(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]EV[31st Japanese Shinjin O]RO[round 1]PB[Tsuruyama Atsushi]BR[6p]PW[Okuda Aya]WR[1p]DT[2006-02-06]RE[B+R]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]TI[399];B[pd];W[dd];B[pq];W[dp];B[fq];W[hq];B[cf];W[fc];B[bd];W[eq];B[cc];W[ic];B[fp];W[dn];B[go];W[jp];B[lp];W[jn];B[gl];W[nq];B[io];W[jo];B[np];W[dk];B[il];W[mp];B[mq];W[mo];B[lq];W[op];B[lo];W[no];B[km];W[nr];B[ln];W[qo];B[er];W[dr];B[fr];W[qf];B[qh];W[of];B[nc];W[rd];B[qc];W[lc];B[ld];W[kd];B[md];W[ke];B[mf];W[oh];B[pg];W[pf];B[og];W[ng];B[nf];W[rh];B[qi];W[ri];B[qj];W[mh];B[rc];W[rj];B[qg];W[rg];B[qk];W[nk];B[ni];W[mi];B[ro];W[qn];B[nj];W[mj];B[ok];W[nl];B[rn];W[rl];B[rk];W[sk];B[qm];W[rm];B[ql];W[sj];B[qp];W[on];B[nh];W[mg];B[oi];W[hn];B[jq];W[jr];B[kq];W[iq];B[ip];W[kr];B[lr];W[ns];B[pp];W[po];B[pr];W[ls];B[el];W[qe];B[cq];W[fn];B[gn];W[dq];B[dl];W[gp];B[ho];W[fo];B[fm];W[gq];B[bo];W[co];B[bn];W[bp];B[cn];W[cp];B[eb];W[cd];B[bc];W[ec];B[dh];W[fi];B[ej];W[mb];B[nb];W[jm];B[jl];W[kl];B[ll];W[kk];B[lk];W[hm];B[gm];W[kj];B[ij];W[mm];B[lm];W[eg];B[eh];W[fh];B[fg];W[ef];B[kh];W[ce];B[bf];W[be];B[ae];W[ki];B[ff];W[fe];B[hg];W[hi];B[ii];W[ih];B[hh];W[gg];B[ig];W[gf];B[fb];W[df];B[dc];W[cg];B[dg];W[bg];B[af];W[ei];B[di];W[dj];B[bh];W[cl];B[dm];W[ek];B[en];W[eo];B[do];W[ep];B[lg];W[ad];B[ac];W[lf];B[kf];W[jf];B[jg];W[kg];B[ir];W[hr];B[kf];W[bi];B[ch];W[kg];B[bq];W[ap];B[kf];W[ci];B[ag];W[kg];B[cr];W[gr];B[kf];W[hk];B[hl];W[kg];B[ds];W[fs];B[kf];W[oj];B[pj];W[kg];B[ao];W[es];B[kf];W[pi];B[ph];W[kg];B[qd];W[ne];B[me];W[re];B[kf];W[mk];B[fj];W[fk];B[gj];W[gk];B[hj];W[ik];B[jk];W[jj];B[le];W[bk];B[bm];W[gi];B[jh];W[bl];B[cj];W[dn];B[cm];W[em];B[ko];W[ck];B[fl])
Share |

31st Japanese Shinjin O
Okuda Aya    Tsuruyama Atsushi
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Download     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru