Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

642       EGC2016 Promo Match    Lee Sedol vs AlphaGo Deep Mind Challenge 2016   

Black
White
Game date
Game result
View
 Takao Shinji (9p)
 Yuki Satoshi (9p)
2018-08-16
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Cho U (9p)
2018-08-02
W+R
   
 Sun Zhe (6p)
 Takao Shinji (9p)
2018-07-19
W+R
   
 Hsu Chiayuan (7p)
 Takao Shinji (9p)
2018-04-19
B+R
   
 Kono Rin (9p)
 Takao Shinji (9p)
2018-03-12
B+6.5
   
 Kono Rin (9p)
 Takao Shinji (9p)
2018-03-08
B+R
   
 Yu Zhengqi (7p)
 Takao Shinji (9p)
2018-01-07
B+2.5
   
 Iyama Yuuta (9p)
 Takao Shinji (9p)
2017-10-16
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-10-12
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-10-07
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-10-07
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Iyama Yuuta (9p)
2017-10-02
W+R
   
 Iyama Yuuta (9p)
 Takao Shinji (9p)
2017-09-21
B+R
   
 Iyama Yuuta (9p)
 Takao Shinji (9p)
2017-09-21
B+R
   
 Iyama Yuuta (9p)
 Takao Shinji (9p)
2017-09-21
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
 Iyama Yuuta (9p)
2017-09-12
W+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-08-19
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-08-19
B+R
   
 Takao Shinji (9p)
2017-08-19
B+1.5
   
 Hsu Chiayuan (4p)
 Takao Shinji (9p)
2017-08-13
W+0.5