Pro   KGS   Other   Télécharger   Archive   Tournament

173       KR-Council Russia 2011   SMI Karsinta 2011-II   

Joueur noir
Joueur blanc
Date de jeu
Résultat de la partie
Aperçu
 Lee Donghoon (5p)
 Tao Xinran (5p)
2015-12-04
W+R
   
 Tao Xinran (5p)
 Gu Li (9p)
2015-11-13
W+R
   
 Tao Xinran (5p)
 Gu Li (9p)
2015-09-27
W+R
   
 Wu Guangya (6p)
 Tao Xinran (5p)
2015-09-05
B+R
   
 Jiang Weijie (9p)
 Tao Xinran (5p)
2015-09-03
W+R
   
 Wu Guangya (6p)
 Tao Xinran (5p)
2015-07-29
W+0.5
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Tao Xinran (5p)
2015-07-11
B+R
   
 Yang Kaiwen (3p)
 Tao Xinran (5p)
2015-07-04
W+R
   
 Tao Xinran (5p)
 Yang Dingxin (3p)
2015-06-30
W+2.5
   
 Hu Yuhan (2p)
 Tao Xinran (4p)
2015-06-25
W+R
   
 Tao Xinran (5p)
2015-06-13
B+R
   
 Tao Xinran (5p)
2015-06-13
B+R
   
 Yan Huan (5p)
 Tao Xinran (5p)
2015-05-28
W+R
   
 Zhang Li (6p)
 Tao Xinran (5p)
2015-05-20
W+R
   
 Tao Xinran (5p)
 Ke Jie (9p)
2015-05-16
W+R
   
 Tao Xinran (5p)
 Chang Hao (9p)
2015-05-11
B+R
   
 Fan Yunruo (4p)
 Tao Xinran (5p)
2015-05-06
B+3.5
   
 Tao Xinran (5p)
 Lian Xiao (7p)
2015-05-01
B+R
   
 Tao Xinran (5p)
 Zhou Ruiyang (9p)
2015-04-22
B+1.5
   
 Tao Xinran (5p)
 Wang Zejin (3p)
2015-01-29
W+1.5