese Oza, W+0.5]]>http://gokifu.com/s/2naehttp://gokifu.com/s/2nae Murakawa Daisuke (8p) vs Nakano Hironari (9p) , 2017-03-16 W+0.5
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoMurakawa DaisukeNakano Hironari
<![CDATA[Rin Kanketsu (7p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-03-16 ,42th Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/s/2nadhttp://gokifu.com/s/2nad Rin Kanketsu (7p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-03-16 W+R
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoRin KanketsuKobayashi Satoru
<![CDATA[Ko Iso (8p) vs Yamada Kimio (9p) , 2017-03-16 ,42th Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/s/2nachttp://gokifu.com/s/2nac Ko Iso (8p) vs Yamada Kimio (9p) , 2017-03-16 W+R
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoKo IsoYamada Kimio
<![CDATA[Takao Shinji (9p) vs Yamashiro Hiroshi (9p) , 2017-03-16 ,42th Japanese Kisei, B+R]]>http://gokifu.com/s/2nabhttp://gokifu.com/s/2nab Takao Shinji (9p) vs Yamashiro Hiroshi (9p) , 2017-03-16 B+R
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoTakao ShinjiYamashiro Hiroshi
<![CDATA[Hoshiai Shiho (?) vs Umezawa Yukari (6p) , 2017-03-16 ,36th Japanese Female Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/s/2naahttp://gokifu.com/s/2naa Hoshiai Shiho (?) vs Umezawa Yukari (6p) , 2017-03-16 W+R
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoHoshiai ShihoUmezawa Yukari
<![CDATA[Aragaki Shun (9p) vs Murakawa Daisuke (8p) , 2017-03-02 ,73rd Japanese Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/s/2na9http://gokifu.com/s/2na9 Aragaki Shun (9p) vs Murakawa Daisuke (8p) , 2017-03-02 W+R
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoAragaki ShunMurakawa Daisuke
<![CDATA[Mannami Nao (3p) vs Rin Kaiho (9p) , 2017-03-16 ,43rd Japanese Meijin, B+R]]>http://gokifu.com/s/2na8http://gokifu.com/s/2na8 Mannami Nao (3p) vs Rin Kaiho (9p) , 2017-03-16 B+R
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoMannami NaoRin Kaiho
<![CDATA[Lee Youngjoo (2p) vs Park Shiun (9p) , 2017-03-16 W+R]]>http://gokifu.com/s/2na7http://gokifu.com/s/2na7 Lee Youngjoo (2p) vs Park Shiun (9p) , 2017-03-16 W+R
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee YoungjooPark Shiun
<![CDATA[Hei Jiajia (7p) vs Lin Shuyang (7p) , 2017-03-16 W+0.5]]>http://gokifu.com/s/2na6http://gokifu.com/s/2na6 Hei Jiajia (7p) vs Lin Shuyang (7p) , 2017-03-16 W+0.5
]]>
Fri, 17 Mar 2017 12:10:00 GMTgonewsweiqibadukgoHei JiajiaLin Shuyang
<![CDATA[Gu Zihao (5p) vs Wang Xi (9p) , 2017-03-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2na0http://gokifu.com/s/2na0 Gu Zihao (5p) vs Wang Xi (9p) , 2017-03-15 B+R
]]>
Thu, 16 Mar 2017 12:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu ZihaoWang Xi
<![CDATA[Gu Zihao (5p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-03-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n9zhttp://gokifu.com/s/2n9z Gu Zihao (5p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-03-15 B+R
]]>
Thu, 16 Mar 2017 12:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu ZihaoMi Yuting
<![CDATA[Izawa Akino (4p) vs Suzuki Ayumi (7p) , 2017-03-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n9yhttp://gokifu.com/s/2n9y Izawa Akino (4p) vs Suzuki Ayumi (7p) , 2017-03-15 W+R
]]>
Thu, 16 Mar 2017 12:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoIzawa AkinoSuzuki Ayumi
<![CDATA[Li Qincheng (9p) vs Gu Li (9p) , 2017-03-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n9lhttp://gokifu.com/s/2n9l Li Qincheng (9p) vs Gu Li (9p) , 2017-03-14 B+R
]]>
Wed, 15 Mar 2017 12:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi QinchengGu Li
<![CDATA[Tuo Jiaxi (9p) vs Li Qincheng (9p) , 2017-03-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n9khttp://gokifu.com/s/2n9k Tuo Jiaxi (9p) vs Li Qincheng (9p) , 2017-03-14 W+R
]]>
Wed, 15 Mar 2017 12:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoTuo JiaxiLi Qincheng
<![CDATA[Iyama Yuuta (9p) vs Ida Athushi (8p) , 2017-03-12 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n9jhttp://gokifu.com/s/2n9j Iyama Yuuta (9p) vs Ida Athushi (8p) , 2017-03-12 B+R
]]>
Wed, 15 Mar 2017 12:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoIyama YuutaIda Athushi
<![CDATA[Choi Cheolhan (9p) vs Hong Seongji (9p) , 2017-03-14 ,18th Korean Maxim Cup, B+2.5]]>http://gokifu.com/s/2n9ihttp://gokifu.com/s/2n9i Choi Cheolhan (9p) vs Hong Seongji (9p) , 2017-03-14 B+2.5
]]>
Wed, 15 Mar 2017 12:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi CheolhanHong Seongji
<![CDATA[Lee Sula (4p) vs Park Jiyeon (4p) , 2017-03-11 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n9hhttp://gokifu.com/s/2n9h Lee Sula (4p) vs Park Jiyeon (4p) , 2017-03-11 B+R
]]>
Wed, 15 Mar 2017 11:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee SulaPark Jiyeon
<![CDATA[Choi Kihoon (5p) vs Lee Donghoon (8p) , 2017-03-10 ,22th Korean GS Caltex Cup, W+R]]>http://gokifu.com/s/2n9ghttp://gokifu.com/s/2n9g Choi Kihoon (5p) vs Lee Donghoon (8p) , 2017-03-10 W+R
]]>
Wed, 15 Mar 2017 11:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi KihoonLee Donghoon
<![CDATA[Kim Jiseok (9p) vs Kang Dongyun (9p) , 2017-03-13 ,18th Korean Maxim Cup, B+R]]>http://gokifu.com/s/2n95http://gokifu.com/s/2n95 Kim Jiseok (9p) vs Kang Dongyun (9p) , 2017-03-13 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:33:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim JiseokKang Dongyun
<![CDATA[Yang Dingxin (5p) vs Chang Hao (9p) , 2017-03-12 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n94http://gokifu.com/s/2n94 Yang Dingxin (5p) vs Chang Hao (9p) , 2017-03-12 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang DingxinChang Hao
<![CDATA[Tan Xiao (7p) vs Ke Jie (9p) , 2017-03-12 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n93http://gokifu.com/s/2n93 Tan Xiao (7p) vs Ke Jie (9p) , 2017-03-12 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoTan XiaoKe Jie
<![CDATA[Yang Dingxin (5p) vs Tan Xiao (7p) , 2017-03-12 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n92http://gokifu.com/s/2n92 Yang Dingxin (5p) vs Tan Xiao (7p) , 2017-03-12 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang DingxinTan Xiao
<![CDATA[Kim Hyeoimin (8p) vs Oh Jeonga (3p) , 2017-03-12 B+3.5]]>http://gokifu.com/s/2n91http://gokifu.com/s/2n91 Kim Hyeoimin (8p) vs Oh Jeonga (3p) , 2017-03-12 B+3.5
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim HyeoiminOh Jeonga
<![CDATA[Gu Li (9p) vs Li Xiangyu (4p) , 2017-03-11 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n90http://gokifu.com/s/2n90 Gu Li (9p) vs Li Xiangyu (4p) , 2017-03-11 W+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LiLi Xiangyu
<![CDATA[Ma Yichao (4p) vs Chang Hao (9p) , 2017-03-11 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2n8zhttp://gokifu.com/s/2n8z Ma Yichao (4p) vs Chang Hao (9p) , 2017-03-11 W+1.5
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoMa YichaoChang Hao
<![CDATA[Dang Yifei (9p) vs Yang Dingxin (9p) , 2017-03-11 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n8yhttp://gokifu.com/s/2n8y Dang Yifei (9p) vs Yang Dingxin (9p) , 2017-03-11 W+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoDang YifeiYang Dingxin
<![CDATA[Gu Lingyi (5p) vs Tan Xiao (7p) , 2017-03-11 W+2.5]]>http://gokifu.com/s/2n8whttp://gokifu.com/s/2n8w Gu Lingyi (5p) vs Tan Xiao (7p) , 2017-03-11 W+2.5
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LingyiTan Xiao
<![CDATA[Ke Jie (9p) vs Liao Yuanhe (5p) , 2017-03-11 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n8vhttp://gokifu.com/s/2n8v Ke Jie (9p) vs Liao Yuanhe (5p) , 2017-03-11 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieLiao Yuanhe
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Peng Quan (7p) , 2017-03-11 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2n8uhttp://gokifu.com/s/2n8u Tang Weixing (9p) vs Peng Quan (7p) , 2017-03-11 W+1.5
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingPeng Quan
<![CDATA[Shi Yue (9p) vs Jiao Shiwei (3p) , 2017-03-11 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n8thttp://gokifu.com/s/2n8t Shi Yue (9p) vs Jiao Shiwei (3p) , 2017-03-11 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoShi YueJiao Shiwei
<![CDATA[Shi Yue (9p) vs Ke Jie (9p) , 2017-03-11 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n8shttp://gokifu.com/s/2n8s Shi Yue (9p) vs Ke Jie (9p) , 2017-03-11 W+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoShi YueKe Jie
<![CDATA[Yang Dingxin (5p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-03-11 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n8rhttp://gokifu.com/s/2n8r Yang Dingxin (5p) vs Mi Yuting (9p) , 2017-03-11 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang DingxinMi Yuting
<![CDATA[Tan Xiao (7p) vs Li Xiangyu (4p) , 2017-03-11 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n8qhttp://gokifu.com/s/2n8q Tan Xiao (7p) vs Li Xiangyu (4p) , 2017-03-11 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:18:00 GMTgonewsweiqibadukgoTan XiaoLi Xiangyu
<![CDATA[Peng Quan (7p) vs Chang Hao (9p) , 2017-03-11 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2n8phttp://gokifu.com/s/2n8p Peng Quan (7p) vs Chang Hao (9p) , 2017-03-11 W+1.5
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoPeng QuanChang Hao
<![CDATA[Kono Rin (9p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2017-03-09 ,41th Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/s/2n8nhttp://gokifu.com/s/2n8n Kono Rin (9p) vs Iyama Yuuta (9p) , 2017-03-09 W+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoKono RinIyama Yuuta
<![CDATA[Cho Hyeyeon (9p) vs Park Taehee (?) , 2017-03-10 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n8mhttp://gokifu.com/s/2n8m Cho Hyeyeon (9p) vs Park Taehee (?) , 2017-03-10 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho HyeyeonPark Taehee
<![CDATA[Kang Dajeong (?) vs Oh Yujin (5p) , 2017-03-10 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n8lhttp://gokifu.com/s/2n8l Kang Dajeong (?) vs Oh Yujin (5p) , 2017-03-10 B+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoKang DajeongOh Yujin
<![CDATA[Lee Youngjoo (2p) vs Kim Cheayoung (2p) , 2017-03-10 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n8khttp://gokifu.com/s/2n8k Lee Youngjoo (2p) vs Kim Cheayoung (2p) , 2017-03-10 W+R
]]>
Tue, 14 Mar 2017 12:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee YoungjooKim Cheayoung
<![CDATA[Yun Chanhee (6p) vs Heo Yongho (9p) , 2017-03-09 ,22th Korean GS Caltex Cup, W+R]]>http://gokifu.com/s/2n7vhttp://gokifu.com/s/2n7v Yun Chanhee (6p) vs Heo Yongho (9p) , 2017-03-09 W+R
]]>
Fri, 10 Mar 2017 12:07:00 GMTgonewsweiqibadukgoYun ChanheeHeo Yongho
<![CDATA[Hane Yasumasa (9p) vs Cho Chikun (9p) , 2017-03-09 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n7uhttp://gokifu.com/s/2n7u Hane Yasumasa (9p) vs Cho Chikun (9p) , 2017-03-09 W+R
]]>
Fri, 10 Mar 2017 12:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoHane YasumasaCho Chikun
<![CDATA[O Rissei (9p) vs O Meien (9p) , 2017-03-09 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n7thttp://gokifu.com/s/2n7t O Rissei (9p) vs O Meien (9p) , 2017-03-09 B+R
]]>
Fri, 10 Mar 2017 12:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoO RisseiO Meien
<![CDATA[Takemiya Masaki (9p) vs Adachi Toashimasa (4p) , 2017-03-09 ,42th Japanese Kisei, W+0.5]]>http://gokifu.com/s/2n7shttp://gokifu.com/s/2n7s Takemiya Masaki (9p) vs Adachi Toashimasa (4p) , 2017-03-09 W+0.5
]]>
Fri, 10 Mar 2017 12:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoTakemiya MasakiAdachi Toashimasa
<![CDATA[Otake Hideo (9p) vs Obuchi Kotaro (4p) , 2017-03-09 ,42th Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/s/2n7rhttp://gokifu.com/s/2n7r Otake Hideo (9p) vs Obuchi Kotaro (4p) , 2017-03-09 W+R
]]>
Fri, 10 Mar 2017 12:04:00 GMTgonewsweiqibadukgoOtake HideoObuchi Kotaro
<![CDATA[Ichiriki Ryo (7p) vs Hikosaka Naoto (9p) , 2017-03-09 ,65th Japanese Oza, B+1.5]]>http://gokifu.com/s/2n7qhttp://gokifu.com/s/2n7q Ichiriki Ryo (7p) vs Hikosaka Naoto (9p) , 2017-03-09 B+1.5
]]>
Fri, 10 Mar 2017 12:03:00 GMTgonewsweiqibadukgoIchiriki RyoHikosaka Naoto
<![CDATA[Sun Zhe (5p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-03-09 ,73rd Japanese Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/s/2n7phttp://gokifu.com/s/2n7p Sun Zhe (5p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-03-09 W+R
]]>
Fri, 10 Mar 2017 12:02:00 GMTgonewsweiqibadukgoSun ZheKobayashi Satoru
<![CDATA[Ohba Junya (7p) vs Yoda Norimoto (9p) , 2017-03-09 ,73rd Japanese Honinbo, W+R]]>http://gokifu.com/s/2n7nhttp://gokifu.com/s/2n7n Ohba Junya (7p) vs Yoda Norimoto (9p) , 2017-03-09 W+R
]]>
Fri, 10 Mar 2017 12:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoOhba JunyaYoda Norimoto
<![CDATA[Lian Xiao (8p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2017-03-09 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n7mhttp://gokifu.com/s/2n7m Lian Xiao (8p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2017-03-09 B+R
]]>
Fri, 10 Mar 2017 11:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoLian XiaoZhou Ruiyang
<![CDATA[Song Ronghui (5p) vs Rui Naiwei (9p) , 2017-03-08 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n7lhttp://gokifu.com/s/2n7l Song Ronghui (5p) vs Rui Naiwei (9p) , 2017-03-08 W+R
]]>
Fri, 10 Mar 2017 11:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoSong RonghuiRui Naiwei
<![CDATA[Park Shiun (9p) vs Choi Jeong (7p) , 2017-03-08 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n7khttp://gokifu.com/s/2n7k Park Shiun (9p) vs Choi Jeong (7p) , 2017-03-08 W+R
]]>
Fri, 10 Mar 2017 11:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark ShiunChoi Jeong
<![CDATA[Lian Xiao (8p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2017-03-08 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n7ehttp://gokifu.com/s/2n7e Lian Xiao (8p) vs Zhou Ruiyang (9p) , 2017-03-08 W+R
]]>
Thu, 09 Mar 2017 12:03:00 GMTgonewsweiqibadukgoLian XiaoZhou Ruiyang
<![CDATA[Xie Yimin (6p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-03-08 ,29th Japanese Female Meijin, W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2n7bhttp://gokifu.com/s/2n7b Xie Yimin (6p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-03-08 W+1.5
]]>
Thu, 09 Mar 2017 12:00:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie YiminFujisawa Rina
<![CDATA[Taniguchi Tooru (2p) vs Hong Maleunsaem (3p) , 2017-03-08 ,73rd Japanese Honinbo, B+1.5]]>http://gokifu.com/s/2n79http://gokifu.com/s/2n79 Taniguchi Tooru (2p) vs Hong Maleunsaem (3p) , 2017-03-08 B+1.5
]]>
Thu, 09 Mar 2017 12:00:00 GMTgonewsweiqibadukgoTaniguchi TooruHong Maleunsaem
<![CDATA[Choi Jeong (7p) vs Kim Hyeoimin (8p) , 2017-03-07 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n6uhttp://gokifu.com/s/2n6u Choi Jeong (7p) vs Kim Hyeoimin (8p) , 2017-03-07 B+R
]]>
Wed, 08 Mar 2017 11:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi JeongKim Hyeoimin
<![CDATA[Lee Youngjoo (2p) vs Lee Minjin (7p) , 2017-03-07 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n6thttp://gokifu.com/s/2n6t Lee Youngjoo (2p) vs Lee Minjin (7p) , 2017-03-07 W+R
]]>
Wed, 08 Mar 2017 11:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee YoungjooLee Minjin
<![CDATA[Rui Naiwei (9p) vs Park Jiyeon (4p) , 2017-03-07 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n6shttp://gokifu.com/s/2n6s Rui Naiwei (9p) vs Park Jiyeon (4p) , 2017-03-07 B+R
]]>
Wed, 08 Mar 2017 11:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoRui NaiweiPark Jiyeon
<![CDATA[Cao Youyin (3p) vs Kim Sinyoung (?) , 2017-03-07 B+R]]>http://gokifu.com/s/2n6rhttp://gokifu.com/s/2n6r Cao Youyin (3p) vs Kim Sinyoung (?) , 2017-03-07 B+R
]]>
Wed, 08 Mar 2017 11:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoCao YouyinKim Sinyoung
<![CDATA[Iyama Yuuta (9p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2017-03-07 ,55th Japanese Judan, B+R]]>http://gokifu.com/s/2n6qhttp://gokifu.com/s/2n6q Iyama Yuuta (9p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2017-03-07 B+R
]]>
Wed, 08 Mar 2017 11:52:00 GMTgonewsweiqibadukgoIyama YuutaYu Zhengqi
<![CDATA[Lee Changho (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2017-03-07 ,18th Korean Maxim Cup, B+R]]>http://gokifu.com/s/2n6phttp://gokifu.com/s/2n6p Lee Changho (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2017-03-07 B+R
]]>
Wed, 08 Mar 2017 11:51:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee ChanghoLee Sedol
<![CDATA[Shida Tatsuya (7p) vs Koyama Kuya (3p) , 2017-03-07 W+R]]>http://gokifu.com/s/2n6nhttp://gokifu.com/s/2n6n Shida Tatsuya (7p) vs Koyama Kuya (3p) , 2017-03-07 W+R
]]>
Wed, 08 Mar 2017 11:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoShida TatsuyaKoyama Kuya