(;CA[utf-8]RU[Chinese]GM[1]FF[4]AP[CGoban:3]SZ[19]ST[2]EV[10th Chunlan Cup Final]RO[Game 1]DT[2015-06-01]PC[Zhangjiajie]PB[Zhou Ruiyang]BR[9d]PW[Gu Li]WR[9d]KM[7.5]RE[W+Resign]SO[https://gogameguru.com/]MULTIGOGM[1];B[pd]C[Zhou RuiYang cầm quân đen];W[dd];B[qp];W[dq]C[Gu Li không muốn Zhou Ruiyang chơi khai cuộc tiểu trung quốc lưu];B[op]TR[pd][op][qp]C[Đen tam giác là khai cuộc được các kỳ thủ chuyên nghiệp chơi khá nhiều trong thời gian qua](;W[jq]LB[qi:A][qf:B]C[Nước đi này cũng tốt nhưng chia biên ở A,hay tiếp cận ở góc B sẽ thông thường hơn.Gu Li rất giỏi ở khai cuộc,ta sẽ cùng xem ý tưởng của Gu sau nước cờ này.];B[cf]C[Zhou Ruiyang lựa chọn tiếp cận ở đây. Đến đây thì Đen cũng có thể tiếp cận góc này ở phía bên phaỉ.Các bạn biết đấy trong khai cuộc thì không phải lúc nào cũng có nước đi chính xác đặc biệt là khi trận đấu mới diễn ra,chúng ta nên chơi theo phong cách của mình,tạo ra một khai cuộc là chúng ta cảm thấy thoải mái.];W[fc];B[cn](;W[cp]C[Gu Li không muốn chọn các biến phức tạp với các nước kẹp. Gu Li đả nhập rất thông minh ,anh không ngại cho đối thủ của mình một khung lãnh thổ mà có nhiều điểm yếu.];B[dj]LB[cl:A][ch:B][dk:C][di:D][cj:E]C[Đen phát triển khá nhanh nhưng hình cờ mỏng. Đen có nhiều điểm yếu A,B,C,D,E. Tùy tình hình mà trắng sẽ chơi];W[mq]TR[qp][op]LB[dq:A][jq:B]C[Gu Li vẫn không vội vàng tiếp cận quân đen sao ở góc phải trên cùng hay chia biên mà mở ở đây. Nước cờ này có 2 mục đích,tấn công 2 quân đen tam giác,làm mạnh nhóm quân của mình,2 quân trắng A,B khá xa nhau nếu trắng phòng vệ đất thì nhỏ mà bỏ mặc thì sẽ bị đen đả nhập ngay.Gu Li muốn có một thế cờ dày để sau này fighting.](;B[qf];W[pk]LB[qi:A][qm:B][jc:C]C[Chia biên là ý tưởng quen thuộc. Tuy nhiên Gu Li chọn nước cờ ở hàng thứ 4,điều này có nghĩa Gu Li muốn lựa chọn của mình ở nước cờ kế tiếp là linh hoạt,bất kỳ nước tấn công đen A hay B đều không là sente với trắng,trắng có thể nhảy vào trung tâm.Nếu đen A,trắng C,đen B và trắng sẽ nhảy ra trung tâm.Không dễ gì để đen tấn công nhóm này.];B[kc]C[Zhou Ruiyang lấy điểm lớn,anh không muốn theo ý đồ của Gu Li.](;W[qo]C[Chính xác];B[po];W[qn](;B[pq]C[Nước cờ này hợp lý trong tình huống này,quân đen đã sống và vẫn giữ được nước quan tử lớn về sau];W[pn];B[on];W[om];B[nn];W[nm];B[mn];W[qh]C[Tuy đen có sente và sẽ đả nhập vào đất trắng nhưng nhìn chung đến đây là một thành công với Trắng];B[hq]TR[mn][nn][on][op][po][qp][pq]LB[kq:A]C[Nước đả nhập khá tự nhiên,do có sự hậu thuẫn của nhóm quân đen tam giác và sẽ tạo ra điểm yếu cho nhóm quân trắng ở A về sau];W[jo];B[ho]C[2 nước cờ trên khá tự nhiên,trắng vẫn có điểm yếu trong nhóm cờ tuy nhiên 2 quân đen vẫn chưa đủ mạnh để tấn công được](;W[dn]C[Nước đi này là không thông thường nhưng nó là hợp lý trong tình huống này,trắng có thể kéo 2 quân trắng ở góc ra trung tâm nếu muốn];B[dm];W[en];B[cm]C[Nước cờ này là bắt buộc,nếu không trắng sẽ cắt ngay];W[fq]C[Điểm quan trọng,nếu không đen sẽ lấy ngay,khi đó hình cờ trắng sẽ không tốt. Ngoài ra trắng có thể nối dưới 2 nhóm quân của mình](;B[fo]C[Nước cờ này làm mạnh nhóm quân đen,tấn công 2 quân trắng và đề phòng trắng nối dưới ở B](;W[bd]LB[ce:A]C[Quân trắng ở góc dưới bên trái đã sống nên Gu Li thoát tiên đi lấy điểm lớn trước.Gu Li chơi ở đây thay vì ở A vì muốn giữ điểm yếu để tận dụng về sau của nhóm quân đen ở biên ];B[do]C[Nước này có một chút trùng nhịp độ trận đầu xuống](;W[ic]LB[pb:A]C[Gu Li bỏ qua và lấy điểm lớn. Nước cờ này tạo ra điểm yêu A cho nhóm quân đen ở góc và biên trên. ](;B[kq]C[Đen quyết định tấn công nhóm trắng trước,khu vực này quá lớn để quân trắng thoát tiên tấn công góc đen](;W[kp]C[Chính xác];B[lq];W[lp];B[jr];W[kr];B[lr];W[ir];B[ks];W[iq];B[hr]C[Những nước đi này hoàn toàn tự nhiên];W[mm]C[Trắng kéo dài ở đây trước,đen bắt buộc phải kéo dài theo nếu không trắng bẻ ngay];B[ln](;W[is]C[Nước đi này hợp lý hơn](;B[mr];W[jm]C[Nước nhảy ở đây là cần thiết.Nếu trắng đả nhập vào góc thì đen sẽ đánh ở nước trắng 54 này ngay](;B[hm];W[kl]C[Quân trắng đã nhảy ra ngoài trung tâm];B[oc]C[Đến bây h thì Zhou Ruiyang mới bảo vệ góc.Kết quả đến đây Trắng ưu thế hơn một chút nhờ độ dày];W[gn];B[go]LB[eo:A]C[Bắt buộc nếu không trắng cắt ngay. Quân trắng vẫn còn nước cắt ở A,tình hình ở đây là không dễ chịu cho đen. Ngoài ra nước cờ này còn ẩn chứa một kế hoạch khác của Gu Li];W[di]LB[gn:A][go:B]C[Sau khi trao đổi xong nước trắng A đen B,Gu Li bắt đầu tận dụng điểm yếu của quân đen trên biên. Ta sẽ nhìn thấy được kế hoạch của trắng ở đây];B[ci];W[ch](;B[bh]LB[gn:A]C[Vì trắng A nên đen bắt buộc phải chơi ở đây](;W[bi];B[cj];W[bg];B[dh];W[cg];B[dg];W[bf]C[Hoàn toàn tự nhiên];B[ei]C[Nước ăn quân này là quan trọng,đen không cần phải lo lắng gì cho nhóm ở biên này nữa];W[qc]C[Gu Li đã thăm dò một nước ở đây trước];B[qd];W[oh];B[in]C[Một nước lừa của Zhou Ruiyang](;W[er]LB[hs:A][lm:B]C[Gu Li trả lời chính xác,quân trắng có 2 điểm nối ở A hoặc B];B[jn]C[Sente,đen không nên đi chỗ khác,nước này làm nhóm quân trắng có điểm yếu](;W[hs]C[Gu Li đã sai sót nhỏ ở đây];B[lm]C[Zhou Ruiyang tận dụng ngay sai lầm của Gu Li];W[ll];B[mh]C[Nước này khá đau với Gu Li,tuy nhiên anh vẫn đang chiếm ưu thế một chút];W[rg]C[Gu Li quay lại đây tận dụng quân trắng ở trong góc,nếu để đen đi nước này trước thì sẽ rất đau cho trắng](;B[mj]LB[pm:A][ml:B]C[Zhou không quan tâm đến nước đe dọa của trắng. Nước này còn dọa cắt ở A,B](;W[ro]C[Gu Li rất bình tĩnh khi kéo dài ở đây thay vì tận dụng aji ở góc. Zhou Ruiyang đang cố gắng lật ngược lại tình thế,Gu Li không cần thiết phải phức tạp hóa trận đấu](;B[gd];W[hb]C[Rất bình tĩnh,bức tường mà đen tạo ra sẽ có rất nhiều vết nứt];B[id];W[kj]C[Nước này làm giảm ưu thế trung tâm của Zhou.];B[oi];W[pi];B[og]TR[mh][oi][og][qf][qd][pd][oc][kc][id]C[Đen đang cố gắng xây dựng lãnh thổ ở đây nhưng nó có nhiều lỗ hổng. tuy nhiên Zhou đang thua anh phải chơi tích cực hơn để lật ngược tình thế];W[ni];B[nh];W[oj];B[li]LB[kh:A]C[Tôi cũng không biết được nước này là tốt hay xấu,đen nhảy A là thông thường hơn];W[jc](;B[kd];W[rc]C[Đen bỏ không thủ góc nữa,thủ góc thì khu vực bên ngoài của đen sẽ bị mất];B[rp]LB[so:A][ml:B][pm:C][hs:D][lm:E]C[Nước này không hề nhỏ,nó còn một nước bẻ sente rất mạnh ở A,điểm cắt B,C rất khó chịu.Các bạn có thể thấy một chút sai lầm nhỏ của Gu Li ở D để cô Zhou có cơ hội ở đen E gây khó chịu như thế nào.Tuy nhiên ván đấu vẫn đang tốt hơn cho Gu Li];W[ki];B[kh];W[jh];B[kg];W[lj];B[nj]LB[so:A][pm:B][ml:C]C[Nước này vẫn đang nhăm nhe nước bẻ A cắt B,C tùy theo tình huống];W[pb];B[co]C[Nước này rất lớn đen bắt mấy quân trắng,về sau còn sente bẻ bắt trắng thủ sống góc ];W[ob]C[Gu Li rất bình tĩnh chơi ở đây,quân trắng này rất quan trọng,nó giúp Gu Li phá tung khu vực này của Zhou](;B[gr]C[Đen bắt đầu gây sức ép,bắt trắng phải thủ sống góc. Zhou cũng không vội vàng phải quay về thủ đất ở biên trên];W[gs];B[bp];W[bq];B[ao](;W[cr]C[Cần thiết];B[ce];W[cd]C[Những sente đe dọa bắt đối phương phải đỡ];B[ii];W[ij];B[pm];W[qm](;B[nb];W[pg](;B[rd]C[Đen nghĩ rằng tiềm năng ở đây không còn nữa nên trước tiên ép trắng thủ sống ở góc];W[rb];B[hj]C[Sau đó đi ở đây tìm cách lấy đất];W[hk](;B[gk];W[hi];B[gj];W[of];B[ng];W[pf]C[Sau nước cờ này thì đen ở đây gần như không còn mấy đất cả];B[ih]C[Đen bắt buộc phải quay lại đây];W[ji];B[jg];W[ig]C[Tuy nhiên quân đen có quá nhiều lỗ hổng];B[hh]C[Gu Li chơi rất thoải mái. Tôi không thấy cơ hội nào cho Zhou cả. Về cơ bản trận đấu đã kết thúc];W[jd];B[je];W[ie]LB[hd:A];B[hd];W[ke];B[jf]LB[fd:A]C[Đen vẫn còn hở ở A];W[mc]TR[nb][oc][pd][qd][rd][qf]C[Đây là đòn kết liều. Nhóm quân đen tam giác bị đe dọa mạnh mẽ](;B[kb]C[Zhou bấu vúi cơ hội cuối cùng](;W[mb]C[Gu Li không cho Zhou cơ hội nào cả];B[nc];W[me]C[Đến đây Zhou Ruiyang đầu hàng.Trận đấu này không có nhiều khó khăn với Gu Li,Gu Li đã chiến thắng khá thuyết phục.])(;W[nc];B[nd];W[md];B[ne];W[mb];B[fd](;W[ed]LB[gb:A]C[Trắng k chơi thế này được,đen A rất nguy hiểm])(;W[ec];B[le]C[Đây là điều mà Zhou muốn])))(;B[mb]C[Nước đi này không hữu dụng];W[lb](;B[lc];W[ne]C[5 quân đen chết,quá lớn])(;B[nc];W[kb];B[md];W[ld];B[me];W[fe]C[Vâng,không có cơ hội nào cho Zhou cả])))(;B[ik]C[Đen đánh bắt];W[il]C[Trắng phản đòn ngay]))(;B[pf]C[Đen chặn đầu];W[mb]C[Thực sự thì đất đen bị thu hẹp rất nhiều]))(;B[ml]C[Cắt ở đây không lớn nữa và cũng không phải là sente];W[mk];B[nl];W[nk];B[ol]C[Đến đây trắng sẽ có sente và phá hủy đất đen]))(;W[nc]C[Nếu trắng bỏ];B[br];W[aq];B[cr];W[cq];B[ep]C[Quân trắng chết]))(;B[nb]C[Nước bẻ này không còn hợp lý nữa];W[mb]C[Rất đau cho đen]))(;B[jd];W[kb];B[lc]C[Đất đen bị thu hẹp nhiều,ngoài ra aji ở trong góc cũng rất khó chịu]))(;B[rp];W[nk];B[rf];W[eo];B[co];W[ep]C[Kết quả đến đây rất khó cho Zhou lật ngược tình thế vì quân trắng rất dày,Gu Li đã cải thiện được rất nhiều kỹ năng quan tử của mình sau loạt đầu Jubango với Lee Sedol.]))(;W[rc]C[Trắng có thể tận dụng góc như sau];B[rd];W[pb];B[rb];W[sd];B[se];W[sc];B[re];W[ra];B[qa];W[sb];B[sa];W[ob];B[nb];W[nc]C[Quân trắng ở góc bị bắt nhưng đen bị thu hẹp đất rất nhiều]))(;B[mk]C[Kỳ thủ nghiệp dư thường hay dọa nước peep ở đây ];W[mi]C[Tuy nhiên trắng sẽ không nối mà tấn công ngược lại ở đây]))(;W[lm]C[Trắng nên đánh ở đây];B[kn];W[hs]LB[lm:A][ll:B][mh:C]C[Khi đấy đen không còn nước trao đổi đen A,trắng B sau đó đen tấn công C nữa]))(;W[jn];B[dp];W[co];B[ep];W[er]TR[dn][en][gn]C[3 quân tam giác bị bắt trong sente]))(;W[dh]C[Đánh thế này quá tiêu cực];B[bg];W[ej];B[dk]C[Đen dễ dàng bảo vệ đất,nhóm trắng chưa mạnh]))(;B[dh]C[Đen không thể đánh bắt ở đây được];W[ei];B[bh];W[cj];B[cg];W[bi];B[ch];W[dk]LB[hm:A]C[Ta nhìn thì thấy quân đen A khiến cho chinh quân thất bại nhưng];B[ej];W[fj];B[ek];W[el];B[fk];W[gk];B[fl];W[fm];B[gl];W[hl];B[gm];W[hn];B[im];W[in];B[il];W[fn];B[co];W[eo];B[dp];W[cq];B[ep];W[fp];B[eq];W[er]TR[hq][hr][ho][go][fo]C[Quân trắng tam giác bị đánh bắt,quân trắng ưu thế rõ ràng]))(;B[lm]C[Bản thân tôi thấy nước cờ này gây sức ép mạnh hơn nhưng tôi không hiểu tại sao Zhou Ruiyang không chơi nước này,có thể anh đã tính được rằng nước cờ này không tốt.]))(;B[mp]C[Cắt ở đây là tham lam];W[np];B[mo];W[mr]C[5 quân đen bị bắt]))(;W[hs]LB[is:A]C[Nước đi này không hợp lý trong tính huống này,đen sẽ tạo KO ở A phức tạp trận đấu ngay lâp tức và sẽ khó khăn cho trắng vì KO này quan trọng với trắng hơn ,nếu thua trắng có 2 nhóm yếu phải lo ]))(;W[kr];B[kp](;W[jp];B[lr];W[jr];B[lq];W[hr];B[oc]C[Trắng chơi thế này quá là tiêu cực,đen bảo vệ góc mà lại có thêm nhiều điểm ở biên dưới])(;W[jr];B[jp]C[Trắng chiến đấu rất khó khăn ở đây ])))(;B[oc]C[Sau khi đếm đất,có lẽ Zhou Ruiyang cho rằng nước này quá thụ động,trắng có tiên để phòng vệ nhóm tam giác khi đó đen rất khó lật ngược tình thế vì trắng không có nhóm yếu và đen trung tâm không mạnh hơn trắng]))(;W[eo]C[Trắng sẽ không cắt,cắt chỉ làm nhóm quân đen mạnh hơn];B[ep];W[co];B[fm]LB[hr:A]C[Bây h nhóm quân đen đã rất mạnh rồi,nước nối của quân trắng ở A không còn hiệu quả nữa]))(;W[hr]C[Nếu trắng nối];B[ir];W[iq];B[gr];W[hp];B[gq];W[gp];B[fp];W[fr];B[hs];W[go];B[jr];W[gn];B[kq];W[em]LB[fn:A]C[Nước này là cần thiết nếu không trắng sẽ đi ở A ngay];B[bd];W[cc];B[ko]C[Đây là kế hoạch của đen])(;W[ce]C[Nước này cũng được];B[df];W[bf];B[bg];W[be]LB[bh:A]C[Đen vẫn còn điểm yếu ở A,tuy nhiên không dễ gì để trắng tận dụng nó];B[im]C[Và đen tấn công]))(;B[hm]LB[hr:A]C[Đen nhảy lên trắng sẽ nối ở A ngay lập tức]))(;W[jm]C[Gu không muốn chơi nước cờ này bởi vì đen sẽ ];B[fq]LB[mm:A]C[Đen làm mạnh nhóm,vây 2 quân trắng ở trong góc,gây sức ép bắt trắng phải thủ sống nhỏ trong góc,quân trắng nhảy ra trung tâm chưa mạnh khi đen vẫn có thể bẻ ở A gây sức ép]))(;B[rp]LB[mq:A]C[Với quân trắng A sẽ rất khó để cho đen chơi nước này];W[pn];B[on];W[om];B[nn];W[pq]C[Trắng sẽ tấn công tiếp](;B[pp];W[oq]TR[nn][on][po][op][rp][qp][pp]C[Nhóm đen tam giác chưa sống,quân trắng được thêm đất một cách tự nhiên])(;B[oq]C[Đen không thể khép góc được];W[pp];B[oo];W[pr]LB[or:A][rq:B]C[A,B sẽ là 2 mia kế tiếp cho trắng])))(;W[qh]LB[qo:A][op:B][oq:C][rp:D]C[Nước cờ này không tốt. Hiện nay không còn kỳ thủ nào chơi như vậy nữa. Ý tưởng chung hiện nay các kỳ thủ chuyên nghiệp là thăm dò ý đồ của đen trước khi lấy biên,cụ thể họ hay tiếp cận các góc không lo trước,trong trường hợp này họ chơi ở A trước,nếu đen B là ở C thì họ sẽ tiếp cận ở D. ];B[qm]C[Đen tấn công ở đây khiến trắng gặp khó khăn rất nhiều]))(;B[pj]C[Đen cũng có thể suy nghĩ về nước cờ này];W[nc];B[pf];W[kd]C[Có vẻ Zhou Ruiyang không thích lắm diễn biến đến đây,quân trắng khá dày,tuy quân đen phát triển nhanh nhưng có nhiều điểm yếu]))(;W[cl];B[cq]C[Khi đó ván đấu sẽ rất phức tạp]))(;W[qi](;B[qk];W[qf];B[qe];W[pf];B[nd];W[oj];B[fc];W[cf];B[nf];W[pl];B[ql];W[oh];B[jd]C[Ván cờ có thể tiếp diễn như vậy])(;B[qg]LB[fc:A][cf:B][jd:C]C[Đi ở đây không phải ý hay khi quân đen chưa có hình thể phát triển ở bên phải với đen A,trắng B,đen C];W[ql];B[pk];W[qk];B[pi];W[pj];B[oj];W[qj];B[ph];W[ok];B[nj]TR[nj][oj][pi][ph][qg][pd]C[Đen có một bức tường nhưng không dễ gì trắng cho đen tiếp tục phát triển ở đây]))(;W[qf];B[pi];W[nc];B[pf];W[pg];B[of];W[qd];B[qc];W[qe];B[pc];W[og](;B[mf]C[Đây cũng là một nước đi trong trận đấu chuyên nghiệp];W[qh];B[qi];W[pe];B[oe];W[od];B[ob]C[Đây sẽ là một ván cờ khác])(;B[md]C[Đây là khai cuộc trong trận chung kết giữa Kono Rin vs Lee Sedol – 26th Asian TV Cup];W[qh];B[qi];W[nd];B[me];W[mc];B[ng];W[nh];B[nf];W[jc]C[Đến đây kết quả là cân bằng cho cả 2 ])))
Share |

Gu Li    Zhou Ruiyang
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Download     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru