(;GM[1]FF[4]CA[UTF-8]AP[CGoban:3]ST[2]RU[Japanese]SZ[19]KM[0.50]TM[2400]OT[5x300 byo-yomi]PW[anmeohg]PB[wazi]WR[10k]BR[11k]DT[2008-11-08]PC[The KGS Go Server at http://www.gokgs.com/]RE[B+Resign];B[dd]BL[2394.802];W[pd]WL[2392.505];B[gd]BL[2382.214]C[anmeohg [10k?]: ong se thua :D];W[dp]WL[2383.865]C[wazi [11k]: uhanmeohg [10k?]: ong bai nhiu tuoi];B[dj]BL[2368.246]C[wazi [11k]: 18];W[cl]WL[2375.641]C[wazi [11k]: and youanmeohg [10k?]: em 10];B[pp]BL[2352.36];W[nq]WL[2372.857]C[wazi [11k]: ohanmeohg [10k?]: nam hay nu wazi [11k]: 10 tuoi ma da bit choi Gowazi [11k]: namanmeohg [10k?]: em choi tu 8 tuoi];B[kp]BL[2322.107]C[anmeohg [10k?]: 9 tuoi anmeohg [10k?]: nhananmeohg [10k?]: nham];W[mp]WL[2366.336]C[wazi [11k]: gioi ghewazi [11k]: boy or girl];B[kn]BL[2303.395]C[anmeohg [10k?]: boyanmeohg [10k?]: anhwazi [11k]: ok];W[pq]WL[2346.212];B[on]BL[2296.246];W[op]WL[2334.301]C[wazi [11k]: anh moi biet choi may homanmeohg [10k?]: fet :T];B[rp]BL[2278.229]C[anmeohg [10k?]: the ma da choi dc nhu the nayanmeohg [10k?]: con phan doan dc nuoc di cua em];W[qq]WL[2318.917]C[anmeohg [10k?]: ro fetwazi [11k]: cha bit the nao kgs no tinh minh 10kwazi [11k]: 11k];B[qp]BL[2252.816]C[anmeohg [10k?]: em cung sap len 10k roi];W[rq]WL[2312.087];B[gp]BL[2240.996];W[dn]WL[2300.489];B[eg]BL[2232.278];W[cj]WL[2294.937];B[ci]BL[2222.355];W[lp]WL[2293.431];B[pj]BL[2213.174];W[jd]WL[2290.016];B[ic]BL[2208.814]C[anmeohg [10k?]: anh dang co nhieu dat hon emanmeohg [10k?]: em thua mat];W[jc]WL[2282.653]C[wazi [11k]: luc dau thi the, sau anh choi kem lamanmeohg [10k?]: thoianmeohg [10k?]: noi that di];B[of]BL[2174.719]C[anmeohg [10k?]: anh choi dc may nam roi];W[oe]WL[2278.731]C[wazi [11k]: noi that anh choi dc 2 thang ruianmeohg [10k?]: oh];B[qf]BL[2148.739]C[anmeohg [10k?]: em thua 5 tran :L];W[qe]WL[2267.88]C[anmeohg [10k?]: choi voi nguoi nuoc ngoaiwazi [11k]: may nuoc dau nay anh hoc vet dc cua nguoi khacwazi [11k]: anh cung thua 4 van rui];B[fm]BL[2106.373]C[anmeohg [10k?]: cha ai day em choi co :L];W[mf]WL[2262.519]C[wazi [11k]: anh cung vayanmeohg [10k?]: anh danh gioi quaanmeohg [10k?]: sao em dau lai dcwazi [11k]: toan hoc mot tren mang];B[ng]BL[2075.401]C[anmeohg [10k?]: anh suy nghi hoi lau day];W[kg]WL[2251.916]C[wazi [11k]: uhwazi [11k]: ban chat];B[ig]BL[2060.243]C[anmeohg [10k?]: hj`anmeohg [10k?]: ngoai co vay ra anh co biet choi co tuong kowazi [11k]: cung bitwazi [11k]: nhung hoi gaanmeohg [10k?]: anh la sinh vien truong dai hoc nao];W[kh]WL[2215.364]C[wazi [11k]: bkanmeohg [10k?]: bk la truong gi];B[ch]BL[2045.982]C[wazi [11k]: back khoa];W[id]WL[2201.43];B[hc]BL[2040.907]C[anmeohg [10k?]: em sap thua roi anmeohg [10k?]: huhuhuhu];W[if]WL[2184.461];B[hf]BL[2036.036];W[jg]WL[2178.538]C[anmeohg [10k?]: danh le diwazi [11k]: thuc ra co em co van co nhieu diem manhanmeohg [10k?]: ti nua anh ma co nhieu dat hon em se pha dat cua anhwazi [11k]: hihi];B[ck]BL[1985.37];W[bk]WL[2171.937];B[bj]BL[1980.682];W[dk]WL[2170.059];B[cj]BL[1978.213];W[ek]WL[2161.639]C[wazi [11k]: em choi hay day];B[fj]BL[1968.266];W[hg]WL[2157.387];B[gg]BL[1957.122];W[hh]WL[2149.938];B[gh]BL[1952.398]C[anmeohg [10k?]: em se lat nguoc tinh the];W[ii]WL[2143.832]C[wazi [11k]: uh];B[ik]BL[1940.149]C[anmeohg [10k?]: em ko noi dua dauwazi [11k]: uhanmeohg [10k?]: em se dan quan vao pha dat cua anhwazi [11k]: tap trung chuyen mon];W[lj]WL[2118.743]C[anmeohg [10k?]: nhung nguoi lon van thong minh hoc tre con];B[lk]BL[1922.497]C[wazi [11k]: hianmeohg [10k?]: bay gio anh co rat nhieu ke ho de em lach vaoanmeohg [10k?]: hahahahaha];W[jk]WL[2086.404]C[wazi [11k]: hay day];B[jj]BL[1894.618];W[ij]WL[2084.236]C[anmeohg [10k?]: saxanmeohg [10k?]: tinh lon roi];B[kj]BL[1879.546]C[anmeohg [10k?]: chet em];W[mi]WL[2065.735]C[wazi [11k]: sao lai chet];B[mj]BL[1871.298];W[li]WL[2063.384];B[nj]BL[1864.153];W[hk]WL[2055.897];B[il]BL[1859.302];W[gk]WL[2020.782]C[wazi [11k]: anh ko chat nua het gio anh bat den em];B[fk]BL[1847.279];W[el]WL[2017.174]C[anmeohg [10k?]: you lose];B[fl]BL[1842.238]C[wazi [11k]: hicanmeohg [10k?]: anh van co nhieu dat hon em o goc tren ben traianmeohg [10k?]: em phau tim ke ho de lach vao dowazi [11k]: em vao pha dat dianmeohg [10k?]: chuawazi [11k]: luc nao cung dcanmeohg [10k?]: thu quan xong em moi pha dat];W[ll]WL[1949.61];B[mk]BL[1821.845];W[km]WL[1929.843]C[anmeohg [10k?]: em ma tinh toan dung anh se thuaanmeohg [10k?]: co hoi thang cua em la 40%wazi [11k]: uhanmeohg [10k?]: con co hoi thang cua anh tan 60wazi [11k]: anh tinh xa kem lamanmeohg [10k?]: nhung ma];B[kl]BL[1761.48]C[anmeohg [10k?]: anh moi choi dc vai homanmeohg [10k?]: ma da choi gioi hon em];W[mn]WL[1917.469];B[lm]BL[1744.243]C[anmeohg [10k?]: mat 2 quan do cung chang sao];W[ln]WL[1899.89]C[wazi [11k]: uhwazi [11k]: quan o duoi pha dat la chinhanmeohg [10k?]: vi em dang co gang pha dat];B[mm]BL[1725.332];W[ko]WL[1892.904];B[jn]BL[1716.747];W[nm]WL[1882.767];B[ml]BL[1711.833]C[anmeohg [10k?]: anh buoc phai an quan kia];W[nn]WL[1876.242];B[jo]BL[1700.136];W[lo]WL[1873.791]C[wazi [11k]: em nho tuoi the ma choi hay gheanmeohg [10k?]: em sap lam can bang tran dau roi];B[oo]BL[1678.938]C[anmeohg [10k?]: chi can 1 ti nua thoi];W[no]WL[1866.813]C[wazi [11k]: sau nay se thanh mot ki thu xuat sac day];B[om]BL[1656.807]C[anmeohg [10k?]: :Tanmeohg [10k?]: boc fet cung vua vua thoi];W[fn]WL[1851.385]C[wazi [11k]: ko anh noi that dayanmeohg [10k?]: can than diem vuong den cat luoi do];B[en]BL[1631.597];W[eo]WL[1848.088];B[em]BL[1630.071];W[go]WL[1838.392];B[gn]BL[1626.144];W[fo]WL[1837.283];B[eq]BL[1617.49];W[hp]WL[1826.553];B[hn]BL[1584.547];W[dq]WL[1810.063];B[ho]BL[1579.416];W[hq]WL[1808.096];B[gq]BL[1576.968];W[jp]WL[1805.274];B[kq]BL[1571.609];W[jq]WL[1803.885]C[anmeohg [10k?]: cho day anh tu bo dianmeohg [10k?]: ko co cua ra dauwazi [11k]: uhwazi [11k]: anh cung bit vay];B[nl]BL[1542.973];W[kr]WL[1800.329]C[anmeohg [10k?]: em dua thoianmeohg [10k?]: anh co gang van co cua an 2 quan kia day];B[gj]BL[1530.275];W[hj]WL[1797.527];B[bl]BL[1515.018];W[bm]WL[1793.942]C[wazi [11k]: thoi di cho kha];B[al]BL[1498.888]C[anmeohg [10k?]: ca vung duoi la cua em roi];W[dm]WL[1784.851]C[wazi [11k]: uhanmeohg [10k?]: em biet anhy dang nghi giwazi [11k]: to gheanmeohg [10k?]: dung tuong boanmeohg [10k?]: dinh an 3 quan day ko de dau];B[am]BL[1476.147];W[an]WL[1782.495];B[ak]BL[1472.781];W[bn]WL[1781.353];B[ej]BL[1461.964];W[dl]WL[1778.849]C[anmeohg [10k?]: thoi anmeohg [10k?]: tu bo dianmeohg [10k?]: em se thang anhanmeohg [10k?]: co ca diem cong mawazi [11k]: uhanmeohg [10k?]: anh choi co vay dc bao nhieu lau roi];B[ie]BL[1418.788];W[ih]WL[1775.621]C[wazi [11k]: da bao la moi choianmeohg [10k?]: ko lo phong thu se mat 2 quan kiawazi [11k]: khoang 2 thanganmeohg [10k?]: fet vua vua thoianmeohg [10k?]: 2 thang doi voi thanh nien 18 tuoianmeohg [10k?]: du gioi hon tre con choi 1 nam roianmeohg [10k?]: nhung 1 nam nay em it choi co vay lam];B[je]BL[1362.275];W[ke]WL[1773.311];B[he]BL[1356.716];W[jf]WL[1768.042]C[anmeohg [10k?]: anh ngoc qua];B[jb]BL[1340.599]C[anmeohg [10k?]: dan quan vao kia em phai phong thu de ko mat 1 qquan];W[kb]WL[1761.142];B[ja]BL[1325.819];W[ka]WL[1759.109];B[ib]BL[1318.518]C[anmeohg [10k?]: em di danh rang dawazi [11k]: uhanmeohg [10k?]: 3 phut thoiwazi [11k]: okanmeohg [10k?]: xonganmeohg [10k?]: ua anmeohg [10k?]: anh dau roi];W[gr]WL[1584.634]C[wazi [11k]: day];B[kc]BL[1302.612];W[lc]WL[1579.415];B[hd]BL[1291.735]C[anmeohg [10k?]: hahaanmeohg [10k?]: anh nghi se an dc may quan do u];W[kd]WL[1569.012]C[wazi [11k]: uhwazi [11k]: ga phai koanmeohg [10k?]: ko :Hanmeohg [10k?]: em sap thua roianmeohg [10k?]: danh nhanh diwazi [11k]: dat cua anh nho hon cua em rui];B[nf]BL[1247.519]C[wazi [11k]: uh];W[ne]WL[1565.652]C[anmeohg [10k?]: chua dau];B[re]BL[1245.072]C[anmeohg [10k?]: dat cua em van nho hon];W[rd]WL[1557.957];B[rf]BL[1238.668];W[nh]WL[1545.08];B[oh]BL[1235.69];W[ni]WL[1536.978];B[oi]BL[1232.679];W[fq]WL[1523.472];B[qb]BL[1221.276]C[anmeohg [10k?]: ko choi pha dat kieu nay dau anmeohg [10k?]: huhuhuhuhuhuhuhu];W[pb]WL[1505.266];B[rc]BL[1209.485];W[qc]WL[1490.124];B[sd]BL[1202.692];W[qd]WL[1482.738];B[rb]BL[1192.666];W[sp]WL[1474.824];B[so]BL[1190.384];W[sq]WL[1467.624];B[rn]BL[1188.795];W[er]WL[1463.143];B[ki]BL[1166.222];W[ji]WL[1457.29];B[kk]BL[1161.567];W[mg]WL[1454.271]C[wazi [11k]: em gioi day];B[oc]BL[1139.543];W[pc]WL[1433.491]C[anmeohg [10k?]: anh nam chac phan thang roiwazi [11k]: em dc cong 6.5 phai ko nhi];B[gl]BL[1101.629]C[anmeohg [10k?]: 0.5wazi [11k]: ah];W[hl]WL[1407.7];B[hm]BL[1097.36];W[pf]WL[1404.712];B[pg]BL[1095.296];W[og]WL[1399.56]C[anmeohg [10k?]: hahahahawazi [11k]: chet ruianmeohg [10k?]: mac baywazi [11k]: nham wazi [11k]: lo tay];B[qh]BL[1072.934]C[anmeohg [10k?]: ko nbitanmeohg [10k?]: hehehehehehehehehewazi [11k]: huhuhuhuhuhu];W[nc]WL[1387.108];B[pa]BL[1054.916];W[ob]WL[1384.302]C[anmeohg [10k?]: thoianmeohg [10k?]: dung pha dat nua];B[gi]BL[1026.942];W[oa]WL[1375.762];B[qa]BL[1022.279]C[anmeohg [10k?]: den luc quyet dinh roi];W[fp]WL[1368.382]C[anmeohg [10k?]: an het quan dianmeohg [10k?]: sau do ca hai nguoi cung pass nhawazi [11k]: okanmeohg [10k?]: pass di anhwazi [11k]: cho ti nuaanmeohg [10k?]: pass di];B[ip]BL[989.442];W[iq]WL[1365.402];B[io]BL[987.635]C[anmeohg [10k?]: ngoan co];W[mq]WL[1363.265]C[anmeohg [10k?]: nhamanmeohg [10k?]: cho em di laiwazi [11k]: ko bitanmeohg [10k?]: huhuhuuhuhuhuhuhuhwazi [11k]: giong anh thuianmeohg [10k?]: danh tip di];B[hi]BL[946.279];W[lq]WL[1360.951]C[anmeohg [10k?]: anh thang roianmeohg [10k?]: khoi can noianmeohg [10k?]: nhung van cu phai danh daanmeohg [10k?]: xem em kem anh bao nhiu mucanmeohg [10k?]: didiwazi [11k]: doi tianmeohg [10k?]: nhanh len 1 tianmeohg [10k?]: cham nhu rua y];B[]BL[887.366]C[wazi [11k]: di rui daywazi [11k]: xong chuawazi [11k]: dau rui](;W[od]WL[1260.633]C[wazi [11k]: heyanmeohg [10k?]: danh tiep di];B[jm]BL[861.951];W[ep]WL[1256.808]C[anmeohg [10k?]: an tiep con kia la xong];B[]BL[841.034];W[]WL[1256.807]C[anmeohg [10k?]: saxanmeohg [10k?]: em ko duoi kip anhwazi [11k]: con ay chet ruiKid93go [14k]: uầyKid93go [14k]: sao trắng không đánh tam tam àwazi [11k]: hay gheanmeohg [10k?]: choi tiep dianmeohg [10k?]: nhawazi [11k]: anh phai di co viec bananmeohg [10k?]: chieu choi nhawazi [11k]: hom khacanmeohg [10k?]: em cung phai ra ngoai di choi dayanmeohg [10k?]: ngay maianmeohg [10k?]: ????wazi [11k]: add nick vaowazi [11k]: luc nao len lai choianmeohg [10k?]: add la gianmeohg [10k?]: em hieu biet kemanmeohg [10k?]: choi dien tu tu hoi 4 tuoi thoiwazi [11k]: them vao danh sach ban be ayanmeohg [10k?]: ko can dauwazi [11k]: the cung dcanmeohg [10k?]: luc nao anh len mang em lai tim chu w dfau tien])(;W[]WL[1322.994]TW[kc][pe][nf][of][ig][ng][jh][cm][cn][ao][bo][co][do][mo][ap][bp][cp][gp][kp][np][aq][bq][cq][gq][kq][oq][ar][br][cr][dr][fr][hr][ir][jr][lr][mr][nr][or][pr][qr][rr][sr][as][bs][cs][ds][es][fs][gs][hs][is][js][ks][ls][ms][ns][os][ps][qs][rs][ss]TB[aa][ba][ca][da][ea][fa][ga][ha][ia][ra][sa][ab][bb][cb][db][eb][fb][gb][hb][sb][ac][bc][cc][dc][ec][fc][gc][sc][ad][bd][cd][ed][fd][ae][be][ce][de][ee][fe][ge][se][af][bf][cf][df][ef][ff][gf][sf][ag][bg][cg][dg][fg][qg][rg][sg][ah][bh][dh][eh][fh][ph][rh][sh][ai][bi][di][ei][fi][pi][qi][ri][si][aj][oj][qj][rj][sj][bk][jk][nk][ok][pk][qk][rk][sk][jl][ll][ol][pl][ql][rl][sl][gm][im][jm][km][pm][qm][rm][sm][in][pn][qn][sn][po][qo][ro]))
Share |

anmeohg    wazi
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Download     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru