(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]EV[]PB[Takao Shinji]BR[9p]PW[Hirata Tomoya]WR[7p]KM[6.5]DT[2017-08-19]RE[B+1.5]LT[]LC[]GK[1];B[pd];W[dc];B[qp];W[dq];B[de];W[ce];B[cf];W[cd];B[co];W[fp];B[df];W[fc];B[dk];W[oq];B[hq];W[kq];B[go];W[en];B[dm];W[cp];B[do];W[ep];B[fr];W[bo];B[bn];W[bp];B[dr];W[cr];B[fn];W[gp];B[hp];W[ho];B[kp];W[io];B[jp];W[ip];B[iq];W[jq];B[lq];W[lr];B[mr];W[jr];B[jn];W[im];B[mp];W[hr];B[in];W[hn];B[hm];W[gm];B[hl];W[fm];B[gl];W[fl];B[fk];W[gn];B[el];W[gk];B[hk];W[gj];B[hj];W[hi];B[gi];W[fj];B[ek];W[fi];B[gh];W[fh];B[fg];W[ii];B[ij];W[gg];B[hh];W[eg];B[ff];W[ef];B[fe];W[jj];B[il];W[ee];B[eh];W[dg];B[ei];W[cg];B[pk];W[po];B[pp];W[op];B[oo];W[pn];B[on];W[ro];B[rp];W[lo];B[jo];W[fo];B[lp];W[om];B[pm];W[pl];B[qm];W[ol];B[qo];W[ql];B[qi];W[oi];B[pg];W[qj];B[pi];W[pj];B[rj];W[rk];B[oj];W[qk];B[fd];W[gc];B[nj];W[ri];B[rh];W[sj];B[ed];W[dd];B[ic];W[oh];B[og];W[mi];B[mg];W[ni];B[pc];W[kc];B[jd];W[kd];B[ec];W[je];B[eb];W[id];B[hc];W[hd];B[gb];W[nc];B[jc];W[jb];B[ib];W[ia];B[hb];W[lf];B[lg];W[ph];B[md];W[mc];B[qg];W[qh];B[kb];W[lb];B[ja];W[kf];B[nd];W[ob];B[pb];W[ih];B[ej];W[ig];B[bh];W[bg];B[cb];W[db];B[da];W[bb];B[ba];W[bc];B[mm];W[nm];B[hf];W[if];B[qn];W[nf];B[ng];W[mf];B[sh];W[oe];B[od];W[pe];B[qe];W[ml];B[ll];W[lk];B[mk];W[nl];B[ld];W[lc];B[kl];W[mn];B[ls];W[bm];B[cn];W[an];B[ch];W[bk];B[lm];W[nn];B[kr];W[js];B[kj];W[lj];B[gq];W[gr];B[bj];W[pa];B[qa];W[oa];B[qb];W[rm];B[rn];W[gd];B[jk];W[ck];B[li];W[mj];B[ji];W[kg];B[cj];W[cm];B[dn];W[sn];B[so];W[sm];B[cl];W[bl];B[hg];W[lh];B[fq];W[ir];B[ki];W[no];B[np];W[ln];B[dh];W[bf];B[fb];W[kn];B[km];W[er];B[le];W[ke];B[jh];W[jg];B[ge];W[ie];B[oc];W[ma];B[ag];W[af];B[ah];W[ks];B[lr];W[dl];B[em];W[pf];B[qf];W[eo];B[kk];W[ak];B[am];W[ao];B[nb];W[na];B[aj];W[al];B[la];W[ka];B[cl];W[am];B[la];W[mb];B[ab];W[cc];B[ca];W[ac];B[ea];W[ka];B[jb];W[la];B[dl];W[aa];B[sl];W[rl];B[ab];W[po];B[pn];W[aa];B[fs];W[eq];B[ab];W[qd];B[aa];W[rd];B[rc];W[sf];B[se];W[re];B[rf];W[sd];B[rg])
Share |

Hirata Tomoya    Takao Shinji
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Download     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru