Gokifu : http://gokifu.com/rss/ en info@gokifu.com gokifu.com Tue, 17 Oct 2017 13:30:00 GMT http://gokifu.com/ http://gokifu.com/images/21logo.png Gokifu: <![CDATA[Iyama Yuuta (9p) vs Takao Shinji (9p) , 2017-10-16 ,42th Japanese Meijin, B+R]]>http://gokifu.com/s/2r32http://gokifu.com/s/2r32 Iyama Yuuta (9p) vs Takao Shinji (9p) , 2017-10-16 B+R
]]>
Tue, 17 Oct 2017 13:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoIyama YuutaTakao Shinji
<![CDATA[Hwang Jaeyeon (4p) vs Song Sanghun (3p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r2yhttp://gokifu.com/s/2r2y Hwang Jaeyeon (4p) vs Song Sanghun (3p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoHwang JaeyeonSong Sanghun
<![CDATA[Han Wonggyu (6p) vs Park Junsuck (5p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r2xhttp://gokifu.com/s/2r2x Han Wonggyu (6p) vs Park Junsuck (5p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan WonggyuPark Junsuck
<![CDATA[Kim Jiseok (9p) vs Kang Yootaek (8p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2whttp://gokifu.com/s/2r2w Kim Jiseok (9p) vs Kang Yootaek (8p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim JiseokKang Yootaek
<![CDATA[Kim Hyeongwoo (7p) vs Kim Kiyoung (8p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2vhttp://gokifu.com/s/2r2v Kim Hyeongwoo (7p) vs Kim Kiyoung (8p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim HyeongwooKim Kiyoung
<![CDATA[Kang Seungmin (5p) vs Kim Seongjae (7p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r2uhttp://gokifu.com/s/2r2u Kang Seungmin (5p) vs Kim Seongjae (7p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoKang SeungminKim Seongjae
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Yun Junsang (9p) , 2017-10-15 B+4.5]]>http://gokifu.com/s/2r2thttp://gokifu.com/s/2r2t Park Jungwhan (9p) vs Yun Junsang (9p) , 2017-10-15 B+4.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanYun Junsang
<![CDATA[Yun Chanhee (7p) vs Lee Taehyun (7p) , 2017-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2shttp://gokifu.com/s/2r2s Yun Chanhee (7p) vs Lee Taehyun (7p) , 2017-10-14 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoYun ChanheeLee Taehyun
<![CDATA[An Joyeong (9p) vs An Sungjoon (8p) , 2017-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r2rhttp://gokifu.com/s/2r2r An Joyeong (9p) vs An Sungjoon (8p) , 2017-10-14 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoAn JoyeongAn Sungjoon
<![CDATA[Hong Seongji (9p) vs Lee Wonyoung (7p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r2qhttp://gokifu.com/s/2r2q Hong Seongji (9p) vs Lee Wonyoung (7p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoHong SeongjiLee Wonyoung
<![CDATA[Han Wonggyu (6p) vs Choi Cheolhan (9p) , 2017-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2phttp://gokifu.com/s/2r2p Han Wonggyu (6p) vs Choi Cheolhan (9p) , 2017-10-14 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan WonggyuChoi Cheolhan
<![CDATA[Na Hyun (8p) vs Park Minkyu (5p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2nhttp://gokifu.com/s/2r2n Na Hyun (8p) vs Park Minkyu (5p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoNa HyunPark Minkyu
<![CDATA[Oh Kyuchul (9p) vs Hwang Weonjun (9p) , 2017-09-05 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r2mhttp://gokifu.com/s/2r2m Oh Kyuchul (9p) vs Hwang Weonjun (9p) , 2017-09-05 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:33:00 GMTgonewsweiqibadukgoOh KyuchulHwang Weonjun
<![CDATA[Jeong Daesang (9p) vs Park Seungmun (7p) , 2017-08-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/x-x-xhttp://gokifu.com/s/x-x-x Jeong Daesang (9p) vs Park Seungmun (7p) , 2017-08-14 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoJeong DaesangPark Seungmun
<![CDATA[Jeong Daesang (9p) vs Park Seungmun (7p) , 2017-08-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2khttp://gokifu.com/s/2r2k Jeong Daesang (9p) vs Park Seungmun (7p) , 2017-08-14 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoJeong DaesangPark Seungmun
<![CDATA[Park Jinsol (8p) vs Kim Jiseok (9p) , 2017-09-23 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2jhttp://gokifu.com/s/2r2j Park Jinsol (8p) vs Kim Jiseok (9p) , 2017-09-23 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JinsolKim Jiseok
<![CDATA[Murakawa Daisuke (8p) vs Hatanaka Hoshinobu (4p) , 2017-07-20 ,43rd Japanese Gosei, B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2ihttp://gokifu.com/s/2r2i Murakawa Daisuke (8p) vs Hatanaka Hoshinobu (4p) , 2017-07-20 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoMurakawa DaisukeHatanaka Hoshinobu
<![CDATA[Mizokami Tomochika (9p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-09-28 ,43期日本碁圣战预选, W+2.5]]>http://gokifu.com/s/2r2hhttp://gokifu.com/s/2r2h Mizokami Tomochika (9p) vs Kobayashi Satoru (9p) , 2017-09-28 W+2.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 16:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoMizokami TomochikaKobayashi Satoru
<![CDATA[Lee Changseok (3p) vs Lee Hoseong (2p) , 2017-08-27 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r2ghttp://gokifu.com/s/2r2g Lee Changseok (3p) vs Lee Hoseong (2p) , 2017-08-27 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee ChangseokLee Hoseong
<![CDATA[Cho Hanseung (9p) vs Ryu Minhyung (5p) , 2017-08-27 W+R]]>http://gokifu.com/s/x-x-xhttp://gokifu.com/s/x-x-x Cho Hanseung (9p) vs Ryu Minhyung (5p) , 2017-08-27 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho HanseungRyu Minhyung
<![CDATA[Cho Hanseung (9p) vs Ryu Minhyung (5p) , 2017-08-27 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r2ehttp://gokifu.com/s/2r2e Cho Hanseung (9p) vs Ryu Minhyung (5p) , 2017-08-27 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho HanseungRyu Minhyung
<![CDATA[Xie Erhao (5p) vs Ding Shixiong (4p) , 2017-10-16 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2dhttp://gokifu.com/s/2r2d Xie Erhao (5p) vs Ding Shixiong (4p) , 2017-10-16 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie ErhaoDing Shixiong
<![CDATA[Ke Jie (9p) vs Shin Minjun (6p) , 2017-10-16 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2chttp://gokifu.com/s/2r2c Ke Jie (9p) vs Shin Minjun (6p) , 2017-10-16 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieShin Minjun
<![CDATA[Wang Zejin (5p) vs Shibano Toramaru (7p) , 2017-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2bhttp://gokifu.com/s/2r2b Wang Zejin (5p) vs Shibano Toramaru (7p) , 2017-10-14 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang ZejinShibano Toramaru
<![CDATA[Shin Minjun (6p) vs Han Yizhou (6p) , 2017-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r2ahttp://gokifu.com/s/2r2a Shin Minjun (6p) vs Han Yizhou (6p) , 2017-10-14 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin MinjunHan Yizhou
<![CDATA[Fan Yin (6p) vs Lee Donghoon (9p) , 2017-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r29http://gokifu.com/s/2r29 Fan Yin (6p) vs Lee Donghoon (9p) , 2017-10-14 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YinLee Donghoon
<![CDATA[Xie Erhao (5p) vs Huang Yunsong (6p) , 2017-10-14 B+1.5]]>http://gokifu.com/s/2r28http://gokifu.com/s/2r28 Xie Erhao (5p) vs Huang Yunsong (6p) , 2017-10-14 B+1.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie ErhaoHuang Yunsong
<![CDATA[Zhao Chenyu (5p) vs Byun Sangil (6p) , 2017-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r27http://gokifu.com/s/2r27 Zhao Chenyu (5p) vs Byun Sangil (6p) , 2017-10-14 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhao ChenyuByun Sangil
<![CDATA[Shin Jinseo (8p) vs Xie Ke (4p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r26http://gokifu.com/s/2r26 Shin Jinseo (8p) vs Xie Ke (4p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin JinseoXie Ke
<![CDATA[Seol Hyunjun (5p) vs Shin Minjun (6p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r25http://gokifu.com/s/2r25 Seol Hyunjun (5p) vs Shin Minjun (6p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoSeol HyunjunShin Minjun
<![CDATA[Lee Donghoon (9p) vs Xie Erhao (6p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r24http://gokifu.com/s/2r24 Lee Donghoon (9p) vs Xie Erhao (6p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee DonghoonXie Erhao
<![CDATA[Jiang Qirun (5p) vs Ding Shixiong (4p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r23http://gokifu.com/s/2r23 Jiang Qirun (5p) vs Ding Shixiong (4p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoJiang QirunDing Shixiong
<![CDATA[Ding Hao (5p) vs Wang Zejin (5p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r22http://gokifu.com/s/2r22 Ding Hao (5p) vs Wang Zejin (5p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoDing HaoWang Zejin
<![CDATA[Li Qincheng (9p) vs Byun Sangil (6p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r21http://gokifu.com/s/2r21 Li Qincheng (9p) vs Byun Sangil (6p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi QinchengByun Sangil
<![CDATA[Fan Tingyu (9p) vs Liao Yuanhe (6p) , 2017-10-08 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r20http://gokifu.com/s/2r20 Fan Tingyu (9p) vs Liao Yuanhe (6p) , 2017-10-08 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan TingyuLiao Yuanhe
<![CDATA[Chen Yaoye (9p) vs Rong Yi (5p) , 2017-10-08 B+0.5]]>http://gokifu.com/s/x-x-xhttp://gokifu.com/s/x-x-x Chen Yaoye (9p) vs Rong Yi (5p) , 2017-10-08 B+0.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen YaoyeRong Yi
<![CDATA[Chen Yaoye (9p) vs Rong Yi (5p) , 2017-10-08 B+0.5]]>http://gokifu.com/s/2r1yhttp://gokifu.com/s/2r1y Chen Yaoye (9p) vs Rong Yi (5p) , 2017-10-08 B+0.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen YaoyeRong Yi
<![CDATA[Yang Kaiwen (5p) vs Liao Xingwen (6p) , 2017-10-08 W+R]]>http://gokifu.com/s/x-x-xhttp://gokifu.com/s/x-x-x Yang Kaiwen (5p) vs Liao Xingwen (6p) , 2017-10-08 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang KaiwenLiao Xingwen
<![CDATA[Yang Kaiwen (5p) vs Liao Xingwen (6p) , 2017-10-08 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r1whttp://gokifu.com/s/2r1w Yang Kaiwen (5p) vs Liao Xingwen (6p) , 2017-10-08 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang KaiwenLiao Xingwen
<![CDATA[Ding Hao (5p) vs Fan Yunruo (6p) , 2017-10-08 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r1vhttp://gokifu.com/s/2r1v Ding Hao (5p) vs Fan Yunruo (6p) , 2017-10-08 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoDing HaoFan Yunruo
<![CDATA[Wang Haoyang (6p) vs Huang Yunsong (6p) , 2017-07-19 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2r1uhttp://gokifu.com/s/2r1u Wang Haoyang (6p) vs Huang Yunsong (6p) , 2017-07-19 W+1.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang HaoyangHuang Yunsong
<![CDATA[Ma Yichao (5p) vs Tao Xinran (6p) , 2017-09-13 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r1thttp://gokifu.com/s/2r1t Ma Yichao (5p) vs Tao Xinran (6p) , 2017-09-13 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoMa YichaoTao Xinran
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Ke Jie (9p) , 2017-09-02 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2r1shttp://gokifu.com/s/2r1s Tang Weixing (9p) vs Ke Jie (9p) , 2017-09-02 W+1.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:03:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingKe Jie
<![CDATA[Tuo Jiaxi (9p) vs Peng Liyao (5p) , 2017-07-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r1rhttp://gokifu.com/s/2r1r Tuo Jiaxi (9p) vs Peng Liyao (5p) , 2017-07-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:02:00 GMTgonewsweiqibadukgoTuo JiaxiPeng Liyao
<![CDATA[Li Xiangyu (4p) vs Fan Yin (6p) , 2017-07-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1qhttp://gokifu.com/s/2r1q Li Xiangyu (4p) vs Fan Yin (6p) , 2017-07-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi XiangyuFan Yin
<![CDATA[Gu Li (9p) vs Liu Xi (5p) , 2017-07-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1phttp://gokifu.com/s/2r1p Gu Li (9p) vs Liu Xi (5p) , 2017-07-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 15:00:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LiLiu Xi
<![CDATA[Jiang Qirun (4p) vs Meng Tailing (6p) , 2017-09-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r1nhttp://gokifu.com/s/2r1n Jiang Qirun (4p) vs Meng Tailing (6p) , 2017-09-02 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 14:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoJiang QirunMeng Tailing
<![CDATA[Xie Erhao (5p) vs Xu Jiayang (6p) , 2017-08-31 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1mhttp://gokifu.com/s/2r1m Xie Erhao (5p) vs Xu Jiayang (6p) , 2017-08-31 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 14:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie ErhaoXu Jiayang
<![CDATA[Su Shengfang (3p) vs Xie Yimin (6p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r1lhttp://gokifu.com/s/2r1l Su Shengfang (3p) vs Xie Yimin (6p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoSu ShengfangXie Yimin
<![CDATA[Fujisawa Rina (3p) vs Yu Lijun (2p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1khttp://gokifu.com/s/2r1k Fujisawa Rina (3p) vs Yu Lijun (2p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoFujisawa RinaYu Lijun
<![CDATA[Lee Yeongkyu (9p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r1jhttp://gokifu.com/s/2r1j Lee Yeongkyu (9p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee YeongkyuTong Mengcheng
<![CDATA[Xiao Zhenghao (9p) vs Terayama Rei (5p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r1ihttp://gokifu.com/s/2r1i Xiao Zhenghao (9p) vs Terayama Rei (5p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoXiao ZhenghaoTerayama Rei
<![CDATA[Li Xuanhao (7p) vs Han Taehee (6p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1hhttp://gokifu.com/s/2r1h Li Xuanhao (7p) vs Han Taehee (6p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi XuanhaoHan Taehee
<![CDATA[Li He (5p) vs Choi Jeong (7p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1ghttp://gokifu.com/s/2r1g Li He (5p) vs Choi Jeong (7p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:30:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi HeChoi Jeong
<![CDATA[Kim Myounghoon (5p) vs Fan Yunruo (6p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r1fhttp://gokifu.com/s/2r1f Kim Myounghoon (5p) vs Fan Yunruo (6p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim MyounghoonFan Yunruo
<![CDATA[Wang Yuanjun (8p) vs Murakawa Daisuke (8p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1ehttp://gokifu.com/s/2r1e Wang Yuanjun (8p) vs Murakawa Daisuke (8p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang YuanjunMurakawa Daisuke
<![CDATA[Wang Yuanjun (8p) vs Han Taehee (6p) , 2017-10-15 W+Time]]>http://gokifu.com/s/2r1dhttp://gokifu.com/s/2r1d Wang Yuanjun (8p) vs Han Taehee (6p) , 2017-10-15 W+Time
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang YuanjunHan Taehee
<![CDATA[Lee Yeongkyu (9p) vs Xiao Zhenghao (9p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1chttp://gokifu.com/s/2r1c Lee Yeongkyu (9p) vs Xiao Zhenghao (9p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee YeongkyuXiao Zhenghao
<![CDATA[Oh Yujin (5p) vs Yu Lijun (2p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1bhttp://gokifu.com/s/2r1b Oh Yujin (5p) vs Yu Lijun (2p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:28:00 GMTgonewsweiqibadukgoOh YujinYu Lijun
<![CDATA[Tong Mengcheng (6p) vs Terayama Rei (5p) , 2017-10-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r1ahttp://gokifu.com/s/2r1a Tong Mengcheng (6p) vs Terayama Rei (5p) , 2017-10-15 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:28:00 GMTgonewsweiqibadukgoTong MengchengTerayama Rei
<![CDATA[Su Shengfang (3p) vs Choi Jeong (7p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r19http://gokifu.com/s/2r19 Su Shengfang (3p) vs Choi Jeong (7p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoSu ShengfangChoi Jeong
<![CDATA[Lee Ishu (7p) vs Li Xuanhao (7p) , 2017-10-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r18http://gokifu.com/s/2r18 Lee Ishu (7p) vs Li Xuanhao (7p) , 2017-10-15 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee IshuLi Xuanhao
<![CDATA[Lu Jia (2p) vs Xie Yimin (6p) , 2017-10-15 B+2.5]]>http://gokifu.com/s/2r17http://gokifu.com/s/2r17 Lu Jia (2p) vs Xie Yimin (6p) , 2017-10-15 B+2.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoLu JiaXie Yimin
<![CDATA[Fujisawa Rina (3p) vs Li He (5p) , 2017-10-15 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2r16http://gokifu.com/s/2r16 Fujisawa Rina (3p) vs Li He (5p) , 2017-10-15 W+1.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:27:00 GMTgonewsweiqibadukgoFujisawa RinaLi He
<![CDATA[Fan Yunruo (6p) vs Murakawa Daisuke (8p) , 2017-10-15 B+2.5]]>http://gokifu.com/s/2r15http://gokifu.com/s/2r15 Fan Yunruo (6p) vs Murakawa Daisuke (8p) , 2017-10-15 B+2.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoFan YunruoMurakawa Daisuke
<![CDATA[Zhang Zihan (3p) vs Gao Xing (3p) , 2017-09-13 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r14http://gokifu.com/s/2r14 Zhang Zihan (3p) vs Gao Xing (3p) , 2017-09-13 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:22:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhang ZihanGao Xing
<![CDATA[Hei Jiajia (7p) vs Lu Jia (2p) , 2017-09-12 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2r13http://gokifu.com/s/2r13 Hei Jiajia (7p) vs Lu Jia (2p) , 2017-09-12 W+1.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:17:00 GMTgonewsweiqibadukgoHei JiajiaLu Jia
<![CDATA[Wang Yubo (2p) vs Cao Youyin (3p) , 2017-08-09 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r12http://gokifu.com/s/2r12 Wang Yubo (2p) vs Cao Youyin (3p) , 2017-08-09 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 13:11:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang YuboCao Youyin
<![CDATA[Kang Yootaek (8p) vs Lee Taehyun (7p) , 2017-07-06 ,19th Korean Nogshim Cup, B+R]]>http://gokifu.com/s/x-x-xhttp://gokifu.com/s/x-x-x Kang Yootaek (8p) vs Lee Taehyun (7p) , 2017-07-06 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoKang YootaekLee Taehyun
<![CDATA[Kang Yootaek (8p) vs Lee Taehyun (7p) , 2017-07-06 ,19th Korean Nogshim Cup, B+R]]>http://gokifu.com/s/2r10http://gokifu.com/s/2r10 Kang Yootaek (8p) vs Lee Taehyun (7p) , 2017-07-06 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:59:00 GMTgonewsweiqibadukgoKang YootaekLee Taehyun
<![CDATA[Gu Lingyi (5p) vs Tan Xiao (9p) , 2017-07-10 ,14th Chinese Chinese Changqi Cup, W+0.5]]>http://gokifu.com/s/2r0zhttp://gokifu.com/s/2r0z Gu Lingyi (5p) vs Tan Xiao (9p) , 2017-07-10 W+0.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:51:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu LingyiTan Xiao
<![CDATA[Xie Yimin (6p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-09-27 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r0yhttp://gokifu.com/s/2r0y Xie Yimin (6p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-09-27 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie YiminFujisawa Rina
<![CDATA[Yu Zhiying (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2017-08-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r0xhttp://gokifu.com/s/2r0x Yu Zhiying (5p) vs Jiang Weijie (9p) , 2017-08-14 W+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhiyingJiang Weijie
<![CDATA[Shida Tatsuya (7p) vs Seto Taiki (8p) , 2017-09-21 ,43rd Japanese Meijin, B+1.5]]>http://gokifu.com/s/x-x-xhttp://gokifu.com/s/x-x-x Shida Tatsuya (7p) vs Seto Taiki (8p) , 2017-09-21 B+1.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoShida TatsuyaSeto Taiki
<![CDATA[Shida Tatsuya (7p) vs Seto Taiki (8p) , 2017-09-21 ,43rd Japanese Meijin, B+1.5]]>http://gokifu.com/s/2r0vhttp://gokifu.com/s/2r0v Shida Tatsuya (7p) vs Seto Taiki (8p) , 2017-09-21 B+1.5
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoShida TatsuyaSeto Taiki
<![CDATA[Ida Athushi (8p) vs Hane Yasumasa (9p) , 2017-08-31 ,43rd Japanese Meijin, B+R]]>http://gokifu.com/s/x-x-xhttp://gokifu.com/s/x-x-x Ida Athushi (8p) vs Hane Yasumasa (9p) , 2017-08-31 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:41:00 GMTgonewsweiqibadukgoIda AthushiHane Yasumasa
<![CDATA[Ida Athushi (8p) vs Hane Yasumasa (9p) , 2017-08-31 ,43rd Japanese Meijin, B+R]]>http://gokifu.com/s/2r0thttp://gokifu.com/s/2r0t Ida Athushi (8p) vs Hane Yasumasa (9p) , 2017-08-31 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:41:00 GMTgonewsweiqibadukgoIda AthushiHane Yasumasa
<![CDATA[Kim Jinhyu (3p) vs Kim Sonjin (4p) , 2017-08-19 ,14届韩国围乙9轮tBroad-正官庄, B+R]]>http://gokifu.com/s/2r0shttp://gokifu.com/s/2r0s Kim Jinhyu (3p) vs Kim Sonjin (4p) , 2017-08-19 B+R
]]>
Mon, 16 Oct 2017 12:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim JinhyuKim Sonjin
<![CDATA[Mok Jinseok (9p) vs Lee Jihyun (6p) , 2017-10-13 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r0khttp://gokifu.com/s/2r0k Mok Jinseok (9p) vs Lee Jihyun (6p) , 2017-10-13 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 19:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoMok JinseokLee Jihyun
<![CDATA[Lee Changseok (3p) vs Han Sanghoon (8p) , 2017-10-13 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r0jhttp://gokifu.com/s/2r0j Lee Changseok (3p) vs Han Sanghoon (8p) , 2017-10-13 W+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 19:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee ChangseokHan Sanghoon
<![CDATA[Heo Yongho (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2017-10-13 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r0ihttp://gokifu.com/s/2r0i Heo Yongho (9p) vs Lee Sedol (9p) , 2017-10-13 W+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 19:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoHeo YonghoLee Sedol
<![CDATA[Sada Atsushi (3p) vs Sonoda Yuichi (9p) , 2017-08-30 ,43rd Japanese Gosei, B+7.5]]>http://gokifu.com/s/2r0hhttp://gokifu.com/s/2r0h Sada Atsushi (3p) vs Sonoda Yuichi (9p) , 2017-08-30 B+7.5
]]>
Sat, 14 Oct 2017 18:25:00 GMTgonewsweiqibadukgoSada AtsushiSonoda Yuichi
<![CDATA[Sada Atsushi (3p) vs Kunisawa Hiroto (2p) , 2017-07-26 ,66th Japanese Oza, B+R]]>http://gokifu.com/s/2r0ghttp://gokifu.com/s/2r0g Sada Atsushi (3p) vs Kunisawa Hiroto (2p) , 2017-07-26 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 18:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoSada AtsushiKunisawa Hiroto
<![CDATA[Watanabe Kouki (2p) vs Yoshida Mika (8p) , 2017-08-31 ,66th Japanese Oza, B+6.5]]>http://gokifu.com/s/2r0fhttp://gokifu.com/s/2r0f Watanabe Kouki (2p) vs Yoshida Mika (8p) , 2017-08-31 B+6.5
]]>
Sat, 14 Oct 2017 18:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoWatanabe KoukiYoshida Mika
<![CDATA[Ha Youngil (6p) vs Honda Kunihisa (9p) , 2017-08-30 ,66th Japanese Oza, B+R]]>http://gokifu.com/s/2r0ehttp://gokifu.com/s/2r0e Ha Youngil (6p) vs Honda Kunihisa (9p) , 2017-08-30 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 18:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoHa YoungilHonda Kunihisa
<![CDATA[Xie Ke (4p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-10-14 B+1.5]]>http://gokifu.com/s/2r0dhttp://gokifu.com/s/2r0d Xie Ke (4p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-10-14 B+1.5
]]>
Sat, 14 Oct 2017 17:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie KeYu Zhiying
<![CDATA[Shin Jinseo (8p) vs Ma Yichao (5p) , 2017-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r0chttp://gokifu.com/s/2r0c Shin Jinseo (8p) vs Ma Yichao (5p) , 2017-10-14 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 17:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin JinseoMa Yichao
<![CDATA[Lin Junyan (7p) vs Li Qincheng (9p) , 2017-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r0bhttp://gokifu.com/s/2r0b Lin Junyan (7p) vs Li Qincheng (9p) , 2017-10-14 W+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 17:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoLin JunyanLi Qincheng
<![CDATA[Watanabe Kouki (2p) vs Hong Maleunsaem (3p) , 2017-08-02 ,44th Japanese Tengen, B+R]]>http://gokifu.com/s/2r0ahttp://gokifu.com/s/2r0a Watanabe Kouki (2p) vs Hong Maleunsaem (3p) , 2017-08-02 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 16:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoWatanabe KoukiHong Maleunsaem
<![CDATA[Abe Yoshiki (2p) vs Sakai Hideyuki (8p) , 2017-08-31 ,44th Japanese Tengen, W+R]]>http://gokifu.com/s/2r09http://gokifu.com/s/2r09 Abe Yoshiki (2p) vs Sakai Hideyuki (8p) , 2017-08-31 W+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 16:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoAbe YoshikiSakai Hideyuki
<![CDATA[Watanabe Kouki (2p) vs Onoda Takuya (3p) , 2017-08-07 ,62th Japanese Kansai-Kiin 1st Place, B+R]]>http://gokifu.com/s/2r08http://gokifu.com/s/2r08 Watanabe Kouki (2p) vs Onoda Takuya (3p) , 2017-08-07 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 15:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoWatanabe KoukiOnoda Takuya
<![CDATA[Xie Yimin (6p) vs Oh Yujin (5p) , 2017-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r06http://gokifu.com/s/2r06 Xie Yimin (6p) vs Oh Yujin (5p) , 2017-10-14 W+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 14:51:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie YiminOh Yujin
<![CDATA[Choi Jeong (7p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r05http://gokifu.com/s/2r05 Choi Jeong (7p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-10-14 W+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 14:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi JeongFujisawa Rina
<![CDATA[Terayama Rei (5p) vs Kim Myounghoon (5p) , 2017-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r04http://gokifu.com/s/2r04 Terayama Rei (5p) vs Kim Myounghoon (5p) , 2017-10-14 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 14:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoTerayama ReiKim Myounghoon
<![CDATA[Han Taehee (6p) vs Lee Ishu (7p) , 2017-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r03http://gokifu.com/s/2r03 Han Taehee (6p) vs Lee Ishu (7p) , 2017-10-14 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 14:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan TaeheeLee Ishu
<![CDATA[Li Xuanhao (7p) vs Wang Yuanjun (8p) , 2017-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2r02http://gokifu.com/s/2r02 Li Xuanhao (7p) vs Wang Yuanjun (8p) , 2017-10-14 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 14:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi XuanhaoWang Yuanjun
<![CDATA[Yu Lijun (2p) vs Lu Jia (2p) , 2017-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2r01http://gokifu.com/s/2r01 Yu Lijun (2p) vs Lu Jia (2p) , 2017-10-14 W+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 14:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu LijunLu Jia
<![CDATA[Li He (5p) vs Su Shengfang (3p) , 2017-10-14 B+4.5]]>http://gokifu.com/s/2r00http://gokifu.com/s/2r00 Li He (5p) vs Su Shengfang (3p) , 2017-10-14 B+4.5
]]>
Sat, 14 Oct 2017 14:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi HeSu Shengfang
<![CDATA[Xiao Zhenghao (9p) vs Fan Yunruo (6p) , 2017-10-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2qzzhttp://gokifu.com/s/2qzz Xiao Zhenghao (9p) vs Fan Yunruo (6p) , 2017-10-14 W+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 14:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoXiao ZhenghaoFan Yunruo
<![CDATA[Murakawa Daisuke (8p) vs Lee Yeongkyu (9p) , 2017-10-14 B+R]]>http://gokifu.com/s/2qzyhttp://gokifu.com/s/2qzy Murakawa Daisuke (8p) vs Lee Yeongkyu (9p) , 2017-10-14 B+R
]]>
Sat, 14 Oct 2017 14:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoMurakawa DaisukeLee Yeongkyu