Gokifu : http://gokifu.com/rss/ en info@gokifu.com gokifu.com Sun, 17 Dec 2017 2:26:00 GMT http://gokifu.com/ http://gokifu.com/images/21logo.png Gokifu: <![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Shibano Toramaru (7p) , 2017-12-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2s1shttp://gokifu.com/s/2s1s Park Jungwhan (9p) vs Shibano Toramaru (7p) , 2017-12-15 B+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 21:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanShibano Toramaru
<![CDATA[Fujisawa Rina (3p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1rhttp://gokifu.com/s/2s1r Fujisawa Rina (3p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-15 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 21:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoFujisawa RinaYu Zhiying
<![CDATA[Ke Jie (9p) vs Chen Seuyen (9p) , 2017-12-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2s1qhttp://gokifu.com/s/2s1q Ke Jie (9p) vs Chen Seuyen (9p) , 2017-12-15 B+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 21:55:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieChen Seuyen
<![CDATA[Chen Seuyen (9p) vs Park Jungwhan (9p) , 2017-12-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1phttp://gokifu.com/s/2s1p Chen Seuyen (9p) vs Park Jungwhan (9p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 21:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoChen SeuyenPark Jungwhan
<![CDATA[Shibano Toramaru (7p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1nhttp://gokifu.com/s/2s1n Shibano Toramaru (7p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 21:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoShibano ToramaruKe Jie
<![CDATA[Hei Jiajia (7p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1mhttp://gokifu.com/s/2s1m Hei Jiajia (7p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 21:53:00 GMTgonewsweiqibadukgoHei JiajiaYu Zhiying
<![CDATA[Hei Jiajia (7p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-12-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1lhttp://gokifu.com/s/2s1l Hei Jiajia (7p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-12-15 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 21:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoHei JiajiaFujisawa Rina
<![CDATA[Oh Yujin (5p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2s1khttp://gokifu.com/s/2s1k Oh Yujin (5p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-15 B+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 21:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoOh YujinYu Zhiying
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-15 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1jhttp://gokifu.com/s/2s1j Park Jungwhan (9p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-15 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 21:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanKe Jie
<![CDATA[Komatsu Hideki (9p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2017-12-14 ,66th Japanese Oza, W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1ihttp://gokifu.com/s/2s1i Komatsu Hideki (9p) vs Yamashita Keigo (9p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 19:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoKomatsu HidekiYamashita Keigo
<![CDATA[Kobayashi Satoru (9p) vs Mochizuki Kenichi (7p) , 2017-12-14 ,66th Japanese Oza, B+R]]>http://gokifu.com/s/2s1hhttp://gokifu.com/s/2s1h Kobayashi Satoru (9p) vs Mochizuki Kenichi (7p) , 2017-12-14 B+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 19:29:00 GMTgonewsweiqibadukgoKobayashi SatoruMochizuki Kenichi
<![CDATA[Cho Chikun (9p) vs Shiraishi Yuichi (6p) , 2017-12-14 ,57th Japanese Judan, W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1ghttp://gokifu.com/s/2s1g Cho Chikun (9p) vs Shiraishi Yuichi (6p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 16:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoCho ChikunShiraishi Yuichi
<![CDATA[Aoki Shinichi (9p) vs Cho U (9p) , 2017-12-14 ,57th Japanese Judan, W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1fhttp://gokifu.com/s/2s1f Aoki Shinichi (9p) vs Cho U (9p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 16:14:00 GMTgonewsweiqibadukgoAoki ShinichiCho U
<![CDATA[Mitani Tetsuya (7p) vs Ishida Yoshio (9p) , 2017-12-14 ,57th Japanese Judan, B+R]]>http://gokifu.com/s/2s1ehttp://gokifu.com/s/2s1e Mitani Tetsuya (7p) vs Ishida Yoshio (9p) , 2017-12-14 B+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 16:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoMitani TetsuyaIshida Yoshio
<![CDATA[Kim Jinhyu (3p) vs Kim Minho (3p) , 2017-12-15 B+R]]>http://gokifu.com/s/2s1dhttp://gokifu.com/s/2s1d Kim Jinhyu (3p) vs Kim Minho (3p) , 2017-12-15 B+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 16:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim JinhyuKim Minho
<![CDATA[Ono Nobuyuki (7p) vs Kobayashi Koichi (9p) , 2017-12-14 ,43rd Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1chttp://gokifu.com/s/2s1c Ono Nobuyuki (7p) vs Kobayashi Koichi (9p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 15:24:00 GMTgonewsweiqibadukgoOno NobuyukiKobayashi Koichi
<![CDATA[Chino Tadahiko (9p) vs Yashiro Kumiko (6p) , 2017-12-14 ,43rd Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/s/2s1bhttp://gokifu.com/s/2s1b Chino Tadahiko (9p) vs Yashiro Kumiko (6p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Sat, 16 Dec 2017 15:23:00 GMTgonewsweiqibadukgoChino TadahikoYashiro Kumiko
<![CDATA[Tong Mengcheng (6p) vs Lian Xiao (9p) , 2017-12-15 B+0.5]]>http://gokifu.com/s/2s19http://gokifu.com/s/2s19 Tong Mengcheng (6p) vs Lian Xiao (9p) , 2017-12-15 B+0.5
]]>
Sat, 16 Dec 2017 12:13:00 GMTgonewsweiqibadukgoTong MengchengLian Xiao
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Lian Xiao (9p) , 2017-12-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s0rhttp://gokifu.com/s/2s0r Mi Yuting (9p) vs Lian Xiao (9p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Fri, 15 Dec 2017 13:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingLian Xiao
<![CDATA[Gu Zihao (9p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2017-12-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s0qhttp://gokifu.com/s/2s0q Gu Zihao (9p) vs Tong Mengcheng (6p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Fri, 15 Dec 2017 13:12:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu ZihaoTong Mengcheng
<![CDATA[Yu Zhiying (6p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-12-13 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s0mhttp://gokifu.com/s/2s0m Yu Zhiying (6p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-12-13 W+R
]]>
Thu, 14 Dec 2017 22:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhiyingFujisawa Rina
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Wang Yuanjun (8p) , 2017-12-13 B+R]]>http://gokifu.com/s/2s0lhttp://gokifu.com/s/2s0l Park Jungwhan (9p) vs Wang Yuanjun (8p) , 2017-12-13 B+R
]]>
Thu, 14 Dec 2017 22:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanWang Yuanjun
<![CDATA[Oh Yujin (5p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-12-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s0khttp://gokifu.com/s/2s0k Oh Yujin (5p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Thu, 14 Dec 2017 22:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoOh YujinFujisawa Rina
<![CDATA[Jiang Mingjiu (7p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-14 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s0jhttp://gokifu.com/s/2s0j Jiang Mingjiu (7p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-14 W+R
]]>
Thu, 14 Dec 2017 22:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoJiang MingjiuKe Jie
<![CDATA[Lian Xiao (9p) vs Yang Dingxin (6p) , 2017-12-13 B+R]]>http://gokifu.com/s/2s0ihttp://gokifu.com/s/2s0i Lian Xiao (9p) vs Yang Dingxin (6p) , 2017-12-13 B+R
]]>
Thu, 14 Dec 2017 13:06:00 GMTgonewsweiqibadukgoLian XiaoYang Dingxin
<![CDATA[Gu Zihao (9p) vs Jiang Weijie (9p) , 2017-12-13 B+0.5]]>http://gokifu.com/s/2s0hhttp://gokifu.com/s/2s0h Gu Zihao (9p) vs Jiang Weijie (9p) , 2017-12-13 B+0.5
]]>
Thu, 14 Dec 2017 13:05:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu ZihaoJiang Weijie
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Fan Tingyu (9p) , 2017-12-13 B+0.5]]>http://gokifu.com/s/2s0ghttp://gokifu.com/s/2s0g Mi Yuting (9p) vs Fan Tingyu (9p) , 2017-12-13 B+0.5
]]>
Thu, 14 Dec 2017 13:04:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingFan Tingyu
<![CDATA[Tong Mengcheng (6p) vs Byun Sangil (6p) , 2017-12-13 B+R]]>http://gokifu.com/s/2s0fhttp://gokifu.com/s/2s0f Tong Mengcheng (6p) vs Byun Sangil (6p) , 2017-12-13 B+R
]]>
Thu, 14 Dec 2017 13:04:00 GMTgonewsweiqibadukgoTong MengchengByun Sangil
<![CDATA[Seol Hyunjun (3p) vs Mok Jinseok (9p) , 2017-12-13 ,36th Korean KBS Cup, W+0.5]]>http://gokifu.com/s/2s0ehttp://gokifu.com/s/2s0e Seol Hyunjun (3p) vs Mok Jinseok (9p) , 2017-12-13 W+0.5
]]>
Thu, 14 Dec 2017 12:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoSeol HyunjunMok Jinseok
<![CDATA[Lee Sedol (9p) vs Choi Cheolhan (9p) , 2017-12-13 ,36th Korean KBS Cup, B+R]]>http://gokifu.com/s/2s0dhttp://gokifu.com/s/2s0d Lee Sedol (9p) vs Choi Cheolhan (9p) , 2017-12-13 B+R
]]>
Thu, 14 Dec 2017 12:58:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee SedolChoi Cheolhan
<![CDATA[Kim Myounghoon (6p) vs An Sungjoon (8p) , 2017-12-13 ,36th Korean KBS Cup, B+R]]>http://gokifu.com/s/2s0chttp://gokifu.com/s/2s0c Kim Myounghoon (6p) vs An Sungjoon (8p) , 2017-12-13 B+R
]]>
Thu, 14 Dec 2017 12:57:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim MyounghoonAn Sungjoon
<![CDATA[Dang Xiyun (2p) vs Arai Miyu (?) , 2017-12-12 W+R]]>http://gokifu.com/s/2s05http://gokifu.com/s/2s05 Dang Xiyun (2p) vs Arai Miyu (?) , 2017-12-12 W+R
]]>
Wed, 13 Dec 2017 16:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoDang XiyunArai Miyu
<![CDATA[Shibano Toramaru (7p) vs Park Jungwhan (9p) , 2017-12-12 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rzkhttp://gokifu.com/s/2rzk Shibano Toramaru (7p) vs Park Jungwhan (9p) , 2017-12-12 W+R
]]>
Tue, 12 Dec 2017 22:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoShibano ToramaruPark Jungwhan
<![CDATA[Wang Yuanjun (8p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-12 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rzjhttp://gokifu.com/s/2rzj Wang Yuanjun (8p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-12 W+R
]]>
Tue, 12 Dec 2017 22:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang YuanjunKe Jie
<![CDATA[Choi Jeong (8p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-12 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rzihttp://gokifu.com/s/2rzi Choi Jeong (8p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-12 W+R
]]>
Tue, 12 Dec 2017 22:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi JeongYu Zhiying
<![CDATA[Hei Jiajia (7p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-12-11 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rzhhttp://gokifu.com/s/2rzh Hei Jiajia (7p) vs Fujisawa Rina (3p) , 2017-12-11 W+R
]]>
Tue, 12 Dec 2017 22:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoHei JiajiaFujisawa Rina
<![CDATA[Ichiriki Ryo (7p) vs Motoki Katsuya (8p) , 2017-10-23 ,65th Japanese NHK Cup, W+0.5]]>http://gokifu.com/s/2rzehttp://gokifu.com/s/2rze Ichiriki Ryo (7p) vs Motoki Katsuya (8p) , 2017-10-23 W+0.5
]]>
Tue, 12 Dec 2017 12:52:00 GMTgonewsweiqibadukgoIchiriki RyoMotoki Katsuya
<![CDATA[Ke Jie (9p) vs Jiang Mingjiu (7p) , 2017-12-11 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rzbhttp://gokifu.com/s/2rzb Ke Jie (9p) vs Jiang Mingjiu (7p) , 2017-12-11 B+R
]]>
Mon, 11 Dec 2017 22:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieJiang Mingjiu
<![CDATA[Kim Myounghoon (6p) vs Shin Minjun (6p) , 2017-12-10 W+2.5]]>http://gokifu.com/s/2rz8http://gokifu.com/s/2rz8 Kim Myounghoon (6p) vs Shin Minjun (6p) , 2017-12-10 W+2.5
]]>
Mon, 11 Dec 2017 16:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim MyounghoonShin Minjun
<![CDATA[Seto Taiki (8p) vs Yuki Satoshi (9p) , 2017-12-10 ,65th Japanese NHK Cup, B+R]]>http://gokifu.com/s/2rz6http://gokifu.com/s/2rz6 Seto Taiki (8p) vs Yuki Satoshi (9p) , 2017-12-10 B+R
]]>
Mon, 11 Dec 2017 14:19:00 GMTgonewsweiqibadukgoSeto TaikiYuki Satoshi
<![CDATA[Hong Minpyo (9p) vs Lee Chungyu (6p) , 2017-12-07 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rywhttp://gokifu.com/s/2ryw Hong Minpyo (9p) vs Lee Chungyu (6p) , 2017-12-07 B+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 23:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoHong MinpyoLee Chungyu
<![CDATA[Yu Zhiying (6p) vs Hei Jiajia (7p) , 2017-12-10 B+R]]>http://gokifu.com/s/2ryvhttp://gokifu.com/s/2ryv Yu Zhiying (6p) vs Hei Jiajia (7p) , 2017-12-10 B+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 23:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoYu ZhiyingHei Jiajia
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Shin Jinseo (8p) , 2017-12-10 W+3.5]]>http://gokifu.com/s/2ryuhttp://gokifu.com/s/2ryu Tang Weixing (9p) vs Shin Jinseo (8p) , 2017-12-10 W+3.5
]]>
Sun, 10 Dec 2017 23:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingShin Jinseo
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-10 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rythttp://gokifu.com/s/2ryt Park Jungwhan (9p) vs Ke Jie (9p) , 2017-12-10 W+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 23:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanKe Jie
<![CDATA[Hikosaka Naoto (9p) vs Imamura Yoshiaki (9p) , 2017-12-07 ,66th Japanese Oza, B+R]]>http://gokifu.com/s/2ryshttp://gokifu.com/s/2rys Hikosaka Naoto (9p) vs Imamura Yoshiaki (9p) , 2017-12-07 B+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 21:28:00 GMTgonewsweiqibadukgoHikosaka NaotoImamura Yoshiaki
<![CDATA[Kobayashi Koichi (9p) vs Kono Mitsuki (8p) , 2017-12-07 ,66th Japanese Oza, B+R]]>http://gokifu.com/s/2ryrhttp://gokifu.com/s/2ryr Kobayashi Koichi (9p) vs Kono Mitsuki (8p) , 2017-12-07 B+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 21:28:00 GMTgonewsweiqibadukgoKobayashi KoichiKono Mitsuki
<![CDATA[Yokota Shigeaki (9p) vs Ha Youngil (6p) , 2017-11-22 ,66th Japanese Oza, B+6.5]]>http://gokifu.com/s/2ryqhttp://gokifu.com/s/2ryq Yokota Shigeaki (9p) vs Ha Youngil (6p) , 2017-11-22 B+6.5
]]>
Sun, 10 Dec 2017 21:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoYokota ShigeakiHa Youngil
<![CDATA[Sakai Hideyuki (8p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2017-11-23 ,44th Japanese Tengen, B+6.5]]>http://gokifu.com/s/2ryphttp://gokifu.com/s/2ryp Sakai Hideyuki (8p) vs Yu Zhengqi (7p) , 2017-11-23 B+6.5
]]>
Sun, 10 Dec 2017 18:52:00 GMTgonewsweiqibadukgoSakai HideyukiYu Zhengqi
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Gu Zihao (5p) , 2017-12-07 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rynhttp://gokifu.com/s/2ryn Tang Weixing (9p) vs Gu Zihao (5p) , 2017-12-07 W+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 18:20:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingGu Zihao
<![CDATA[Shibano Toramaru (7p) vs Koyama Terumi (6p) , 2017-12-07 ,57th Japanese Judan, B+R]]>http://gokifu.com/s/2rymhttp://gokifu.com/s/2rym Shibano Toramaru (7p) vs Koyama Terumi (6p) , 2017-12-07 B+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 17:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoShibano ToramaruKoyama Terumi
<![CDATA[Ida Athushi (8p) vs Ichiriki Ryo (8p) , 2017-12-07 ,56th Japanese Judan, W+R]]>http://gokifu.com/s/2rylhttp://gokifu.com/s/2ryl Ida Athushi (8p) vs Ichiriki Ryo (8p) , 2017-12-07 W+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 17:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoIda AthushiIchiriki Ryo
<![CDATA[Choi Hyunjae (3p) vs Seol Hyunjun (3p) , 2017-12-09 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rykhttp://gokifu.com/s/2ryk Choi Hyunjae (3p) vs Seol Hyunjun (3p) , 2017-12-09 W+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 17:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi HyunjaeSeol Hyunjun
<![CDATA[Na Hyun (8p) vs Shin Jinseo (9p) , 2017-12-08 W+R]]>http://gokifu.com/s/2ryjhttp://gokifu.com/s/2ryj Na Hyun (8p) vs Shin Jinseo (9p) , 2017-12-08 W+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 17:32:00 GMTgonewsweiqibadukgoNa HyunShin Jinseo
<![CDATA[Han Taehee (6p) vs Choi Jeong (8p) , 2017-12-08 B+R]]>http://gokifu.com/s/2ryihttp://gokifu.com/s/2ryi Han Taehee (6p) vs Choi Jeong (8p) , 2017-12-08 B+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 17:31:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan TaeheeChoi Jeong
<![CDATA[Aragaki Shun (9p) vs Imamura Toshiya (9p) , 2017-12-06 ,62th Japanese Kansai-Kiin 1st Place, B+3.5]]>http://gokifu.com/s/2ryhhttp://gokifu.com/s/2ryh Aragaki Shun (9p) vs Imamura Toshiya (9p) , 2017-12-06 B+3.5
]]>
Sun, 10 Dec 2017 17:26:00 GMTgonewsweiqibadukgoAragaki ShunImamura Toshiya
<![CDATA[Lin Junyan (7p) vs Wang Yuanjun (8p) , 2017-12-07 B+1.5]]>http://gokifu.com/s/2ryfhttp://gokifu.com/s/2ryf Lin Junyan (7p) vs Wang Yuanjun (8p) , 2017-12-07 B+1.5
]]>
Sun, 10 Dec 2017 17:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoLin JunyanWang Yuanjun
<![CDATA[Ando Kazushige (5p) vs Kataoka Satoshi (9p) , 2017-12-07 ,43rd Japanese Kisei, B+1.5]]>http://gokifu.com/s/2ryehttp://gokifu.com/s/2rye Ando Kazushige (5p) vs Kataoka Satoshi (9p) , 2017-12-07 B+1.5
]]>
Sun, 10 Dec 2017 17:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoAndo KazushigeKataoka Satoshi
<![CDATA[Otake Hideo (9p) vs Tajiri Yuto (4p) , 2017-12-07 ,43rd Japanese Kisei, W+R]]>http://gokifu.com/s/2rydhttp://gokifu.com/s/2ryd Otake Hideo (9p) vs Tajiri Yuto (4p) , 2017-12-07 W+R
]]>
Sun, 10 Dec 2017 17:15:00 GMTgonewsweiqibadukgoOtake HideoTajiri Yuto
<![CDATA[Gu Zihao (5p) vs Tang Weixing (9p) , 2017-12-06 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rxthttp://gokifu.com/s/2rxt Gu Zihao (5p) vs Tang Weixing (9p) , 2017-12-06 B+R
]]>
Thu, 07 Dec 2017 17:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoGu ZihaoTang Weixing
<![CDATA[Cui Can (5p) vs Jiao Shiwei (4p) , 2017-12-05 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rxshttp://gokifu.com/s/2rxs Cui Can (5p) vs Jiao Shiwei (4p) , 2017-12-05 B+R
]]>
Thu, 07 Dec 2017 15:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoCui CanJiao Shiwei
<![CDATA[Cui Can (5p) vs Hu Yuhan (4p) , 2017-12-06 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rxrhttp://gokifu.com/s/2rxr Cui Can (5p) vs Hu Yuhan (4p) , 2017-12-06 W+R
]]>
Thu, 07 Dec 2017 15:54:00 GMTgonewsweiqibadukgoCui CanHu Yuhan
<![CDATA[Tuo Jiaxi (9p) vs Mutsuura Yuta (7p) , 2017-12-06 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rxmhttp://gokifu.com/s/2rxm Tuo Jiaxi (9p) vs Mutsuura Yuta (7p) , 2017-12-06 B+R
]]>
Thu, 07 Dec 2017 12:56:00 GMTgonewsweiqibadukgoTuo JiaxiMutsuura Yuta
<![CDATA[Tang Weixing (9p) vs Gu Zihao (5p) , 2017-12-05 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rxahttp://gokifu.com/s/2rxa Tang Weixing (9p) vs Gu Zihao (5p) , 2017-12-05 B+R
]]>
Wed, 06 Dec 2017 17:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoTang WeixingGu Zihao
<![CDATA[Wang Yuanjun (8p) vs Lin Junyan (7p) , 2017-12-04 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rx9http://gokifu.com/s/2rx9 Wang Yuanjun (8p) vs Lin Junyan (7p) , 2017-12-04 B+R
]]>
Wed, 06 Dec 2017 16:21:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang YuanjunLin Junyan
<![CDATA[Gui Wenbo (4p) vs Yang Yi (4p) , 2017-12-05 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rx8http://gokifu.com/s/2rx8 Gui Wenbo (4p) vs Yang Yi (4p) , 2017-12-05 B+R
]]>
Wed, 06 Dec 2017 15:50:00 GMTgonewsweiqibadukgoGui WenboYang Yi
<![CDATA[Wang Yao (6p) vs Liu Xing (7p) , 2017-12-05 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rx7http://gokifu.com/s/2rx7 Wang Yao (6p) vs Liu Xing (7p) , 2017-12-05 W+R
]]>
Wed, 06 Dec 2017 15:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoWang YaoLiu Xing
<![CDATA[Sun Tengyu (7p) vs Ding Hao (5p) , 2017-12-05 B+0.5]]>http://gokifu.com/s/2rx6http://gokifu.com/s/2rx6 Sun Tengyu (7p) vs Ding Hao (5p) , 2017-12-05 B+0.5
]]>
Wed, 06 Dec 2017 15:49:00 GMTgonewsweiqibadukgoSun TengyuDing Hao
<![CDATA[Wu Guangya (6p) vs Huang Yizhong (7p) , 2017-12-05 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rx5http://gokifu.com/s/2rx5 Wu Guangya (6p) vs Huang Yizhong (7p) , 2017-12-05 W+R
]]>
Wed, 06 Dec 2017 15:48:00 GMTgonewsweiqibadukgoWu GuangyaHuang Yizhong
<![CDATA[Cao Xiaoyang (5p) vs Chang Hao (9p) , 2017-12-05 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rx4http://gokifu.com/s/2rx4 Cao Xiaoyang (5p) vs Chang Hao (9p) , 2017-12-05 B+R
]]>
Wed, 06 Dec 2017 15:47:00 GMTgonewsweiqibadukgoCao XiaoyangChang Hao
<![CDATA[Gui Wenbo (4p) vs Zheng Hong (9p) , 2017-12-04 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rx3http://gokifu.com/s/2rx3 Gui Wenbo (4p) vs Zheng Hong (9p) , 2017-12-04 B+R
]]>
Wed, 06 Dec 2017 15:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoGui WenboZheng Hong
<![CDATA[Rui Naiwei (9p) vs Yang Dong (4p) , 2017-12-04 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2rwthttp://gokifu.com/s/2rwt Rui Naiwei (9p) vs Yang Dong (4p) , 2017-12-04 W+1.5
]]>
Tue, 05 Dec 2017 16:02:00 GMTgonewsweiqibadukgoRui NaiweiYang Dong
<![CDATA[Cai Jing (6p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-04 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rwshttp://gokifu.com/s/2rws Cai Jing (6p) vs Yu Zhiying (6p) , 2017-12-04 B+R
]]>
Tue, 05 Dec 2017 16:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoCai JingYu Zhiying
<![CDATA[Cui Can (5p) vs Zhang Dongyue (5p) , 2017-12-04 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rwrhttp://gokifu.com/s/2rwr Cui Can (5p) vs Zhang Dongyue (5p) , 2017-12-04 B+R
]]>
Tue, 05 Dec 2017 16:01:00 GMTgonewsweiqibadukgoCui CanZhang Dongyue
<![CDATA[Kim Myounghoon (5p) vs Na Hyun (8p) , 2017-12-03 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rwdhttp://gokifu.com/s/2rwd Kim Myounghoon (5p) vs Na Hyun (8p) , 2017-12-03 B+R
]]>
Mon, 04 Dec 2017 12:16:00 GMTgonewsweiqibadukgoKim MyounghoonNa Hyun
<![CDATA[Xu Jiayang (6p) vs Zhang Li (6p) , 2017-12-02 B+1.5]]>http://gokifu.com/s/2rw9http://gokifu.com/s/2rw9 Xu Jiayang (6p) vs Zhang Li (6p) , 2017-12-02 B+1.5
]]>
Sun, 03 Dec 2017 19:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoXu JiayangZhang Li
<![CDATA[Xie Ke (5p) vs Li Weiqing (5p) , 2017-12-02 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rw8http://gokifu.com/s/2rw8 Xie Ke (5p) vs Li Weiqing (5p) , 2017-12-02 B+R
]]>
Sun, 03 Dec 2017 19:44:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie KeLi Weiqing
<![CDATA[Liu Xi (5p) vs Tao Xinran (6p) , 2017-12-02 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2rw7http://gokifu.com/s/2rw7 Liu Xi (5p) vs Tao Xinran (6p) , 2017-12-02 W+1.5
]]>
Sun, 03 Dec 2017 19:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoLiu XiTao Xinran
<![CDATA[Choi Cheolhan (9p) vs Shin Jinseo (8p) , 2017-12-03 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rw4http://gokifu.com/s/2rw4 Choi Cheolhan (9p) vs Shin Jinseo (8p) , 2017-12-03 W+R
]]>
Sun, 03 Dec 2017 12:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoChoi CheolhanShin Jinseo
<![CDATA[Byun Sangil (6p) vs Park Jinsol (8p) , 2017-12-03 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rw3http://gokifu.com/s/2rw3 Byun Sangil (6p) vs Park Jinsol (8p) , 2017-12-03 B+R
]]>
Sun, 03 Dec 2017 12:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoByun SangilPark Jinsol
<![CDATA[Han Seungjoo (4p) vs Lee Wonyoung (7p) , 2017-12-03 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rw2http://gokifu.com/s/2rw2 Han Seungjoo (4p) vs Lee Wonyoung (7p) , 2017-12-03 W+R
]]>
Sun, 03 Dec 2017 12:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoHan SeungjooLee Wonyoung
<![CDATA[Lee Changho (9p) vs Yun Chanhee (7p) , 2017-12-03 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rw1http://gokifu.com/s/2rw1 Lee Changho (9p) vs Yun Chanhee (7p) , 2017-12-03 B+R
]]>
Sun, 03 Dec 2017 12:36:00 GMTgonewsweiqibadukgoLee ChanghoYun Chanhee
<![CDATA[Byun Sangil (6p) vs Shin Jinseo (8p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rw0http://gokifu.com/s/2rw0 Byun Sangil (6p) vs Shin Jinseo (8p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sun, 03 Dec 2017 12:35:00 GMTgonewsweiqibadukgoByun SangilShin Jinseo
<![CDATA[Tan Xiao (9p) vs Liao Yuanhe (6p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rvthttp://gokifu.com/s/2rvt Tan Xiao (9p) vs Liao Yuanhe (6p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoTan XiaoLiao Yuanhe
<![CDATA[Shi Yue (9p) vs Chen Xian (6p) , 2017-12-02 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rvshttp://gokifu.com/s/2rvs Shi Yue (9p) vs Chen Xian (6p) , 2017-12-02 B+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:46:00 GMTgonewsweiqibadukgoShi YueChen Xian
<![CDATA[Shin Minjun (6p) vs Zhao Chenyu (6p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rvrhttp://gokifu.com/s/2rvr Shin Minjun (6p) vs Zhao Chenyu (6p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoShin MinjunZhao Chenyu
<![CDATA[Park Jungwhan (9p) vs Fan Yunruo (6p) , 2017-12-02 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rvqhttp://gokifu.com/s/2rvq Park Jungwhan (9p) vs Fan Yunruo (6p) , 2017-12-02 B+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:45:00 GMTgonewsweiqibadukgoPark JungwhanFan Yunruo
<![CDATA[Ke Jie (9p) vs Jiang Weijie (9p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rvphttp://gokifu.com/s/2rvp Ke Jie (9p) vs Jiang Weijie (9p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:44:00 GMTgonewsweiqibadukgoKe JieJiang Weijie
<![CDATA[Rong Yi (5p) vs Gu Zihao (5p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rvnhttp://gokifu.com/s/2rvn Rong Yi (5p) vs Gu Zihao (5p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:44:00 GMTgonewsweiqibadukgoRong YiGu Zihao
<![CDATA[Ding Hao (5p) vs Yang Kaiwen (9p) , 2017-12-02 B+3.5]]>http://gokifu.com/s/2rvmhttp://gokifu.com/s/2rvm Ding Hao (5p) vs Yang Kaiwen (9p) , 2017-12-02 B+3.5
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:43:00 GMTgonewsweiqibadukgoDing HaoYang Kaiwen
<![CDATA[Yang Kaiwen (5p) vs Wang Haoyang (6p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rvlhttp://gokifu.com/s/2rvl Yang Kaiwen (5p) vs Wang Haoyang (6p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:42:00 GMTgonewsweiqibadukgoYang KaiwenWang Haoyang
<![CDATA[Mi Yuting (9p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rvkhttp://gokifu.com/s/2rvk Mi Yuting (9p) vs Tuo Jiaxi (9p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:42:00 GMTgonewsweiqibadukgoMi YutingTuo Jiaxi
<![CDATA[Li Zhe (6p) vs Lian Xiao (9p) , 2017-12-02 B+R;]]>http://gokifu.com/s/2rvjhttp://gokifu.com/s/2rvj Li Zhe (6p) vs Lian Xiao (9p) , 2017-12-02 B+R;
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:41:00 GMTgonewsweiqibadukgoLi ZheLian Xiao
<![CDATA[Ma Yichao (5p) vs Li Xuanhao (7p) , 2017-12-02 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rvihttp://gokifu.com/s/2rvi Ma Yichao (5p) vs Li Xuanhao (7p) , 2017-12-02 B+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:41:00 GMTgonewsweiqibadukgoMa YichaoLi Xuanhao
<![CDATA[Meng Tailing (6p) vs Li Ming (6p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rvhhttp://gokifu.com/s/2rvh Meng Tailing (6p) vs Li Ming (6p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoMeng TailingLi Ming
<![CDATA[Liao Xingwen (6p) vs Kim Jiseok (9p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rvghttp://gokifu.com/s/2rvg Liao Xingwen (6p) vs Kim Jiseok (9p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:40:00 GMTgonewsweiqibadukgoLiao XingwenKim Jiseok
<![CDATA[Zhou Ruiyang (9p) vs Kang Dongyun (9p) , 2017-12-02 W+1.5]]>http://gokifu.com/s/2rvfhttp://gokifu.com/s/2rvf Zhou Ruiyang (9p) vs Kang Dongyun (9p) , 2017-12-02 W+1.5
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoZhou RuiyangKang Dongyun
<![CDATA[Dang Yifei (9p) vs Yang Dingxin (6p) , 2017-12-02 W+R]]>http://gokifu.com/s/2rvehttp://gokifu.com/s/2rve Dang Yifei (9p) vs Yang Dingxin (6p) , 2017-12-02 W+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:39:00 GMTgonewsweiqibadukgoDang YifeiYang Dingxin
<![CDATA[Xie Erhao (5p) vs Li Xiangyu (5p) , 2017-12-02 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rvdhttp://gokifu.com/s/2rvd Xie Erhao (5p) vs Li Xiangyu (5p) , 2017-12-02 B+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoXie ErhaoLi Xiangyu
<![CDATA[Xia Chenkun (6p) vs Wang Zejin (5p) , 2017-12-02 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rvchttp://gokifu.com/s/2rvc Xia Chenkun (6p) vs Wang Zejin (5p) , 2017-12-02 B+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:38:00 GMTgonewsweiqibadukgoXia ChenkunWang Zejin
<![CDATA[Sun Tengyu (7p) vs An Dongxu (6p) , 2017-12-02 B+R]]>http://gokifu.com/s/2rvbhttp://gokifu.com/s/2rvb Sun Tengyu (7p) vs An Dongxu (6p) , 2017-12-02 B+R
]]>
Sat, 02 Dec 2017 19:37:00 GMTgonewsweiqibadukgoSun TengyuAn Dongxu