(;GM[1]FF[4]CA[UTF-8]AP[gokifu.com]SO[http://gokifu.com]ST[1]SZ[19]PW[wei2d (2D)]WR[]PB[xjpxjp2013 (2D)]BR[]RE[black wins by resignation]DT[2016-12-15];B[cd];W[dp];B[pc];W[qp];B[op];W[lp];B[qq];W[rq];B[pq];W[ro];B[mq];W[lq];B[mp];W[lo];B[mo];W[gq];B[cq];W[cp];B[dq];W[eq];B[er];W[fr];B[ep];W[fq];B[bp];W[bo];B[bq];W[cn];B[ds];W[eo];B[mr];W[ln];B[kr];W[lr];B[ls];W[mn];B[jq];W[pn];B[on];W[om];B[nn];W[nm];B[jo];W[qe];B[od];W[pg];B[oh];W[og];B[mh];W[ng];B[mj];W[jn];B[pl];W[pm];B[pj];W[qi];B[qj];W[ri];B[ml];W[io];B[ip];W[ko];B[jp];W[ho];B[km];W[kn];B[hp];W[go];B[jk];W[ec];B[ic];W[cc];B[bc];W[dd];B[cb];W[ce];B[dc];W[bd];B[cc];W[de];B[be];W[bf];B[ad];W[di];B[bg];W[cg];B[af];W[ch];B[cf];W[df];B[ek];W[gk];B[ei];W[fj];B[ej];W[gh];B[fi];W[gi];B[eg];W[bf];B[ff];W[hd];B[hf];W[id];B[gd];W[ge];B[fe];W[fd];B[gc];W[he];B[gf];W[if];B[ig];W[jf];B[hg];W[hc];B[gb];W[hb];B[fc];W[ga];B[ed];W[md];B[mb];W[qc];B[qb];W[rc];B[mc];W[ld];B[kc];W[rb];B[jc];W[ob];B[pb];W[lc];B[lb];W[ka];B[kb];W[ja];B[la];W[na];B[nd];W[me];B[pe];W[pf];B[nb];W[qa];B[pa];W[oc];B[qd];W[rd];B[pd];W[ne];B[oa];W[ji];B[jg];W[kh];B[ki];W[li];B[kj];W[lh];B[jh];W[ii];B[lj];W[mi];B[ni];W[nh];B[lg];W[mg];B[kg];W[mh];B[oi];W[rj];B[ol];W[il];B[ik];W[hl];B[hj];W[gj];B[hi];W[ck];B[ke];W[dl];B[el];W[fg];B[fh];W[gg];B[ef];W[dh];B[eh])
Share |

wei2d (2D)    xjpxjp2013 (2D)
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Download     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru