Pro   KGS   Other   Upload   Archive   Tournament

57       A   A   

Black
White
Game date
Game result
View
2019-11-09
B+R
   
 Zhang Tao (6p)
 Yan Zaiming (6p)
2019-10-07
B+R
   
 Yan Zaiming (6p)
 Tan Xiao (9p)
2019-10-05
W+R
   
 Yan Zaiming (5p)
 Gu Lingyi (7p)
2019-08-12
B+R
   
 Xu Jiayang (8p)
 Yan Zaiming (5p)
2019-08-10
B+R
   
 Yan Zaiming (5p)
2019-07-29
B+R
   
 Yan Zaiming (5p)
 Li Xuanhao (7p)
2019-06-10
W+R
   
 Tuo Jiaxi (9p)
 Yan Zaiming (5p)
2019-05-11
B+R
   
 Lian Xiao (9p)
 Yan Zaiming (4p)
2019-05-08
B+R
   
 Yan Zaiming (5p)
 Peng Liyao (6p)
2019-04-29
W+R
   
 Yan Zaiming (5p)
 Peng Liyao (6p)
2019-04-29
W+R
   
 Wang Zejin (6p)
 Yan Zaiming (5p)
2019-04-15
B+0.5
   
 Zhou Hexi (6p)
 Yan Zaiming (5p)
2018-09-26
W+2.5
   
 Yan Zaiming (5p)
 Chen Zijian (6p)
2018-09-25
W+1.5
   
 Yan Zaiming (5p)
 Wang Zejin (6p)
2018-09-25
B+2.5
   
 Yan Zaiming (5p)
 Chen Zijian (6p)
2018-09-25
W+1.5
   
 Yan Zaiming (5p)
 Wang Zejin (6p)
2018-09-25
B+2.5
   
 Yan Zaiming (5p)
 Wang Zejin (6p)
2018-09-25
B+2.5
   
 Yan Zaiming (5p)
 Chen Zijian (6p)
2018-09-25
W+1.5
   
 Huang Xin (4p)
 Yan Zaiming (5p)
2018-09-23
W+R