(;FF[4]GM[1]SZ[19]CA[UTF-8]EV[27th Japanese Gosei]RO[semi-final]PB[Yuki Satoshi]BR[9p]PW[Yamashita Keigo]WR[7p]DT[2002-05-02]RE[B+R]SO[gokifu.com]BC[ja]WC[ja]TI[309];B[pd];W[dp];B[qp];W[dd];B[nq];W[qj];B[ql];W[qf];B[mc];W[cj];B[qh];W[oj];B[pf];W[pe];B[qe];W[oe];B[rf];W[nc];B[pc];W[md];B[lc];W[qd];B[qg];W[nb];B[ld];W[re];B[qf];W[qc];B[qb];W[rb];B[pb];W[ra];B[se];W[rc];B[nd];W[od];B[me];W[nf];B[mg];W[ng];B[ne];W[of];B[oc];W[ob];B[nh];W[pa];B[oh];W[op];B[oq];W[pp];B[pq];W[qo];B[rp];W[pl];B[qm];W[on];B[pn];W[pm];B[qn];W[nm];B[fq];W[dn];B[fd];W[df];B[mn];W[qk];B[dc];W[cc];B[ec];W[cb];B[ff];W[dr];B[hp];W[mi];B[ch];W[fg];B[ce];W[cf];B[gg];W[ef];B[gf];W[fh];B[cl];W[cn];B[bj];W[bk];B[ck];W[bi];B[dj];W[ci];B[di];W[bh];B[bl];W[aj];B[gi];W[ek];B[fi];W[dk];B[em];W[fj];B[ej];W[fk];B[dm];W[hk];B[gm];W[hm];B[hj];W[gl];B[gn];W[ij];B[dh];W[jp];B[jn];W[io];B[in];W[fn];B[fm];W[ho];B[hn];W[go];B[en];W[fo];B[cq];W[ep];B[lk];W[jl];B[mm];W[mh];B[ni];W[ml];B[ll];W[mj];B[ki];W[hi];B[gj];W[mf];B[gh];W[lg];B[mk];W[nj];B[rd];W[km];B[lo];W[ji];B[jh];W[lq];B[jo];W[kp];B[ip];W[iq];B[cr];W[er];B[cp];W[do];B[bo];W[jc];B[jd];W[je];B[id];W[kj];B[lj];W[ih];B[jg];W[ig];B[jf];W[if];B[ke];W[ie];B[kf];W[hd];B[he];W[hc];B[ic];W[ib];B[kd];W[kh];B[li];W[jk];B[jm];W[kb];B[il];W[hl];B[im];W[ik];B[lf];W[eg];B[hb];W[gb];B[gc];W[ha];B[gd];W[hb];B[ed];W[fb];B[ee];W[de];B[kk];W[bn];B[al])
Share |

27th Japanese Gosei
Yamashita Keigo    Yuki Satoshi
  Wgo(JS)  WebGo(JS)    Download     http://gokifu.com/
???????@Mail.ru