(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]AP[SGFC:1.16] KM[0.5] DT[2021-11-07] SO[katagui.baduk.club] ;B[dp];W[];B[pd];W[];B[pp];W[];B[dd];W[];B[dj];W[];B[pj];W[] ;B[jj];W[fq];B[cn];W[jp];B[nq];W[jd];B[nc];W[fc];B[cf];W[ql] ;B[qj];W[ro];B[qp];W[pn];B[hc];W[hd];B[id];W[ie];B[ic];W[gd] ;B[jc];W[od];B[oc];W[je];B[lc];W[qd];B[qc];W[pe];B[pc];W[rp] ;B[rq];W[rr];B[qr];W[qh];B[oh];W[re];B[hq];W[sq];B[qq];W[mp] ;B[mq];W[dg];B[cg];W[di];B[dh];W[eh];B[ch];W[ei];B[ci];W[ej] ;B[fp];W[dk];B[cj];W[eq];B[ep];W[cq];B[cp];W[dq];B[gq];W[ok] ;B[oj];W[mk];B[mi];W[fl];B[bq];W[br];B[bp];W[ar];B[ki];W[lh] ;B[mj];W[rc];B[rb];W[kk];B[kj];W[dc];B[cc];W[cb];B[bd];W[lq] ;B[lr];W[lp];B[kr];W[bc];B[cd];W[kc];B[kb];W[kd];B[jk];W[lb] ;B[mb];W[sb];B[jm];W[mn];B[lk];W[ll];B[kl];W[eb];B[ml];W[om] ;B[ck];W[dl];B[cl];W[gb];B[ib];W[ld];B[mc];W[gr];B[hr];W[fr] ;B[ra];W[ri];B[rj];W[pg];B[bb];W[ba];B[ac];W[hi];B[ef];W[hk] ;B[oe];W[of];B[ne];W[dn];B[dm];W[em];B[cm];W[qb];B[pb];W[nk] ;B[lm];W[rm];B[np];W[hm];B[jq];W[ip];B[eg];W[fg];B[ff])
Share |

    
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Download     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru