Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

175       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Player Black
Player White
Game date
Game result
View
 Xu Jiayang (7p)
2018-12-12
B+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Gu Zihao (9p)
2018-12-04
W+R
   
 Liu Xing (7p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-12-03
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Shi Yulai (?)
2018-11-16
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
2018-11-02
B+R
   
 Li Zhe (6p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-10-29
W+R
   
 Ding Hao (5p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-10-27
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Chen Zijian (7p)
2018-10-14
B+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-10-13
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Dang Yifei (9p)
2018-10-10
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Dang Yifei (9p)
2018-10-10
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Yang Dingxin (7p)
2018-10-08
B+R
   
 Han Yizhou (7p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-09-28
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Wang Zejin (6p)
2018-09-12
W+R
   
 Fan Yin (7p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-09-10
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Liao Xingwen (6p)
2018-09-08
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Byun Sangil (9p)
2018-08-25
B+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Byun Sangil (9p)
2018-08-25
B+R
   
 Byun Sangil (9p)
 Xu Jiayang (7p)
2018-08-23
W+R
   
 Xu Jiayang (7p)
 Jiang Weijie (9p)
2018-08-15
W+R